รมว.วธ. ออกกฎเหล็ก “กองถ่าย” ให้ปฏิบัติเคร่งครัด หวั่น โควิดระบาดรอบ 2 – สยามรัฐ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึง มาตรการผ่อนปรนระยะที่ four ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ว่า ศบค. มีมติผ่อนปรนกองถ่ายภาพยนตร์และวีดีทัศน์ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ออกตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ระบุว่าการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ เมื่อรวมคณะทำงานหน้าฉากและทุกแผนกมาแล้วจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 150 คน ในกรณี รายการโทรทัศน์ที่มีผู้เข้าชมกำหนดจำนวนผู้ชมในห้องอัดรายการไม่เกิน 50 คน นอกจากนี้สามารถถ่ายทำฉากช่วงเวลากลางคืนได้เนื่องจากปัจจุบัน ศบค. ได้ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวแล้ว

นายอิทธิพล กล่าวว่า แต่มาตรการผ่อนคลายดังกล่าวยังต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการควบคุมเสริมสำหรับพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์และวิดิทัศน์ โดยเจ้าของหรือผู้ควบคุมกองถ่ายต้องจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เช่น จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรครอบบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ , จัดให้มีจุดคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด , ต้องเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1- 2 เมตรในบริเวณทุกจุดที่มีที่นั่ง เช่น หน้ามอนิเตอร์ ห้องพักนักแสดงและทีมงาน แบ่งสัดส่วนพื้นที่การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายที่ชัดเจนและหลีกเลี่ยงการพบปะหรือรวมกลุ่มกัน , กำหนดให้ทุกคนในกองถ่ายสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการทำงาน , จัดจุดรับประทานอาหาร ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกสอง

“ขอให้ผู้ประกอบการทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและแพร่เชื้อโรคอย่างเคร่งครัด ให้สมาคมผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์โทรทัศน์และโฆษณา ช่วยกันดูแลผู้ประกอบการให้ ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย” นายอิทธิพล กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright Zitub.com 2020