อย่าลืมไข้เลือดออก โคราชตายแล้ว 1 สั่งคุมเข้มคู่ขนานโควิด-19 – ไทยรัฐ

โคราชป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิตแล้ว 1 พบจำนวนผู้ป่วยสูง ที่ อ.โนนไทย-โนนสูง-โชคชัย ผู้ว่าสั่งรณรงค์คู่ขนาน ระบุน่ากลัว หากป่วยทั้งไข้เลือดออกบวกกับติดเชื้อโควิด-19 สั่งติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

วันที่ 18 พฤษภาคม นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกของ จ.นครราชสีมา ว่า การระบาดของโรคไข้เลือดออกของ จ.นครราชสีมา ได้รับรายงานพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 รายที่ อ.โนนสูง ซึ่งเราจะต้องรณรงค์เหมือนเดิม เนื่องจากที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนอาจจะไปให้ความสนใจเรื่องการระบาดของเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเราอาจจะเน้นเรื่องโควิด-19 จนลืมโรคไข้เลือดออก แต่ตอนนี้ต้องบอกไปยังพี่น้องประชาชนว่าโรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นที่เกิดขึ้นเป็นประจำ และมันไม่ควรที่จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคเหล่านี้ ถ้าเราป้องกันกันดีพอ ตนได้ติดตามเหตุการณ์อยู่ว่ารายที่เสียชีวิตที่ อ.โนนสูง ทราบว่ามีโรคอื่นแทรกซ้อนด้วย ขอฝากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลจุดที่จะเป็นที่ฟักตัวของยุงลาย ขณะเดียวกันหากมีคนในครอบครัวมีอาการเป็นไข้ ผื่นแดง ต้องรีบนำส่งเข้าโรงพยาบาลทันที และให้พึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นโรคไข้เลือดออก ส่วนเรื่องที่จะป่วยโรคไข้เลือดออก และติดเชื้อโควิด-19 พร้อมกันนั้น ตนคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัว เรากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ทางด้าน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า จากข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงปัจจุบันในพื้นที่นครราชสีมาพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 906 ราย มีเสียชีวิต 1 ราย โดยอำเภอที่มีอัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงที่สุด คือ อำเภอโนนไทย รองลงมา คือ อำเภอโนนสูง และโชคชัย กลุ่มผู้ป่วยที่พบมากที่สุด เป็นกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ได้มีมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้โรคไข้เลือดออกระบาดซ้ำเติมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้

ขณะเดียวกัน ที่วัดหนองไผ่ล้อมหนองนาโคก ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ ได้นำประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรม รวมมวลชน Huge Cleansing Day เก็บกวาดทั้งอำเภอเพื่อเธอปลอดภัยจากไข้เลือดออก เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม กำจัดขยะ และภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

อ่านเพิ่มเติม…

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X