โหลดแอปฯ เช็กอิน-เช็กเอาต์ แนวทาง “ชีวิตวิถีใหม่” ปรับตัวอยู่รอด ยุคโควิด-19 – ไทยรัฐ

เริ่มหรือยัง “ชีวิตวิถีใหม่” แนวทางใช้ชีวิตเมื่อเผชิญหน้า “โควิด-19” ศบค. แนะโหลดแอปพลิเคชันจำเป็น เช็กอิน-เช็กเอาต์ เมื่อเข้าใช้บริการ ร่วมกัน ประเมินความเสี่ยงของเชื้อแบบทันท่วงที

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งยังไม่มีใครทราบได้ว่าจุดสิ้นสุดจะจบลงเมื่อใด ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด จนเกิดเป็น “New Regular” หรือ “ชีวิตวิถีใหม่”

หมายถึง วิถีของคนไทยทั้งประเทศต้องปรับเปลี่ยน เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปจนกว่าจะมีการคิดค้นวัคซีนที่สามาถป้องกันโรคนี้ได้ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยก็ได้ดำเนินมาถึงระยะผ่อนปรนห้างสรรพสินค้าต่างๆ เริ่มกลับมาเปิดกิจการได้


ด้วยเหตุนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.) จึงรวบรวมแอปพลิเคชันเพื่อเป็นตัวช่วยในการใช้ “ชีวิตวิถีใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรค เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้การสอบสวนโรคกระทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันท่วงที

เมื่อประชาชนดาวน์โหลด “แอปพลิเคชัน” แล้วก็จะได้รับการแจ้งเตือนหากพบความสี่ยงในการติดเชื้อทันที รวมทั้งสามารถตรวจสอบความเสี่ยงของสถานที่ให้บริการต่างๆ และนำข้อมูลไปเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการรับการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการฟรี ขณะที่ผู้ประกอบการยังสามารถประเมินความเสี่ยงในกิจการของตนเองได้ด้วย


โดยข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการแอปพลิเคชันที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จะมีการตรวจสอบภาพรวมคะแนนการให้บริการในพื้นที่พบในกิจกรรมหรือกิจการที่มีความเสี่ยงสูงจากคะแนนประเมินผลที่ต่ำ ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการผ่าน หรือปรับปรุงใหม่ และสั่งปิดหากพบว่าความเสี่ยงสูงมาก

สำหรับการทำงานของแอปพลิเคชัน เริ่มจากตัวแอปพลิเคชันจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล มีระบบบูรณาการเพี่อบริหารสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) ทั้งหมดโดยตรงจากกระทรวงการคลัง และคณะทำงานบูรณาการชุดข้อมูลการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาด และกรมควบคุมโรค เรียกว่าเป็น Knowledge Controller

การใช้งานแอปพลิเคชัน มีขั้นตอน ดังนี้

1. สถานบริการลงทะเบียนเพื่อยืนยันและรับรองตนเอง รับ QR CODE เพื่อใช้เปิดให้บริการ


2. ประชาชนก่อน-หลัง เข้าใช้บริการเปิดแอปพลิเคชัน แล้วสแกน QR CODE ณ จุดเข้ารับบริการ โดยให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ หรือ ID Line


3. แอปพลิเคชันส่งข้อมูลของ เบอร์โทรหรือ ID Line ไปที่ศูนย์ข้อมูลกลาง และเก็บรักษาไว้ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนหากพบความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค


นอกจากประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการได้รับการแจ้งเตือนหากพบความสี่ยงในการติดเชื้อทันที ยังช่วยให้สามารถประเมินผลการแพร่ระบาด สถานภาพขีดความสามารถทางการแพทย์ สถานการณ์มาตรการผ่อนปรน สถานภาพสินค้าสำคัญ ได้โดยรวมด้วยการรวบรวมข้อมูลจากแอปพลิเคชันทั้งหมดก็เพื่อชีวิตวิถีใหม่ของทุกคนที่ต้องอยู่ร่วมกับโควิด-19.

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X