Amsterdam komt met energieplan, zet in op zonnepanelen – NOS

De gemeente werkt niet alleen aan duurzame stroom, maar ook aan plannen voor duurzame warmte. Amsterdam maakte al eerder bekend in 2040 aardgasvrij te willen zijn. Volgens wethouder Van Doorninck van Duurzaamheid zal er in de toekomst steeds meer elektriciteit nodig zijn, om ook elektrische auto’s te laten rijden en het aardgas te vervangen.

“Juist omdat Amsterdam niet in haar eigen energiebehoefte kan voorzien en dus leunt op de regio, wil ik de mogelijkheden die er zijn voor wind en zon zoveel mogelijk benutten”, zegt ze.

Amsterdam wil de eigen inwoners zo veel mogelijk laten meeprofiteren van de opbrengst van de schone energie, staat in het plan. Voor de totstandkoming van de nieuwe energiestrategie heeft de stad meerdere gespreksavonden met bewoners georganiseerd.

Zonnepanelen verplicht stellen?

Op dit moment worden er volgens de gemeente nog steeds gebouwen met grote daken gebouwd, waar geen zonnepanelen op worden geplaatst. Soms zijn ze daar ook niet geschikt voor. De gemeente vindt dat daarom het Bouwbesluit aangepast moet worden. Ook pleit de gemeente voor een verplichting in de richting van woningeigenaren.

“Het Rijk heeft aangekondigd gemeenten de mogelijkheid te gaan geven dakeigenaren een verplichting op te leggen voor zonnepanelen. Duidelijkheid over deze regelgeving is wenselijk om zo dakeigenaren aan te zetten tot het nemen van actie”, staat in de RES. Amsterdam wil dat de rijksoverheid dit daadwerkelijk gaat regelen. “Uiteindelijk is een dergelijke regeling ook nodig om achterblijvers te activeren.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright Zitub.com 2020