Apple podle analytika čekal rekordní rok. Jenže začal řádit virus – iDNES.cz

<!—->

Applu se prvn fiskln kvartl roku 2020 vydail. Firma vykzala rekordn trby, zvrtila klesajc zjem o sv telefony, lpe na odbyt ly tak hodinky Watch i sluchtka AirPods a historicky nejvc inkasovala za rozlin sluby (vce v lnkuApple hls rekordn trby. Slbnouc trend odbytu iPhon se zvrtil).

Americk technologick spolenost nicmn u vc ne rok neuvd prodan objemy svch produkt a spokojit se proto musme s odhady analytik, kte pi svch vpotech vychzej z deklarovanch treb a pedpokldanho pomru odbytu jednotlivch model.

Analytik Krish Sankar z tmu spolenosti Cohen uvd, e si Apple pro zvren kvartl nechal vyrobit piblin 70 milion iphon, piem 74 procent tedy asi 52 milion z tohoto objemu mly pedstavovat modely aktuln kolekce 11. Vrobci na zklad toho predikoval siln prvn i druh kalendn tvrtlet.

Bhem aktulnho kvartlu potal s produkc 46 milion rznch model iphon, co by bylo meziron o 12 procent vc. Uveden objem zahrnoval est milion kus oekvanho nstupce modelu SE, kter patrn dostane oznaen iPhone 9 (vc v lnku:Levn iPhone m dostat odemykn obliejem a tm i vt displej).

Prv ten pat k vbec nejoekvanjm smartphonm letonho jara, a to navzdory nijak oslniv vbav. Pstroj m toti bodovat hlavn cenou, kterou Sankar odhaduje na 475 dolar (necelch 11 tisc korun). V nabdce Applu m proto plnit dleitou lohu cenov dostupnjho modelu.

Pesn takov vrobce potebuje zejmna pro nsk a indick trh, kde je dosud v produkci pvodn model SE. Obecn se vak oekv celosvtov spch tohoto levnho iPhonu. Pipomeme, e iPhone SE byl uveden v beznu 2016 a v asi generace 5/5s nabdl ipovou sadu z tehdy aktuln ady 6s. Toton byl tak fotoapart.

Jene skuten produkce se od analytick prognzy me i vrazn liit. Jet koncem ledna sice tchajwansk Foxconn, kter pro Apple kompletuje ihhony v nskch tovrnch, uklidoval, e epidemie koronaviruprodukci nikterak neomez. Situace v n se ovem od t doby zmnila. Konkrtn Foxconn ve sv hlavn tovrn v en-enu zahjil vrobu ochrannch rouek, kterch je v n veobecn nedostatek (viz Bn kompletuje iphony, te kvli koronaviru bude vyrbt rouky).

nsk vlda navc pijala adu omezen majc znan dopad i na plynulost vroby v tovrnch. Apple tak dl ve pro to, aby dokzal uspokojit poptvku po svch produktech.Jedna ze smluvnch nskch tovren je toti zcela zavena, druh je na pouhch deseti procentech vrobn kapacity. Apple se proto rozhodl kompletaci pesunout do tovren mimo nsk zem (viz Virus zashl iphony. Mus je zat montovat jinde).

Da za vrobu v n. Koronavirus ohrouje i trh se smartphony

V souasnosti tedy zle na tom, kolik asu pesunut vroby do jinch ne nskch tovren Applu zabere. Otlet s tm jist nebude. Ve druhm kvartlu roku (tet fiskln obdob 2020) by tedy odhady analytika Applu mohly bt mon naplnny. Podle Sankara maj tchajwant obchodn partnei Foxconn a Pegatron sestavit okolo 43 milion iphon. Krom toho predikoval i celkov leton prodeje iphon, ty v soutu mly dosahovat piblin 195 milion kus.

Vzhledem k situaci v n lze ovem pedpokldat, e reln slo bude nakonec o nco ni. V odhadu celkovho objemu jsou nicmn u zahrnuty i prodeje nov generace iphon, kter bude podporovat nastupujc standard 5G. Konkurence sice u takov smartphony nabzela loni, jene kvli vysokm cenm a omezen dostupnosti 5G st nebyly prodeje nijak objemn. Samsung jich loni prodal 6,7 milion.

Samsung bude stagnovat, Huawei klesat

Analytik ve sv zprv zmnil i dva hlavn konkurenty Applu, tedy Samsung a Huawei. Zatmco u Samsungu letos oekv stagnujc odbyt, odpovdajc losku, prodeje nsk jedniky podle nj meziron klesnou o 10 procent. Na vin samozejm jsou pokraujc restrikce ze strany americk exekutivy, kvli kterm Huawei nem pstup k americkm technologim.

Hlavnm problmem je, e se spolenost ocitla bez GMS (Google Mobile Services) licenc a sv nejnovj telefony tak nabz bez klovch slueb a aplikac Googlu (Mapy, GMail, YouTube, atp). Zatmco na domcm nskm trhu to nen problm, jeliko tam je spousta slueb zakzna, mimo nu jsou jinak pikov smartphony konkrtn kolekce Mate 30 velmi obtn prodejn. Navzdory vem tmto komplikacm ale Huawei u prodal pes 12 milion smartphon tto kolekce. Za drtivou vtinu odbytu nicmn vd domc scn.

<!—->

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright Zitub.com 2020