Det här vet vi om coronaviruset – Ny Teknik

Sverige har nu noterat över 3 600 dödsfall i covid-19. Här samlar vi nyheter om coronapandemin. (För mer nyheter om coronaviruset dag för dag, se tidslinje längre ner i artikeln)

(Texten uppdateras)

Senaste nytt:

 • Över 3 600 människor med covid-19 har avlidit i Sverige. Globalt är dödstalet över 315 000.

 • Totalt har över 4,7 miljoner människor i världen bekräftats smittade med viruset.

 • Den svenska läkemedelsjätten Astra Zeneca har som mål att ha tillverkat 30 miljoner doser vaccin redan i september i år. Storbritannien bli i så fall först med att få ta del av vaccinet.

 • I veckan kan det komma nya, svenska rekommendationer knutna until den pågående coronasmittan.

 • I Danmark får högstadie- och gymnasieelever komma tillbaka until skolan igen. Restauranger, kaféer och bibliotek får också hålla öppet.

 • Även i Portugal kan nu restauranger och kaféer öppna, liksom förskolor och högskolor.

 • I Belgien öppnar sklorna igen och i Italien kan bland annat kyrkorna öppna för besökare.

Blir man immun om man har smittats en gång och tillfrisknar?

Det är ännu inte klarlagt om den som har insjuknat i det nya coronaviruset en gång sedan är immun mot smittan. Ny Teknik följer kunskapsläget om immunitet, den artikeln kan du läsa här.

Folkhälsomyndigheten bedömer att den som har antikroppar i blodet efter en covid-19-infektion har “någon type av skydd” när denne träffar på viruset en andra gång. Males skyddet tros minska gradvis underneath det första året. Och på längre sikt varierar sannolikt skyddet mellan olika individer.

Den 30 april uppdaterade Folkhälsomyndigheten den nationella strategin för diagnostik av covid-19, så att den även omfattar testning av antikroppar. Ett sådant take a look at gör det bland annat möjligt att påvisa infektion hos patienter despatched i förloppet och genomgången infektion hos private inom sjukvård och omsorg och annan samhällsviktig verksamhet.

Hur vet man om någon är immun?

Blodprov kan visa om en particular person har utvecklat antikroppar mot covid-19.

Världshälsoorganisationen WHO har dock varnat för att antikroppar i blodet inte behöver betyda att immunitet har utvecklats.

När kommer ett vaccin mot det nya coronaviruset?

Det finns inget vaccin eller läkemedel mot viruset. WHO tror att ett första vaccin mot det nya coronaviruset kan vara framställt först om 1,5 år.

I USA inleddes de två första fas 1-studierna för möjliga vaccciner, båda genbaserade. Företaget Moderna inledde sin studie i mars, och Inovio startade 6 april.

Det är framför allt två metoder som är aktuella för att ta fram ett vaccin mot det nya coronaviruset, berättar forskning.se. Det ena går ut på att odla virus i cellkulturer.

När man har tillräckligt mycket virus avdödas smittämnet med värme, formalin eller strålning. Sedan sprutas det in i kroppen, för att trigga immunförsvaret. Detta gör att immunförsvaret reagerar och går until assault när det verkliga viruset försöker infektera celler.

Den andra metoden, som är mycket snabbare, använder virusets gener, framställda på syntetisk väg, i stället för avdödade virus.

Finns det botemedel mot covid-19?

Det pågår över 300 kliniska studier världen över för att testa läkemedel mot covid-19. Av redan befintliga läkemedel som testas finns malariamedicinen klorokin.

Enligt Läkemedelsverket går det inte att dra några robusta slutsatser om antimalarialäkemedlens effekt mot covid-19 utifrån den knowledge som finns tillgänglig i dag.

Ett annat läkemedel som testas remdesivir, som från början utvecklades mot ebola- och marburgvirusen.

Så många har dött och smittats i Sverige

Hittills har 3 679 människor med bekräftad covid-19 dött i Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

I Sverige har hittills totalt 30 143 konstaterats med covid-19, varav strax över 10 000 i Stockholmsregionen.

Hur många som faktiskt har blivit smittade i landet är oklart, eftersom den svenska strategin är att prioritera testning för i första hand personer i sjukvård, äldreomsorg och institutionsboende. I andra hand ska sjukvårds- och omsorgspersonal testas och i tredje hand även personer verksamma inom övriga samhällsviktiga funktioner. Det pågår ett arbete för att snabbt öka kapaciteten för att kunna testa fler personer och se om de har en pågående, eller genomgången, infektion.

Så många har smittats i världen

Sedan utbrottet och fram until och med måndag morgon 18 maj har totalt 4 718 215 personer bekräftats vara smittade globalt, varav 1 486 742 i USA, 281 752 i Ryssland och 244 995 i Storbritannien.

Hittills har totalt 1 735 501 personer återhämtat sig från covid-19, sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset, enligt bekräftade uppgifter.

Totalt 315 283 personer har dött efter att ha smittats av det nya coronaviruset, sars-cov-2 fram until måndag morgon, 18 maj.

Det är dock vanskligt att jämföra siffror över antal smittade och döda i olika länder med varandra. Antalet konstaterade fall av smitta är beroende av hur många tester ett land genomför. Resultatet kan därför säga mer om landets strategi för smittspårning än hur utbredd smittan är.

Forskare vid Johns Hopkins-universitetet har gjort det möjligt att följa det nya coronavirusets geografiska spridning through en karta på nätet.

Vilka är symptomen på covid-19?

De flesta som har drabbats av covid-19, den sjukdom som det nya coronaviruset orsakar, har fått lindriga symptom i type av framför allt feber och hosta, och blir friska efter två veckor. Andra vanliga symptom är andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk, illamående, snuva och nästäppa.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det ganska vanligt att man förlorar luktsinnet, och därmed smaksinnet, underneath en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna.

De som har blivit allvarligt sjuka har fått andningssvårigheter. En del av dem som drabbats har behövt intensivvård. För de som har blivit allvarligt sjuka har det tagit mellan tre och intercourse veckor att bli friska igen.

Enligt Folkhälsomyndigheten är inkubationstiden, alltså tiden det tar från det att man har blivit smittad tills dess att sjukdomen bryter ut, för coronavirus vanligtvis mellan två och 14 dagar. De flesta insjuknar cirka 5 dagar efter att man har smittats.

Bedömningen från myndighetens sida är att viruset smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet. Enligt en ny modelleringsstudie från Kina, vars resultat har publicerats i Nature Drugs, kan en particular person med covid-19 smitta andra människor 2,Three dagar innan symptomen dyker upp (mer om den studien längre ner i texten).

Majoriteten av dem som smittas av det nya coronaviruset blir friska. En liten andel kan bli allvarligt sjuka, av dessa tillhör de flesta någon riskgrupp, enligt Folkhälsomyndigheten.

Enligt Folkhälsomyndigheten är du frisk om det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några symtom. Den som har en konstaterad covid 19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att hen blivit sjuk och ha varit frisk och symtomfri två dagar.

Så smittar det nya coronaviruset

Sars-cov-2 smittar i huvudsak i kontakt mellan människor, och detta genom det som kallas droppsmitta. Smittan överförs då until slemhinna i ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i luften när någon som är sjuk hostar eller nyser.

Det nya coronaviruset kan enligt Folkhälsomyndigheten överföras through förorenade ytor, det som kallas indirekt kontaktsmitta. Därför går det inte att utesluta att smitta kan ske från föremål. Hur länge viruset kan vara livskraftigt på ytor och föremål är dock inte klarlagt ännu, males det har gjorts laboratoriestudier.

Det finns inga uppgifter om att någon har smittats av det nya coronaviruset through paket och postförsändelser, eller through vatten och mat.

Hur dödligt är coronaviruset?

Det råder fortfarande oklarheter om hur dödligt det nya coronaviruset är. Världshälsoorganisationen har uppskattat dödligheten i dagsläget until 1–2 procent av de redan infekterade. Detta grundar sig på internationella studier.

Dödligheten kan dock komma att sjunka, då nya sjukdomar brukar vara förknippade med en omfattande underrapportering. Det betyder alltså att det kan finnas fler som har smittats än vad som har rapporterats.

Kan man smitta utan att ha några sjukdomssymptom?

Det finns rapporter om att personer utan symptom har smittat andra personer, skriver Folkhälsomyndigheten, males konstaterar samtidigt att det bara finns få studier som beskriver hur smittsam en sådan symptomfri particular person kan vara.

Slutsatsen för tillfället är att smittspridning från personer utan symptom står för en liten del, jämfört med smittspridning från personer som har symptom.

Enligt en modelleringsstudie från Kina, vars resultat har publicerats i Nature Drugs, kan en particular person med covid-19 smitta andra människor 2,Three dagar innan symptomen dyker upp. Värst var det 0,7 dagar före symptomen. Forskarna bakom studien uppskattar att 44 procent av de sekundärt smittade fick viruset underneath den primärsmittades inkubationsperiod.

Vilka är riskgrupperna?

En genomgång av studier som finns tillgängliga visar att hög ålder, över 70 år, är den främsta riskfaktorn. Därmed är det en riskgrupp. Sedan 1 april gäller besöksförbud på alla Sveriges äldreboenden för att förhindra spridningen av covid-19.

Hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar (som högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes) är  överrepresenterade bland de allvarliga fallen. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla över 70 år att begränsa sina nära kontakter med andra.

I en rapport som Socialstyrelsen presenterade 17 april pekas åtta riskfaktorer ut som kan leda until ett allvarligt sjukdomsförlopp:

 • Ålder (70 år och uppåt)
 • Aktiv cancersjukdom
 • Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (förutom hormonell adjuvant behandling
 • Samtidigt förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke) hypertoni, diabetes med komplikationer, njursvikt, kronisk lungsjukdom eller kronisk leversjukdom
 • Fetma (BMI 40 och uppåt)
 • Neuromuskulär sjukdom (parkinson, ms, ALS)
 • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)
 • Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för sars-cov-2 och covid-19

En studie från China Heart for Illness Management, som bygger på 72 314 patienter, varav 44 672 med bekräfad covid-19, visar att de flesta med sjukdomen, 87 procent, var 30-79 år gamla.

Majoriteten med bekräftad covid-19, 81 procent, fick lindriga symptom. 14 procent fick allvarliga och 5 procent fick kritiska symptom.

Av de 44 672 bekräftade fallen av covid-19 canine 2,Three procent. Bland patienter över 80 år låg dödligheten på 14,Eight procent. För patienter 70-79 år låg dödligheten på Eight procent. Bland kritiskt sjuka patienter låg dödligheten på 49 procent.

Folkhälsomyndighetens rekommendation until gravida är att vidta samma försiktighetsåtgärder som med alla smittsamma sjukdomar. Det finns hittills endast begränsad data om covid-19 och graviditet.

För gravida med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck, framför allt de som är i slutet av sin graviditet och inför förlossning, är uppmaningen från Folkhälsomyndigheten att vara särskilt försiktig. Rekommendationen är att gravida som har riskfaktorer rådgör med sin barnmorska eller läkare och begränsar sina nära kontakter med människor utanför hushållet så mycket som möjligt.

Så undviker du smitta

Folkhälsomyndigheten höjde 10 mars risknivån för smittspridning i Sverige until den högsta på en femgradig skala.

Därför uppmanas alla att vara uppmärksamma även på milda symptom och stanna hemma om man känner sig sjuk. Du ska också vänta minst två dygn efter att du har blivit frisk innan du går until jobbet eller until skolan.

Den 16 mars uppmanade Folkhälsomyndigheten alla i Stockholmsregionen som kan att arbeta hemifrån.

För att minska risken för smittspridning har regeringen beslutat att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.

Personer över 70 år uppmanas begränsa sina nära kontakter med andra.

En allmänt förebyggande åtgärd för att undvika smitta är att ha god handhygien. Tvätta händerna noga med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Om du inte har tillgång until handtvätt kan handsprit vara ett alternativ. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Munskydd behövs inte i vanliga situationer ute i samhället, skriver Folkhälsomyndigheten. Det är bättre att hålla avstånd until andra människor och hålla god handhygien. Myndigheten har granskat det vetenskapliga underlaget och konstaterar att det är svagt när det gäller hur effektivt munskydd är mot smittspridning. ”Folkhälsomyndigheten avstår från att rekommendera allmänheten munskydd då ett munskydd som kliar och åker ner underneath näsan bidrar until att händerna ofta rör mun, ögon och näsa vilket kan öka risken för smittspridning.”

Idrottsträningar kan fortsätta och gymnasium och idrottshallar kan hålla öppet, så länge aktiviteterna anpassas för att minimera risken för smittspridning, enligt Folkhälsomyndighetens råd.

Myndigheten avråder från tävlings- och träningsmatcher för vuxna. Barn och ungdomar, födda 2002 eller senare, kan dock genomföra tävlingar och träningsmatcher om de i övrigt följer Folkhälsomyndighetens råd.

Restauranger, barer och kaféer får ha fortsatt öppet i Sverige, males föreskrifter från Folkhälsomyndigheten kräver att det vidtas åtgärder så att trängsel inte uppstår.

Vi ska undvika att resa i rusningstid och avstå från onödiga resor.

UD avråder från alla icke nödvändiga resor until alla länder, en avrådan som har förlängts until 15 juni 2020.

Sverige införde ett inresestopp från tredje land från och med torsdag den 19 mars och 30 dagar framåt.

Hur länge gäller restriktioner och rekommendationer i Sverige?

Inreseförbudet gäller i nuläget until den 15 maj. Restriktionerna gällande sammankomster och inom restaurangbranschen råder tills vidare. Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller until den 31 december 2020 males kan vid behov upphävas tidigare – eller förlängas.

Statsminister Stefan Löfven sade i mitten av april att det snarare handlar om månader än om veckor innan restriktionerna kan lättas.

Så vet man om någon är smittad

För att veta om någon faktiskt bär på smittan behöver man ta prover som analyseras i laboratorium.

Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten avråder generellt från användning av självtester för covid-19. De bedöms inte vara tillräckligt säkra.

Den 30 april uppdaterade Folkhälsomyndigheten den nationella strategin för diagnostik av covid-19, så att den även omfattar testning av antikroppar. Ett sådant take a look at gör det bland annat möjligt att påvisa infektion hos patienter despatched i förloppet och genomgången infektion hos private inom sjukvård och omsorg och annan samhällsviktig verksamhet.

Hur drabbas barn av viruset?

Förhållandevis få barn rapporteras sjuka i covid-19 och barn verkar också until stor del få mycket milda symptom. Det finns dock i nuläget lite kunskap om hur stor smittspridningen bland barn är. Även om barn inte blir svårt sjuka kan de fortfarande smitta andra.

Vad heter den nya sjukdomen?

Det nya coronaviruset heter extreme acute respiratory syndrome coronavirus 2, vilket förkortas sars-cov-2. Covid-19 (coronavirus illness 2019) är det officiella namnet på den sjukdom som viruset orsakar.

Vad är en pandemi?

Onsdag 11 mars beslutade Världshälsoorganisationen, WHO, att coronavirusets utbrott ska klassas som en pandemi. Det är samma standing som Spanska sjukan, Asiaten, Hongkong-influensan och den så kallade svininfluensan har haft.

Folkhälsomyndigheten uppger att en pandemi innebär ”en omfattande spridning until alla världens kontinenter av en helt ny typ av smittsam sjukdom. Vid en pandemi kommer sjukdomen med stor sannolikhet påverka stora delar av vårt samhälle och världens befolkning.”

Att kalla för utbrottet för en pandemi har dock ingen juridisk betydelse.

– Males att använda begreppet betonar vikten av att världens länder samarbetar öppet med varandra och bildar en enad entrance i våra ansträngningar för att få situationen underneath kontroll, säger smittspridningsexperten Nathalie MacDermott vid King’s Faculty London until Reuters, uppger nyhetsbyrån TT.

Den 18 maj:

 • I veckan kan det komma nya, svenska rekommendationer knutna until den pågående coronasmittan.
 • Flera länder lättar på sina restriktioner denna vecka. I Danmark får nu högstadie- och gymnasieelever komma tillbaka until skolan igen. Restauranger, kaféer och bibliotek får också hålla öppet. Även i Portugal kan nu restauranger och kaféer öppna, liksom förskolor och högskolor. I Belgien öppnar sklorna igen och i Italien kan bland annat kyrkorna öppna för besökare.
 • Det första kända fallet av covid-19 har upptäckts bland Ecuadors urfolk, berättar nyhetsbyrån TT. Det handlar om en 17-årig flicka, som fick symptom för två veckor sedan. Hon har isolerats och vårdas på sjukhus. Det finns en oro för att spridning av det nya viruset inom den aktuella stammen kan få katastrofala följder, eftersom de är känsligare för sjukdomar. I Ecuador har minst 33 000 personer smittats av sars-cov-2 hittills och 2 700 har dött.

 

Den 17 maj:

 • Sverige har haft som mål att genomföra 100 000 coronatester i veckan från och med mitten av maj, males i förra veckan provtogs bara 30 000. Nu ska också ska testning av personer inom annan samhällsviktig verksamhet inledas i regionerna. Vissa regioner har börjat med det, medan andra inväntar ett förtydligande av vilka som egentligen avses tillhöra denna grupp, berättar nyhetsbyrån TT. går vidare. Nya riktlinjer är nu på gång för att förtyliga vilken samhällsviktig private som regionerna i första hand ska fokusera på.
 • Den svenska läkemedelsjätten Astra Zeneca har som mål att ha tillverkat 30 miljoner doser vaccin redan i september i år. Vid årets slut ska antalet doser uppgå until 100 miljoner, rapporterar Bloomberg. De första doserna ska gå until Storbritannien, som ska bidra med 65,5 miljoner pund (motsvarande drygt 780 miljoner kronor) until vaccinutvecklingen.
 • Världshälsoorganisationen, WHO, varnar för att spreja gator och husväggar med desinficeringsmedel för att förhindra smittspridning. Enligt WHO är detta ineffektivt och kan utgöra en hälsofara, berättar nyhetsbyrån TT. Gator och trottoarer ska enligt organisationen inte heller vara några virusreservoarer.
 • I Nepal har det första officiella dödsfallet knutet until det nya coronaviruset rapporterats, berättar nyhetsbyrån TT. Det handlar om en 29-årig kvinna som avled på väg från ett sjukhus until ett annat. Eftersom landet har genomfört färre än 100 000 tester hittills och har en befolkning på 28 miljoner är det möjligt att andra coronarelaterade dödsfall inte har upptäckts.
 • När Chiles huvustad Santiago stängde ner för att hejda det nya coronavirusets spridning på lördagen minskade trafiken och folksträmmarna med 85 procent, enligt myndigheterna. Nedstängningen innebär att stadens invånare ska hålla sig hemma med undantag för inköp och absolut nödvändiga ärenden.
 • I Etiopien, med nästan 115 miljoner invånare, finns hittils få bekräftade fall av covid-19, runt 300. Oron är dock att de åtgärder som införs för att förhindra smittspridning ska skörda fler provide än viruset i sig, då fler kommer att drabbas av fattigdom och små- och medelstora företag kan gå underneath, berättar nyhetsbyrån TT.
 • Indiens nedstängning, som bland annat innebär att skolor, kyrkor, tempel och köpcenter håller stängt samt att lokal tågtrafik är stoppad, förlängs until slutet av maj.
 • I Egypten tidigareläggs det nattliga utegångsförbudet från 24 maj och intercourse dagar framåt för att förhindra smittspridning i samband med slutet av fastemånaden ramadan. Utegångsförbudet kommer därmed att börja klockan 17 varje dag.
 • I Sydafrika har rekordmånga nya virusfall rapporterats på söndagen, 1 160 stycken. I landet råder nedstängning sedan 27 mars. Det pågår även omfattande testning.

 

Den 16 maj:

 • På grund av den rådande coronapandemin råder det brist på narkosmedlet propofol i Sverige, något som bland annat har gjort att svenska sjukhus tvingats använda alternativa preparat eller operera patienter med lokalbedövning eller ryggbedövning i stället för att söva dem. Nu har Sverige fått en leverans av narkosmedlet av Norge, där trycket på intensivvården inte har varit lika stort.

 

Den 15 maj:

 • R-värdet, som anger hur många invidider en particular person som är smittad i sin tur själv smittar, ligger strax underneath 1 i Sverige. Det meddelade statsepidemiolog Anders Tegnell underneath Folkhälsomyndighetens pressträff på fredagen. Trycket på sjukvården är i många delar av landet fortfarande högt.
 • Västra Götalandsregionen har nått en platå vad gäller smittspridning, uppger regionens sjukvårdsdirektör Ann Söderström. Hittills har nära 4 000 i regionen konstaterats ha smittan.
 • Regeringen föreslår att kommuner ska få ansvaret för kontroll av restauranger, barer och kaféer. Kommunerna skulle därmed också kunna besluta om stängning vid trängsel.
 • Patienter med covid-19 ska på försök behandlas i tryckkammare i Karlskrona, med målet att försöka dämpa den irritation som svårt sjuka drabbas av, berättar Sveriges Radio P4 Blekinge. Karolinska institutet, Försvarsmakten och Area Blekinge ligger bakom studien.
 • Norge förlänger sina reserestriktioner until den 20 augusti.
 • Invånare i Estland, Lettland och Litauen får nu resa fritt mellan länderna utan att behöva sitta i karantän. Alla som kommer utifrån behöver dock isolera sig i två veckor.
 • Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att nära en kvarts miljard människor kan smittas av det nya coronaviruset det kommande året och 150 000 kan dö om inte drastiska åtgärder vidtas, berättar nyhetsbyrån TT. Uppmaningen från WHO är nu att regeringarna i Afrika vidtar snabba och kraftfulla åtgärder för att förstärka sina länders vårdkapacitet.
 • Över tre miljoner människor i kinesiska Wuhan ska ha testats för det nya coronaviruset sedan i april. Alla stadens 11 miljoner invånare ska testas.
 • Flygbolaget Norwegian har tidigare i veckan meddelat att man planerar att införa ett krav på munskydd underneath flygningar. Nu uppger bolaget att man avvaktar uppdaterade smittskyddsrekommendationer från flygsäkerhetsmyndigheten EASA innan ett sådant krav införs.
 • Forskare har identifierat ett coronavirus i fladdermöss med nära släktskap until sars-cov-2. Bland annat liknar spike-proteinerna, som är det som gör det möjligt för det nya coronaviruset att smitta människor, varandra. Forskarnas slutsats är att det nya coronaviruset har utvecklats på naturlig väg. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Present Biology.

Den 14 maj:

 • Hittills har 28 582 smittofall konstaterats i Sverige, 3 529 personer med covid-19 har avlidit, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Enligt Sara Byfors, chef för laborativ bakterieövervakning på myndigheten, har smittan planat ut på en ny nivå. Samtidigt fortsätter antalet iva-vårdade att gå ner i Stockholm och i landet. Totalt 1 783 personer med covid-19 får eller har fått intensivvård i Sverige.
 • Det svenska inreseförbudet från tredje land förlängs until den 15 juni.
 • Transportstyrelsen har på begäran av Folkhälsomyndigheten förbjudit studentflak.
 • Malmö befarades nå en peak vad gäller smittspridning i slutet av maj. Males Area Skånes nya prognoser tyder på att smittspridningen kan bli ganska jämn, utan en stor puckel.
 • En majoritet i riksdagen är positiva until att tillfälligt ändra lagen, så att landets kommuner inte är skyldiga att erbjuda hemtjänst för sommargäster underneath den pågående pandemin, berättar Sveriges Radios Ekot.
 • Enligt regeringens nya, reviderade prognos kommer totalt 1,Three miljoner anställda att ha varit korttidspermitterade mot slutet av 2020. Kostnaden för staten bedöms därmed uppgå until 95 miljarder kronor.
 • Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA tror att ett vaccin mot det nya coronaviruset i bästa fall kan vara redo för ett godkännande om ett år.
 • I Japan har nödläget i dag lyfts i 39 av 47 prefekturer, detta då smittspridningen har avtagit på många håll. Tokyo och Osaka omfattas inte av lättnaden.
 • I den kinesiska mångmiljonstaden Wuhan, där de första fallen av det nya coronaviruset konstaterades i december, har man inlett masstestning för virussmittan. Detta sedan intercourse nya fall av covid-19 bekräftats.
 • USA:s president Donald Trump vill öppna landet och landets skolor igen, detta trots att Vita husets smittskyddsexpert Anthony Fauci varnat för att lyfta restriktionerna för snabbt.
 • I Qatar måste alla bära munskydd utomhus, annars riskerar man upp until tre års fängelse och böter, rapporterar nyhetsbyrån TT.

Den 13 maj:

 • Nya siffror från Telia tyder på att svenskarna rör sig mer igen. Rörligheten ökade i hela landet förra veckan males allra mest i Stocksholmsregionen och på Gotland.
 • Socialstyrelsen har publicerat statistik för smittspridning på LSS-boenden. Totalt har 307 personer av de 30 000 som bor på LSS-boende konstaterats vara smittade av det nya coronaviruset. Det ligger i nivå med smittspridningen i befolkningen i övrigt. Färre än 30 personer på LSS-boenden har avlidit.
 • Utrikesdepartementet förlänger avrådan för utlandsresor until den 15 juli.
 • Barnrättsorganisationen Bris satsar på en ai-robot för att hjälpa barn med oro för corona.
 • Ulf Andersson, professor vid Karolinska institutet, hoppas att proteinet HMGB1, som finns i cellkärnan hos människor och djur, kan bli en nyckel until att lindra sjukdomsförloppet vid covid-19. Genom att behandla proteinet med specifika antikroppar ska det förhoppningsvis gå att minska lunginflammationen vid svåra virusinfektioner.
 • Area Stockholm fick i fredags en stor sändning långärmade skyddsrockar från Ikea. Sedan dess har regionen fått över en miljon rockar och fler är på väg. Totalt har 4,7 miljoner skyddsrockar beställts från Ikea och H&M. Förhoppningsvis ska en del rockar kunna säljas vidare until andra regioner.
 • Flygbolaget SAS inför från och med den 18 maj krav på att passagerare bär ansiktsmask, något som följer europeiska branschpraxis.
 • Världshälsoorganisationen, WHO, varnar för att det är lång väg kvar until att nå flockimmunitet, och meddelar också att det nya coronaviruset kan bli ytterligare ett allmänt utbrett virus som kanske aldrig försvinner.
 • EU-kommissionen har presenterat riktlinjer och rekommendationer för turism och resande i sommar. Det handlar bland annat om att munskydd bör användas i transportcenter och fordon, och att förhandsbokning rekommenderas för måltider, poolplatser och besök på gymmet. Några datum för när resandet över gränserna kan starta igen nämns inte i rekommendationen. Det är medlemsländerna själva som avgör när och vilka restriktioner som kan lyftas.
 • Island räknar med att kunna lätta på restriktionerna för utländska besökare senast den 15 juni.
 • Från och med den 15 juni kommer Österrike och Tyskland att öppna sin gemensamma gräns och slopa kontrollerna där.
 • Tyskland har också kommit överens med Frankrike och Schweiz om lättnader i gränskontrollerna från och med helgen. Framför allt är det affärsresor och besök hos släkt som blir möjliga.
 • Norge tillåter från och med nu EES-medborgare att resa in i landet om de äger en fastighet eller måste besöka familjemedlemmar. 14 dagars karantän gäller dock vid inresa.
 • FN varnar för att 1,2 miljoner barn kan dö i fattiga länder i Afrika, Asien och Latinamerika until följd av att knappa sjukvårdsresurser dirigeras om until coronapatienter.
 • Över 147 000 amerikaner beräknas ha dött i coronapandemin i början av augusti, enligt en ny prognos. Det är en uppräkning med 12 000 personer jämfört med prognosen för en dryg vecka sedan.
 • I Brasilien rapporteras över 12 400 människor ha dött i coronapandemin. Därmed är landet det sjätte värst drabbade efter USA, Storbritannien, Italien, Frankrike och Spanien.
 • Venezuela förlänger restriktionerna med ytterligare en månad.
 • Chiles huvudstad Santiago sätts från och med fredag, 15 maj, i karantän för att förhindra smittspridning.
 • Indiens tågnät, som är världens största, drar igång igen.
 • Lokala myndigheter planerar att virustesta samtliga invånare i kinesiska Wuhan, där virusutbrottet tog sin början. Intercourse nya fall av smitta har noterats i staden sedan karantänen öppnade den Eight april.
 • Finland vill att alla invånare med symptom ska testa sig för coronaviruset. Detta som ett led i utökad testning och smittspårning. Landet har som mål att kunna utföra 10 000 tester om dagen före sommaren.

Den 12 maj:

 • 0,9 procent av Sveriges befolkning och 2,Three procent av stockholmarna hade covid-19 vecka 17 (20-26 april), enligt Folkhälsomyndighetens undersökning. Undersökningen baserar sig på stickprov.
 • Totalt har 27 272 personer konstaterats smittade av det nya coronaviruset hittills i Sverige, visar Folkhälsomyndighetens statistik. Totalt 3 131 personer har dött, 1 765 personer får eller har fått intensivvård.
 • Det svenska målet om att göra 100 000 tester för pågående coronainfektion i veckan från i mitten av maj tycks bli svårt att nå. Förra veckan låg siffran på nästan 29 400, visar Folkhälsomyndighetens statistik. Samtidigt uppges det finnas labbkapacitet att hantera 100 000 tester i veckan. Den nationella strategin är att testa patienter i första hand, vård- och omsorgspersonal i andra hand, personer i annan samhällviktig verksamhet i tredje hand och slutligen personer i övriga samhället. Hittills har nästan 150 000 individers prover analyserats för att undersöka förekomsten av det nya coronaviruset, berättar nyhetsbyrån TT.
 • Enligt en app som forskare vid Lunds universitet lanserade i slutet av april ska ungefär Three procent av befolkningen i Stockholm, Södermanlands, Västmanlands, Gävleborgs och Dalarnas län ha tydliga symptom på covid-19 simply nu. Lägst andel smittade, mellan 1,5 och 2 procent, ska enligt appen finnas i Skåne, Kronoberg, Jönköping och Västernorrland. Appen går ut på att användarna själva rapporterar symptom. Totalt ska 130 000 personer delta i studien Covid Symptom Examine och ha laddat ned appen.
 • Flygbolaget Finnair inför nya krav för att förhindra smitta, däribland krav på munskydd som täcker näsa och mun ombord på sina flygplan från och med den 18 maj och fram until åtminstone slutet av augusti. Passagerare kommer också att placeras så långt ifrån varandra som möjligt i flygplanen.
 • I Danmark har R-talet, som anger hur många personer varje smittad själv smittar, sjunkit från 0,9 until 0,7 från den 1 until den 7 maj. Detta samtidigt som landet har börjat lätta på sina restriktioner kopplade until det nya coronaviruset. I går, måndag den 11 maj, inledde Danmark fas 2 där mer av samhället öppnade. Detta kan göra att smittrycket går upp. En annan del av landets strategi är att alla som har träffat en konstaterat smittad också ska testas för viruset.
 • I Spanien kommer två veckors karantän bli obligatoriskt för resenärer som kommer från utlandet från och med fredag. Det är dock okej för dessa att handla mat eller besöka sjukvårdsinrättningar.
 • I Australien har bara ett fåtal nya fall av det nya coronaviruset rapporterats det senaste dygnet.

Den 11 maj:

 • I Sverige har hittills totalt 26 670 konstaterats med covid-19, varav strax över 9 600 i Stockholmsregionen, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Totalt 1 738 personer har eller har fått intensivvård. Enligt Socialstyrelsen ska ingen area ha ett kritiskt läge vad gäller skyddsutrustning, males flera har ett allvarligt läge. Leveranser är på väg in i närtid och until sommaren, enligt Johanna Sandwall, krisberedskapschef.
 • Det finns inga konkreta planer på att införa intyg för de som har tillfrisknat från covid-19 i Sverige, meddelar biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten. Norge har dock öppnat för ett sådant intyg, bland annat för att man ska kunna resa until Sverige och sedan komma tillbaka utan att behöva sitta i karantän.
 • Area Stockholm planerar redan för massvaccinering mot det nya coronaviruset, trots att det ännu inte finns något färdigt vaccin. Syftet är att utreda hur en storskalig vaccinering bäst ska gå until.
 • Över 100 tester av vårdpersonalKarolinska universitetssjukhuset måste göras av för att de har visat sig vara oanvändbara, berättar SVT Nyheter. Bland annat har provrör läckt och etiketter ramlat av så man inte kan knyta ett prov until en particular person.
 • Från mitten av juni planerar Svenska Turistföreningen, STF, att öppna sin fjällverksamhet igen, berättar nyhetsbyrån TT. Males för att undvika trängsel kommer antalet personer som tas emot i fjällstugorna att begränsas.
 • För att mildra effekterna av minskat resande på grund av det nya coronaviruset anslår regeringen tre miljarder kronor i stöd until de regionala kollektrivtrafikmyndigheterna, berättar nyhetsbyrån TT. Stödet ska hjälpa kollektivtrafiken att kunna upprätthålla sin volym och sina turer trots att biljettintäkterna har minskat.
 • I dag, måndag, öppnar biblioteken i Berlin igen. I morgon öppnar några av stadens museer upp för ett begränsat antal besökare. Alla besökare ombeds bära munskydd och hålla två meters avstånd until andra.
 • Från och med i dag kan små museer, bibliotek och bokhandlare öppna för besök igen i Frankrike. Även frisörsalonger, klädbutiker och florister kan öppna igen. Mindre grupper av elever kan tillåtas återvända until grundskolorna. Det är nu tillåtet för invånarna att röra sig utomhus utan intg, males de får inte färdas mer än 10 mil bort från den adress där de är skrivna, berättar nyhetsbyrån TT. I kollektivtrafiken är munskydd obligatoriskt.
 • I Frankrike vill finansministern att biltillverkare flyttar mer produktion until landet för att kunna få statligt stöd, berättar nyhetsbyrån TT.
 • I Belgien får de flesta affärer öppna igen i dag, måndag, med krav på fysisk distansering. Munskydd är rekommenderat.
 • I Nederländerna får teater och konserlokaler öppna igen, för max 30 besökare åt gången, inklusive dem som jobbar i lokalerna. Grundskolor öppnar delvis. Även bilskolor, frisörsalonger, fysioterapeuter och bibliotek får öppna, så länge krav på fysisk distansering upprätthålls.
 • I Schweiz öppnar grund- och mellanstadieskolor igen i dag. Restauranger, museer och bokaffärer kan också öppna, males samlingar över fem personer är fortsatt förbjudna.
 • I Spanien får krogar och restauranger öppna uteserveringar igen, med begränsat antal sittplatser, berättar nyhetsbyrån TT. Halva landets befolkning får träffa familj och vänner från och med i dag, måndag, så länge skarorna inte är större än tio personer. Madrid och Barcelona omfattas inte av lättnaderna.
 • I Polen kan hotellen öppna igen. Utländska turister måste dock sitta i karantän i två veckor vid ankomst until landet, berättar nyhetsbyrån TT.
 • I Danmark kan köpcentra öppna igen i dag, måndag.
 • I Norge ska alla skolor vara öppna igen från och med i dag, måndag.
 • I Kroatien öppnar offentliga platser, barer och restauranger igen i dag. Sällskap upp until tio personer är tillåtna. Förskolor och skolor kan hålla öppet på frivillig foundation, berättar nyhetsbyrån TT.
 • I Grekland ska alla butiker kunna ha öppet igen, från och med i dag.
 • På flera håll i Australien öppnar nu skolor, lekparker och utomhuspooler igen.
 • Enligt Världshälsoorganisationen WHO är faran för smittspridning av det nya coronaviruset långt ifrån över. WHO manar until extrem vaksamhet när samhällen börjar lätta på sina restriktioner.

 

Den 10 maj:

 • Folkhälsomyndigheten har börjat titta på om rekommendationerna för äldre med anledning av det nya coronaviruset kan ändras och bli differentierade, berättade myndighetens generaldirektör Johan Carlson i SVT:s Agenda på söndagskvällen. Myndigheten ska bland annat titta på vilka underliggande sjukdomar som tillsammans med ålder orskar de största problemen och hoppas kunna ge besked om nya rekommendationer före sommarsemestrarna.
 • Enligt Anders Tegnell,. statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, är det fortsatt högt tryck på sjukvården, även i intensivvården, samtidigt som kurvan nu tycks avta. Detta ökar sannolikheten för att spridningen av det nya coronaviruset avtar until sommaren, säger han.
 • I ett tv-tal på söndagen sa Storbritanniens premiärminister Boris Johnson att det ännu inte är läge att upphöra med nedstängningen. Males en öppning ska nu ske i tre steg underneath två månader. Det första steget innebär att människor kan gå ut och vistas i parker och sporta utomhus med andra inom det egna hushållet, så länge de håller fysisk distans. Alla som kan arbeta hemifrån ska fortsätta med det, males för de som inte kan det uppmanas man i första hand att gå eller cykla until jobbet.
 • I Tyskland ökar antalet nya fall av coronasmitta igen. R-talet, som anger hur många personer varje smittad particular person själv smittar, har ökat until 1,1 enligt landets federala smittskyddsmyndigheten. I fredags bedömdes värdet ligga på 0,83. Tyskland har börjat lyfta på vissa av sina restriktioner kopplade until det nya coronaviruset.
 • I Sydkoreas huvudstad Seoul har flera nya fall av covid-19 konstaterats. För att förhindra smittspridning stäger staden nu barer och nattklubbar tillsvidare.

 

Den 9 maj:

 • I den tyska delstaten Mecklenburg-Vorpommern, i nordöstra delen av landet, har kaféer och restauranger börjat öppna igen.

 

Den Eight maj:

 • ”För första gången sedan en dryg månad tillbaka är antalet inlagda patienter på IVA underneath 500”, sa Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen underneath fredagens presskonferens med Folkhälsomyndigheten.
 • Totalt har 3 175 personer hittills avlidit i sviterna av covid-19 i Sverige. ”Även där har vi förhoppningsvis en nedåtgående pattern och vi hoppas verkligen att den håller i sig och blir tydligare underneath den närmaste tiden”, sa Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
 • Antalet patienter med covid-19 har minskat på Karolinska universitetssjukhuset, som trappar ned från förstärkningsläge until stabsläge. Simply nu har sjukhuseet fler än 90 patienter inne på intensivvård med möjlighet att ta in 30 until.
 • Det traditionella midsommarfirandet i Leksand, som brukar samla mellan 20 000 och 30 000 människor, har ställts in på grund av coronapandemin.
 • Det är en bra bit kvar until regeringens mål om 100 000 coronatester i veckan. Förra veckan analyserades 29 000 prover om pågående virusinfektion, rapporterar TT.
 • Regeringen är missnöjd med hur regionerna sköter testningen och har tillsatt Harriet Wallberg, tidigare bland annat rektor för Karolinska institutet, som testkoordinator för att driva på arbetet. ”Nu har vi en laboratoriekapacitet för 100 000 tester i veckan, males den är inte så mycket värd om den inte används”, säger socialminister Lena Hallengren
 • Arbetslösheten i USA steg until 14,7 procent i april. 20,5 miljoner jobb försvann i det värsta raset sedan depressionen på 1930-talet.
 • Åklagare har inlett en förundersökning om flera fall av arbetsmiljöbrott på ett äldreboende i Solna utanför Stockholm efter att flera coronarelaterade dödsfall har rapporterats därifrån. Misstankarna innefattar vållande until kroppsskada eller sjukdom och framkallande av fara för annan.
 • Australien börjar lätta på coronarestriktionerna. Målet är att alla restriktioner ska vara borta i juli.
 • Storföretagen Tele2, H&M och Spotify har börjat masstesta sin private för att upptäcka om de har haft covid-19. Testerna görs through företaget Werlabs och mäter förekomst av antikroppar i blodet. Svaret ska ges på en halvtimme.Males frågan är vad sådana tester är värda. ”Vi rekommenderar inte de här testerna på individnivå eftersom de inte är 100 procent säkra. Det finns fortfarande frågetecken kring hur man ska tolka resultatet och hur lång immuniteten blir. Däremot är de nyttiga för studier i en inhabitants”, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
 • Danmark lättar på restriktionerna. Snart öppnar butiker, restauranger och skolor igen. Males gränserna förblir stängda.
 • Hela Finlands regering arbetar på distans de närmaste dagarna sedan två ministrar har varit i kontakt med en particular person som misstänks vara smittad av coronaviruset.
 • I Norge tycker regeringen att smittspridningen är underneath kontroll. På måndag öppnar alla skolor igen och grupper om 20 personer får samlas igen.
 • Frankrike lättar på restriktionerna på måndag. Då kan människor återigen börja röra sig fritt. Kaféer, restauranger och gymnasieskolor kommer att kunna öppna inom tre veckor i områden med låg smittspridning.

Den 7 maj:

 • I Sverige har hittills 24 623 personer konstaterats med covid-19, Three 040 har dött. Antalet intensivvårdade hittills uppgår until 1 645. Enligt Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, är situationen för sjukvården fortfarande tuff, males vi har i stor utsträckning lyckats hålla oss underneath gränsen för vad sjukvården klarar. I Stockholm har antalet nya smittofall på äldreboenden minskat, något Anders Tegnell uppger kan tyda på att de åtgärder man har vidtagit har effekt. För att förhindra smittspridning inom äldreomsorgen behöver basala hygienrutiner följas och private ska kunna vara hemma, även vid väldigt milda symptom, säger Malin Grape, chef vid Folkhälsomyndighetens enhet för beredskap och krishantering. Vad gäller användning av munskydd och visir säger Malin Grape att frågan är svår, och det saknas studier.
 • I Skåne ska mer private i äldreomsorgen provtestas från och med i dag, torsdag. Detta för att fortsätta hålla smittspridningen i regionen på en låg nivå, berättar nyhetsbyrån TT.
 • Regeringen har utsett Stefan Strömberg, tidigare bland annat rikspolischef, until särskild utredare med uppdrag att granska alla stödåtgärder som staten infört med anledning av coronakrisen. Fusk och fiffel ska stoppas, enligt justitieminister Morgan Johansson (S), until exempel när aktiebolag delar ut miljarder until sina ägare och samtidigt vill få stöd från staten eller när företag fuskar med permitteringar.
 • Företag som gör stora aktieutdelningar kan få betala tillbaka sina korttidsstöd, meddelar Tillväxtverket. Kullagerjätten SKF har efter beskedet dragit tillbaka sin ansökan om korttidsstöd, berättar nyhetsbyrån TT.
 • För att skydda människoliv och hindra spridningen av det nya coronaviruset i världens fattigaste länder vädjar FN nu om ytterligare motsvarande cirka 46,1 miljarder kronor i stöd until sitt humanitära arbete mot smittan, enligt nyhetsbyrån TT.
 • Antalet konstaterat smittade av det nya coronaviruset ökar snabbt i Brasilien, berättar nyhetsbyrån TT. Bara det senaste dygnet har antalet ökat med över 10 500 personer, uppger landets hälsodepartement. På lfera håll i landet har icke-nödvändiga verksamheter stängt, och städer har börjat sättas i karantän.

Den 6 maj:

 • Totalt 2 941 personer med covid-19 har dött i Sverige och sammanlagt 23 918 har konstaterats smittade med det nya coronaviruset. Många av de nya smittofallen är vård- och omsorgspersonal, som i allt högre grad provtas, enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt 1 620 personer med konstaterad covid-19 har intensivvårdats i Sverige och trycket på intensivvården fortsätter att vara högt, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.
 • Flera högskolor och universitet i landet förbereder sig för att fortsätta ha distansundervisning också i höst, på grund av det nya coronaviruset, rapporterar Sveriges Radios Ekot. Linköpings universitet har sedan tidigare stoppat höstens utbytesstudier.
 • Länsstyrelsen i Gotlands län meddelar att turistsäsongen på Gotska sandön ställs in i år.
 • Tjeckien har utfört masstestning för att undersöka förekomsten av antikroppar mot det nya coronaviruiset, berättar nyhetsbyrån TT. Testerna visar på en låg grad av immunitet i landet, mellan Four och 5 procent av befolkningen beräknas vara immun.
 • I kinesiska mångmiljonstaden Wuhan, som har varit hårt drabbat av det nya coronaviruset, ska sistaårselever i gymnasiet nu få gå tillbaka until skolorna, berättar nyhetsbyrån TT. För att få återvända until skolan behöver eleverna ha virustestat sig, bära munskydd och hålla en meters avstånd. Vid skolingången ska också deras kroppstemperatur kontrolleras.
 • I veckan sätts miljonstäderna São Luis och Fortaleza i Brasilien i karantän för att förhindra smittspridning, berättar nyhetsbyrån TT.
 • I Nederländerna kan högstadieskolor, kaféer, restauranger och museer öppna igen från den 1 juni, meddelade landets premiärminister Mark Rutte på onsdagen. Vid resa med kollektivtrafiken kommer ansiktsmasker att bli obligatoriskt. Redan nästa vecka kan förskolor, låg- och mellanstadiet börja öppna igen.
 • I Spanien förlängs undantagstillståndet med ytterligare två veckor från och med söndag, med anledning av det nya coronaviruset.
 • I USA har ett nytt coronavirustest som nyttjar gentekniken Crispr fått godkänt för användning i labb som är certifierade att genomföra kliniska testresultat.

 

Den 5 maj:

 • Hittills har totalt 23 216 personer i Sverige bekräftats smittade av det nya coronaviruset, 2 854 personer har avlidit. Behovet av intensivvård går enligt Folkhälsomyndigheten ner, samtidigt som myndigheten ser en ökning av antalet smittade i landet, bland annat i Skåne. Detta ska until stor del bero på att man provtar private.
 • Redan i november förra året kan det ha funnits enskilda personer som var smittade med det nya coronaviruset i Sverige, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, until nyhetsbyrån TT. I Frankrike har man konstaterat att en man bar på viruset redan den 27 december förra året, fyra dagar innan det första rapporterade fallet i Kina.
 • Forskare vid bland annat KTH har hittat spår av det nya coronaviruset i Stockholms avloppsvatten, berättar Dagens Nyheter. Högst koncentration av viruset fanns vid Bromma reningsverk, som har hant om avloppsvatten från bland annat Hässelby och Järva i norra Stockholm. Genom att undersöka avloppsvattnet ska forskare kunna följa hur mängden virusrester utvecklas över tid, och förutspå nya utbrott av sjukdomen. Att man har hittat spår av viruset i avloppsvattnet innebär inte att vatnnet är smittsamt, det finns inga kända fall av en sådan smittpsridning.
 • På tisdagseftermiddagen har EU-ländernas telekomministrar hållit ett webbmöte om användandet av appar i kampen mot det nya coronaviruset. Enligt EU-kommissionen kan tekniken vara särskilt användbar när restriktionerna lyfts, samtidigt som det är viktigt att integritets- och personuppgiftsregler respekteras. Frankrike vill ha en smittspridningsapp på plats den 2 juni, berättar nyhetsbyrån Reuters.
 • Storbritannien har nu gått om Italien sett until antalet dödsfall until följd av det nya coronaviruset. Över 32 000 personer med covid-19 har dött i England, Wales, Skottland och Nordirland, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
 • I Uganda börjar restriktionerna until följd av det nya coronavirusets spridning nu att lätta. Restauranger och vissa affärer får nu åter hålla öppet. Skolor håller dock fortsatt stängt och ingen kollektivtrafik är ännu igång.
 • I USA har 1 015 dödsfall until följd av covid-19 registrerats det senaste dygnet. Det är den lägsta siffran för ett dygn på en månad, rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • Den socialdemokratiske arbetsmarknadsministern Mohamed Ben Omar i Niger har dött i sviterna av det nya coronaviruset, berättar nyhetsbyrån TT. Han hade varnat för sars-cov-2 och uppmanat invånarna att skydda sig.

Den Four maj:

 • Hittills har 22 727 personer i Sverige konstaterats med covid-19 och 2 769 har dött, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Drygt 8 500 av sjukdomsfallen har konstaterats i Stockholmsregionen och drygt 2 700 fall i Västra Götalandsregionen. Myndigheten noterar en sjunkande pattern vad gäller antalet personer som fått intensivvård.
 • Enligt en ny studie från KTH kan 10 procent av invånarna i Stockholm och dess kranskommuner redan ha smittats av det nya coronaviruset före påsk. Studien baserar sig på hemmatester som skickats ut until 1 000 slumpmässigt utvalda personer, varav forskarna fick tillbaka 548. Av dessa var totalt 446 provsvar godkänt utförda. För att verifiera resultatet och se hur smittspridningen har förändrats sedan i påsk ska 1 000 personer until inbjudas göra tester.
 • I Area Stockholm har antalet avlidna per vecka avtagit de senaste veckorna, berättar regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson. Males vårdläget är fortsatt ansträngt och invånarna uppmanas fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, berättar nyhetsbyrån TT. Covid-19 har hittills drabbat 212 av 400 äldreboenden i länet.
 • Folkhälsomyndigheten undersöker varför fler med covid-19 har dött i Sverige än i våra grannländer. Ett viktigt skäl kan vara att smittan tidigt nådde landets äldreboenden, enligt biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten.
 • En första model av ett coronavaccin som utvecklas vid Karolinska Institutet har testats på kaniner, med lovande resultat, enligt forskarna bakom försöket. Det rapporterar Aftonbladet. Kaninerna ska ha utvecklat antikroppar av vaccinet och inte ha tagit skada på något oväntat sätt. Försök på människor kan påbörjas nästa år.
 • Läkemedelsverkets förbud för företaget Zandcell att marknadsföra och sälja ett självtest för covid-19 har fastställts av Förvaltningsrätten i Uppsala. Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten avråder generellt från självtester då de inte anses tillräckligt tillförlitliga.
 • Vid Islands Brygge i Danmarks huvudstad Köpenhamn har polisen ritat upp särskilda umgängeszoner där maximalt tio personer i taget får vistas, för att förhindra trängsel.
 • Flera länder i Europa har börjat lätta på sina restriktioner, berättar nyhetsbyrån TT. I Tyskland återgår många elever i årskurs fyra och avgångsklasserna until skolan. I Österrike återgår omkring 100 000 avgångselever i gymnasier och yrkesskolor until sina skolor. I Portugal får nu små butiker, frisersalonger och bilhandlare öppna på nytt. I Polen får hotell, museer och butiker öppna. I Italien får invånarna nu ta längre promenader och besöka släktingar, för första gången på nio veckor. Restauranger får öppna för försäljning av hämtmat, och drygt fyra miljoner som arbetar på byggen och fabriker får återgå until sina jobb. I Island får förskolebarn och skolelever nu börja gå i sina förskolor och skolor igen, samtidigt som gränsen för sammankomster höjs från 20 until 50 deltagare.
 • Klockan 15 i dag, måndag, hölls en europeisk webbsänd givarkonferens där syftet var att samla in pengar until ett vaccin mot det nya coronaviruset. EU-kommissionen hade som mål att samla in motsvarande drygt 80 miljarder kronor, ett mål som också uppnåddes. Ett 40-tal länder deltog.
 • Från och med i dag, måndag, erbjuds passagerare som ankommer eller lämnar Wiens internationella flygplats Schwechat ett covid-19-test för 190 euro per particular person. De som ankommer until landet och testas negativt behöver inte omfattas av landets krav på två veckors karantän.
 • I Egypten får hotellen öppna igen, åtminstone för inrikesgäster och så länge flertalet regler upprätthålls för att förhindra smittspridning, rapporterar nyhetsbyrån TT. Maximalt var fjärde rum får vara belagt i maj och att hotellen har en egen klinik med läkare som kontrollerar gästernas kroppstemperatur regelbundet.
 • Från och med i dag, måndag, får många av Irans moskéer öppna igen, males uppmaningen är att hålla avstånd.
 • I Japan kommer det undantagstillstånd som råder i landet att fortsätta until den 31 maj, berättar nyhetsbyrån TT. Tidigare var beskedet att restriktionerna skulle hävas på onsdag, den 5 maj.
 • I Nigeras huvudstad Abuja och mångmiljonstaden Lagos lättar man delvis på det omfattande utegångsförbud som har gällt på grund av det nya coronaviruset.

Den Three maj:

 • Socialminister Lena Hallgren säger i SVT:s Agenda att Sverige nu har kapacitet att genomföra 100 000 coronatester i veckan. Folkhälsomyndigheten vill nå upp until den nivån från mitten av maj.
 • Folkhälsomyndigheten är inte beredd att bedriva smittspårning through appar i mobilen, berättar Sveriges Radio Ekot. Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell finns det för många juridiska och integritetsmässiga drawback med tekniken, samt är det oklart hur move effektiv metoden är.
 • Beneath helgen har flera krogar i Stockholm fått stänga efter larm om trängsel. En krog i centrala Göteborg har också fått stänga.
 • I Frankrike var antalet nyregistrerade dödsfall kopplade until det nya coronaviruset på söndagen 135 stycken, det lägsta sedan 22 mars, när bara avlidna på sjukhus räknades in i statistiken, rapporterar nyhetsbyrån TT. Även antalet intensivvårdspatienter minskar.
 • I Italien har antalet nya dödsfall knutna until covid-19 nått den lägsta nivån sedan landet försattes i karantän den 10 mars, 174 människor har avlidit det senaste dygnet, rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • I Spanien kan invånarna nu ta sig ut för att motionera igen.
 • Läkemedelsjätten Roche har fått ett akutgodkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för att börja använda sitt antikroppstest som ska visa om en affected person har varit smittad av det nya coronaviruset eller inte. Det uppger bolaget själv, och tillägger att deras take a look at ska ha 99,Eight procents exakthet och 100 procents känslighet.

 

Den 2 maj:

 • Det omtvistade fältsjukhuset utanför Östra Sjukhuset i Göteborg står nu tomt, efter att covidpatienterna flyttats until nyinrättade IVA-platser på Sahlgrenska universitetssjukhuset, berättar SVT Nyheter Väst.
 • Statsepidemiolog Anders Tegnell säger until nyhetsbyrån TT att rekommendationern att undvika resor också inom Sverige kan gälla över hela sommaren. Detta bland annat då det är stora skillnader vad gäller smittspridning i olika delar av landet.
 • Flera kommuner i Sörmlands län har mörkat spridningen av det nya coronaviruset på äldreboenden until länsstyrelsen. Det visar en granskning som Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren har gjort.

 

Den 1 maj:

 • Sedan den 21 april har Sveriges R-tal, som anger hur snabbt en virussmitta sprider sig, legat underneath 1,0, rapporterar SVT Nyheter och hänvisar until statistik från Folkhälsomyndigheten. Detta innebär att varje sjuk particular person smittar i snitt färre än en particular person.
 • Läkemedelsverket har förbjudit tre självtester until för covid-19, marknadsförda av Arsan Medical, Spyder Group och Sypip. “Testerna bedöms inte uppfylla tillämpliga regler och krav i det medicintekniska regelverket”, skriver myndigheten.
 • Enligt BBC testas nu över 100 000 britter om dagen, som ett led i att försöka bekä,pa det nya coronaviruset.
 • På fredagen har den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA beslutat att det experimentella läkemedlet remdesivir får användas inom sjukvården i USA vid behandling av covid-19, trots att det inte är formellt godkänt som läkemedel. Effekten av remdesivir är inte entydig, det finns studier som visar att det inte påskyndar tillfrisknandet hos svårt sjuka covid-patienter. EU tittar dock också på om remdesivir ska godkännas för användning.
 • I delstaten New York ska alla skolor hålla stängt underneath resten av läsåret, för att förhindra smittspridning.
 • Indien förlänger sin nedstängning i ytterligare två veckor. Det innebär bland annat att resor fortsätter vara förbjudna, och att skolor, universitet, restauranger och biografer fortsätter hålla stängt.

 

Den 30 april:

 • Antalet fall av covid-19 i Västra Götalandsregionen har ökat de senaste dagarna. Males exakt vad ökningen beror på är oklart. Enligt torsdagens sammanräkning har regionen 2 459 bekräftade fall av smitta hittills och 209 personer har avlidit.
 • I Lunds stadspark spred kommunen ut hönsgödsel för att förhindra smittspridning bland valborgsfirande studenter. Samma sak har gjorts i Linköping.
 • Svenskarnas resande ökar trots rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Det visar ny knowledge från Telia. Förra veckan ökade resandet med tio procent jämfört med veckan innan.
 • Luftrengöringsföretaget Camfil i Trosa har ställt om sin produktion och ska tillverka andningsskydd until vårdpersonal. I dag får Area Stockholm och Karolinska universitetssjukhuset den första leveransen. Until att börja med är målet att förse Area Stockholm med 100 000 andningsskydd i veckan.
 • Uppskattningar att mellan 8 000 och 20 000 svenskar kan komma att dö av coronaviruset är inte helt orimliga, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.
 • Nedstängning av samhällen underneath coronapandemin har gjort att luftföroreningarna har minskat. Det i sin tur har lett until att mer än 11 000 förtida dödsfall har undviktits i april, enligt en studie från det Helsingforsbaserade centret för forskning för energi och ren luft.
 • Covidpatienter som har varit nedsövda och legat i respirator kan behöva flera månader för att återhämta sig, rapporteras från flera håll. Patienterna kan until exempel behöva syrgasbehandling eller drabbas av kognitiva störningar.
 • Motstridiga besked rapporteras kring läkemedlet remdesivir, som ursprungligen utvecklades som en behandling mot ebola. Läkemedelsföretaget Gilead uppger att en studie från USA:s hälsomyndighet NIH visar att remdesivir har effekt för behandling av covid-19, males studien har ännu inte presenterats i sin helhet. Samtidigt har motsatt slutsats, att remdesivir inte påskyndar tillfrisknandet hos svårt sjuka covidpatienter, dragits i en kinesisk studie.
 • Lunds universitet lanserar en corona-app som ska kartlägga hur coronaviruset sprids över Sverige. Det är en svensk variant av en app som har funnits i Storbritannien i en månad och i USA i två veckor.
 • Spanien rapporterar det lägsta dödstalet i covid-19 det senaste dygnet som har noterats på nära intercourse veckor.
 • Ryssland har noterat över 100 000 fall av coronasmitta. Hittills har drygt 1 000 personer dött i landet på grund av covid-19. Vårdanställda har larmat om brist på skyddsutrustning och tester.
 • Jemen har rapporterat sina första två dödsfall i coronapandemin. Ett smittoutbrott i Jemen kan leda until katastrofala följder för befolkningen som redan är hårt drabbad av kriget.
 • Finlands grundskolor öppnar igen den 14 maj. Males öppnandet ska ske gradvis.
 • Storbritannien rapporterar högre dödssiffror i coronapandemin, males ökningen beror på att dödsfall på äldreboenden och i hemmen nu har börjat räknas in i statistiken.
 • I Polen får hotell och shoppingcenter öppna från den Four maj. Från och med nästa onsdag får landets förskolor välja om de vill öppna igen.

 

Den 29 april:

 • Beneath Folkhälsomyndighetens pressträff på onsdagseftermiddagen betonade statsepidemiolog Anders Tegnell att smittspridningen är långt ifrån över och att vi behöver fortsätta följa de allmänna råden. I flera regioner i landet där smittspridningen legat på en låg nivå har antalet fall börjat öka, däribland i Area Halland.
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar gravida med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck, framför allt de som är i slutet av sin graviditet och inför förlossning, att vara särskilt försiktiga med anledning av det nya coronaviruset. Rekommendationen är att gravida som har riskfaktorer som högt blodtryck, diabetes och fetma rådgör med sin barnmorska eller läkare och begränsar sina nära kontakter med människor utanför hushållet så mycket som möjligt.
 • Folkhälsomyndigheten ska genomföra ett nytt take a look at, på cirka 4 000 slumpvis utvalda personer i landet, för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige. Resultatet av undersökningen ska bli klar i början av juni.
 • En ny undersökning från Smittskydd Stockholm visar att antalet coronasmittade ökar snabbare i de södra delarna av Stockholms län än i övriga delar av länet. Samtidigt ökar smittspridningen i Kungsholmen och på Värmdö.
 • Area Skåne har haft en förhållandevis låg utvecklingstakt av den nya smittan, males det kan snabbt raseras om invånarna ändrar sitt beteende, däribland inte håller avstånd. Det sa regiondirektör Alf Jönsson underneath en presskonferens på onsdagsmorgonen. Hittills har 752 fall av covid-19 konstaterats i regionen, 68 personer har dött. Skåne väntas nå toppen vad gäller vårdbelastning i slutet av maj, enligt rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • Volvo Vehicles varslar 1 300 tjänstemän i Göteborg och Skövde. Vd Håkan Sameulsson säger until Sveriges Radio Ekot att coronakrisen har påverkat bolaget mer än väntat.
 • EU-kommissionens vice ordförande för justitiefrågor, Vera Jourova, vill att medlemsländerna så snart som möjligt lyfter sina reserestriktioner för andra medlemsländer för att öppna för turism inom unionen igen. EU-kommissionen väntas presentera nya riktlinjer i mitten av maj.
 • I Danmark ska även invånare som inte visar symptom kunna testas för det nya coronaviruset. Om testet visar att de bär på smittan ska de gå i självkarantän och uppmanas hjälpa until att varna andra genom att spåra en möjlig smittskedja, rapporterar nyhetsbyrån TT. De invånare som visat sig ha smittats av det nya viruset ska också testas vid tre tillfällen, dag 4, 6 och 8.
 • Tyskland förlänger sin världsomfattande resevarning until åtminstone den 14 juni, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Från och med i morgon, torsdag, blir det obligatoriskt att bära ansiktsskydd i butiker.
 • I Polen ska hotell och köpcentrum få öppna igen den Four maj, uppger nyhetsbyrån Reuters. Förskolorna i landet ska få välja om de vill öppna från den 6 maj.
 • I Litauens huvudstad Vilnius ska restauranger och kaféer få öppna igen, så länge all servering sker utomhus.
 • I Malawi förbjuder landets högsta domstol regeringen att införa en 21 dagar lång karantän som skulle omfatta hela landet. Domstolen har gett människorättsorganisationen HRDC rätt när de menat att regeringen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda landets fattiga och mest utsatta underneath en karantän, rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • Nicaragua är det enda landet i Centralamerika som inte har infört strikta restriktioner med anledning av det nya coronaviruset. Invånarna har sedan tidigare uppmanats hålla avstånd, males uppmanas nu också också until social distansering och god handhygien för att minska smittspridning, enligt nyhetsbyrån AFP.

 

Den 28 april:

 • Experter i Storbritannien och Italien utreder en eventuell koppling mellan covid-19 och ett oväntat stort antal barn som har drabbats av det ovanliga inflammatoriska syndromet Kawasakis sjukdom. I Sverige finns inga rapporter om liknande fall.
 • Antikroppar från tillfrisknade coronapatienter ska ges until 50 personer i en skånsk studie. Antikropparna hämtas från blodplasma från tillfrisknade patienter och ges until personer som lider så svårt av covid-19 att de behöver syrgasbehandling.
 • Ungern börjar öppna samhället igen nästa vecka.
 • I Österrike får hotellen slå upp portarna om en månad.
 • I Grekland får småföretag och frisörsalonger öppna igen i maj.
 • SAS varslar 40 procent av personalen.
 • Enligt en uträkning av College of Washington kommer antalet dödsfall i coronaviruset att överstiga 74 000 i USA fram until och med augusti.
 • Arbetet med det digitala verktyg, den så kallade corona-appen, som skulle kartlägga upplevda symptom och svenskarnas beteende i coronakrisen har stoppats. “Riskerna var betydligt större än vinsterna”, säger statsepidemiolog Anders Tegnell. Verktyget har utvecklats av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, males stoppas efter att regioner och länsstyrelser har uttryckt oro över att verktyget skulle öka befolkningens oro och leda until ett större söktryck hos vården.
 • Samtalen om coronaviruset har blivit färre until 1177 Vårdguiden i april jämfört med mars.
 • Världshälsoorganisationen WHO oroas över smittspridningen i Afrika, östra Europa, Latinamerika och vissa asiatiska länder. ”Vi har en lång väg framför oss”, säger WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus.
 • I Finland tycker statsepidemiologen att smittspridningen går för långsamt.
 • Storbritanniens premiärminister Boris Johnson är tillbaka på jobbet efter att ha insjuknat i covid-19.
 • I Nya Zeeland anser premiärminister Jacinda Ardern att landet har lyckats stoppa den allmänna smittspridningen av coronaviruset.

Den 27 april:

 • Socialstyrelsen presenterar ny statistik över de 1 700 som först avled i coronapandemin i Sverige. Statistiken baseras på dödsorsaksintyg och ska uppdateras löpande.
 • Av den nya statistiken framgår att 90 procent av dem som har avlidit var 70 år eller äldre. Andelen män är 54 procent och kvinnor 46 procent.
 • Socialstyrelsens statistik visar ungefär 10 procent fler döda i coronapandemin än Folkhälsomyndighetens löpande redovisning. Det beror enligt Socialstyrelsen på att deras siffror även inkluderar fall där läkare har ställt diagnos males inget laboratorietest har bekräftat smittan.
 • Ungefär 80 procent av de 1 700 första dödsfallen rör personer med högt blodtryck
 • Världens största fordonstillverkare, tyska Volkswagen, återstartar i dag tillverkningen i sin största fabrik, som ligger i Wolfsburg.
 • Delstaten New York siktar på att lätta på restriktionerna i den norra delen av delstaten den 15 maj, bland annat för byggsektorn.
 • Tester av drygt 500 medarbetare på Danderyds sjukhus tyder på att omkring en femtedel av personalen har haft det nya coronaviruset. Antikroppstestet har utvecklats av KTH och Scilifefab.
 • Fem krogar i centrala Stockholm tvingas stänga tillfälligt efter helgens coronainspektioner. Restaurangerna har inte sett until att gästerna har hållit tillräckligt avstånd.
 • Större kyrkor i Sydkorea får öppna för gudstjänster igen, males med vissa restriktioner.
 • I Bangladesh trotsar hundratals textilfabriker restriktionerna och öppnar sin verksamhet igen. Flera leverantörer säger att de pressas av återförsäljare. “Vi får acceptera coronaviruset som en del av livet. Om vi inte öppnar fabrikerna så blir det ekonomisk kris”, säger Mohammed Hatem, vice ordförande för en branschorganisation.
 • Italien planerar att låta tillverkningsindustrin och byggsektorn komma igång igen den Four maj. Males skolorna förblir stängda until i september.
 • Samtliga coronasmittade som har vårdats på sjukhus i kinesiska Wuhan, där viruspandemin startade, har nu skrivits ut, enligt officiella uppgifter.
 • Spanien rapporterade på söndagen den lägsta dödssiffran until följd av coronaviruset på över en månad, 288 döda underneath ett dygn. Totalt har drygt 23 000 människor dött i pandemin enligt siffror från Johns Hopkinsuniversitetet.
 • I Saudiarabien lättas utegångsförbudet until att endast gälla mellan klockan 9 och 17.
 • Tiotals läkare och sjuksköterskor i Pakistan hungerstrejkar för att få tillräcklig skyddsutrustning until dem som vårdar coronapatienter.
 • Världshälsoorganisationen WHO varnar för att antikroppar i blodet inte behöver betyda att man har utvecklat immunitet mot det nya coronaviruset. Studier av antikroppar visar att vissa människor endast utvecklar låga nivåer. “Fram until 24 april 2020 har ingen studie utvärderat huruvida antikroppar mot sars-cov-2 ger immunitet mot detta virus hos människor”, skriver WHO i en vetenskaplig sammanställning som publicerades på fredagen.

Den 24 april:

 • I Sverige har 2 152 personer dött hittills i coronapandemin.
 • 17 567 personer i Sverige har bekräftats vara smittade med coronaviruset. Det är 812 fler än på torsdagen. ”Vi har hamnat på en högre nivå”, säger statsepidemiolog Anders Tegnell. Exakt vad det beror på är inte klarlagt än males Anders Tegnell pekar dels på ökad provtagning av private i sjukvård samt av boende i äldreboenden, males också fler patienter med covid-19 som har lagts in på sjukhus.
 • Även i Stockholm ökar antalet fall av smitta. ”Det är definitivt inte över”, säger Anders Tegnell.
 • För att undvika trängel har kollektivtrafiken i Skåne lanserat en ny tjänst. Sensorer i dörrarna räknar resenärer som går ombord, sedan visas i appen om tåget eller bussen redan är knökfullt. I sådana fall kan väntande resenärer välja en annan färdväg.
 • Spanien noterar det lägsta dödstalet per dyng på över en månad.
 • Enligt beräkningar av New York Occasions är Ecuadors dödssiffror i coronapandemin 15 gånger högre än den officiella statistiken.
 • Drygt en tredjedel av de symptomfria personer på två äldreboenden som testades för det nya coronaviruset i Stockholm visade sig bära på sjukdomen, rapporterar Sveriges Radio Ekot. 54 symptomfria äldre testades och 20 svar var positiva.
 • USA börjar närma sig 50 000 döda i coronapandemin. Det senaste dygnet har 3 176 personer avlidigt i covid-19, vilket är en av de högsta dygnssiffrorna hittills i landet. Vissa delstater, som Georgia och Texas, planerar ändå att lyfta en del restriktioner.
 • Kanada satsar 7,9 miljarder kronor på forskning och masstillverkning av ett nytt vaccin mot coronaviruset.
 • Tjeckien lyfter på de stränga reserestriktionerna. Invånarna får resa utomlands även i andra syften än arbete. Males när de kommer hem måste de uppvisa negativt virustest, annars sätts de i karantän.
 • Var femte particular person i staden New York kan bära på coronaviruset, antyder tester som genomfördes i veckan.
 • Tillsynen av restauranger och uteserveringar ska skalas upp i Stockholm, säger inrikesminister Mikael Damberg efter rapporter om trängsel.
 • Sydafrika ska börja lätta på vissa restriktioner från och med den 1 maj.
 • Ungern planerar att lätta på utegångsförbudet för invånarna i början av maj.

Den 23 april:

 • Folkhälsomyndigheten har korrigerat sin matematiska modellering och bedömer nu att 26 procent av stockholmarna kommer att ha eller ha haft coronasmittan den 1 maj.
 • Enligt de nya beräkningarna inträffade toppen för smittspridningen i Stockholms län den Eight april.
 • På varje bekräftat fall av covid-19 går det 75 obekräftade fall av smitta, enligt den justerade modelleringen.
 • Totalt har 2 021 människor med covid-19 avlidit i Sverige.
 • Det senaste dygnet har 751 nya fall av smitta anmälts i Sverige. “Det är ett ganska högt värde som vi får titta närmare på. Det är absolut inte så att vi ser en nedgång”, säger biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten.
 • Indonesien förbjuder allt resande inrikes med flyg och until sjöss fram until i början av juni på grund av coronapandemin.
 • Klädjätten H&M har ställt om produktionen på en fabrik i Kina för att kunna leverera långärmade skyddsrockar until vården. Area Stockholm har lagt en beställning på tre miljoner rockar.
 • Antalet döda i Frankrike har stigit över 21 300 males antalet intensivvårdade fortsätter att minska.
 • På onsdagen tillät spanska regeringen att barn fick gå ut på kortare promenader.
 • Google varnar för att hackare med statligt stöd försöker utnyttja coronakrisen.
 • I Tyskland har ett nytt vaccin fått klartecken för att testas på människor.
 • I Sverige är det inte aktuellt med en smittspårningsapp likt den i Norge, uppger Folkhälsomyndigheten.
 • Restriktionerna i Finland kommer att vara kvar åtminstone until den 13 maj, males därefter planerar regeringen lättnader.
 • I Italien har över 25 000 människor dött i coronapandemin males antalet som intensivvårdas fortsätter att minska.

Den 22 april:

 • Tiomiljonersstaden Harbin i nordöstra Kina inför ännu hårdare reserestriktioner. Fordon som har registrerats på andra platser får inte komma in i bostadsområden.
 • I Sverige har över 200 000 anställda beviljats korttidspermittering, enligt siffror från Tillväxtverket.
 • Den norska appen för smittspårning, Smittestopp, kan röja smittades identitet. Males norska och danska dataskyddsmyndigheter anser att nyttan väger tyngre än integritetsskyddet.
 • FN varnar för hungersnöd i coronapandemins spår i redan utsatta delar av världen. Antalet människor som lider av akut matbrist kan närapå fördubblas until 265 miljoner i år.
 • USA:s president Donald Trump planerar att införa ett invandringsstopp i 60 dagar until följd av coronapandemin. Syftet ska vara att skydda inhemska jobb. Åtgärden kritiseras av Demokraterna.
 • I Storbritannien inleds tester av ett Oxfordutvecklat vaccin på människor med begin den 23 april.
 • Totalt 1 022 människor i Stockholm har avlidit med bekräftad covid-19. Det har lett until att stadens ordinarie bårhus blivit fulla. Ett nytt bårhus har öppnats vid Globen och avlidna placeras även i kylcontainrar utanför sjukhus.
 • Antalet coronapatienter som läggs in på intensivvårdsavdelningar i Frankrike fortsätter att minska för trettonde dygnet i rad, rapporterar tv-kanalen BFMTV.
 • Dödstalen i Finland ökade med 43 personer i tisdags, vilket med finska mått är en kraftig ökning. Totalt har därmed 141 människor avlidit i landet, rapporterar TT.
 • Från Italien rapporteras en svag ökning av antalet coronarelaterade dödsfall.
 • I Berlin införs krav på munskydd i den lokala kollektivtrafiken från den 27 april.
 • Svenska Läkemedelsverket avråder från köp av självtester för covid-19. Myndigheten anser inte att det finns några sådana tester som är tillräckligt säkra.

21 april:

 • Nya matematiska beräkningar från Folkhälsomyndigheten visar att toppen för smittspridningen i area Stockholm har passerat. Enligt uträkningen inträffade dagen med flest fall av smitta den 15 april, när 86 000 personer var infekterade samtidigt. Senare upptäcktes fel i rapporten. En uppdaterad model ska publiceras den 23 april.
 • Den 1 maj bedöms ungefär en tredjedel av invånarna i Stockholms län ha eller ha haft covid-19, enligt beräkningen.
 • Totalt har 15 322 personer i Sverige konstaterats bära på smittan.
 • I Sverige har totalt 1 765 personer avlidit hittills.
 • Österrike planerar att låta restauranger och skolor öppna den 15 maj.
 • Virusdöden i England och Wales skrivs upp efter nya siffror från statistikmyndigheten ONS.
 • Hårt virusdrabbade Italien hoppas kunna börja lätta på restriktionerna i samhället den Four maj.
 • Hongkong förlänger restriktionerna med ytterligare två veckor.
 • Dödssiffran i Frankrike har passerat 20 000 personer. Males antalet patienter som läggs in på intensivvårdsavdelningar fortsätter att minska.
 • Coronarelaterade anmälningar om skador och olyckor until Arbetsmiljöverket ökar. Förra veckan gjordes 60 sådana anmälningar.
 • Alla med coronasymptom ska testas i Danmark, meddelar hälsoministern. Syftet är dels att stoppa epidemin, dels att få en överblick av hur viruset sprider sig i befolkningen.
 • I Tyskland får butiker som är mindre än 800 kvadratmeter öppna igen. Skolorna börjar gradvis öppna från den Four maj.

20 april:

 • Antalet smittade i Sverige är nu 14 777 personer och antalet avlidna är 1 580.
 • Beneath måndagens presskonferens presenterade Folkhälsomyndigheten statistik över antalet nya fall av smitta med ett rullande medelvärde för de senaste sju dagarna. ”Platån blir ännu tydligare”, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.
 • Enligt Socialstyrelsen finns nu 1 098 intensivvårdsplatser på landets sjukhus. Det är mer än en fördubbling mot de 526 som fanns före coronautbrottet. ”Fortfarande finns drygt 20 procent tillgänglig kapacitet kvar”, säger Johanna Sandwall på Socialstyrelsen. Males belastningen är ojämn över landet.
 • Indien lättar på vissa restriktioner inom jordbrukssektorn.
 • Från och med i dag börjar Norge sakta öppna samhället igen. Barn kan börja i förskolan, resor inom landet tillåts och vissa affärsverksamheter kan dra igång.
 • Säkerhetspolisen i Sverige varnar för att färmmande makt försöker utnyttja coronakrisen. Det ska enligt Säpo handla om olika former av erbjudanden, lån och donationer som kan vara förenade med villkor om framtida samarbetetn eller inflytande, rapporterar Aftonbladet.
 • New Yorks guvernör Andrew Cuomo anser att coronautbrottet i delstaten är på nedgång.
 • Antalet smittade stiger snabbt i Turkiet och har nu passerat 86 000.
 • Från Stockholm och Göteborg rapporteras om trängsel på restauranger och i parker trots Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Antalet nya dödsfall i Italien until följd av covid-19 fortsätter att minska. På söndagen rapporterades ytterligare 433 döda, den lägsta siffran på en vecka.
 • Smittspridningen inom äldrevården i Sverige har slutat att öka, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten.
 • Sverige har inget nationellt läkemedelslager, males nu går fyra regioner samman för att bygga upp ett lager för kritiskt viktiga läkemedel, framför allt sådana som används i intensivvård.
 • Spanien meddelar på söndagen att ytterligare 410 människor ha avlidit i sviterna av coronaviruset. Det är den minska ökningen som rapporterats för ett dygn underneath de senaste veckorna.
 • Från Sydkorea rapporteras det lägsta antalet nya smittade på två månader. Landet börjar nu mjuka upp sina restriktioner.
 • Nära två tredjedelar av världens dödsfall until följd av coronaviruset har inträffat i Europa, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Totalt har över 100 000 pesoner dött i Europa av covid-19.

17 april:

 • Totalt har 1 400 personer dött i covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. “Här ser vi en lite nedåtgående pattern. Det är fortfarande ett stort antal avlidna per dag males vi ser inte någon fortsatt uppgång utan snarare en avmattning”, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
 • 626 nya fall av smitta rapporteras för det senaste dygnet. “Trenden vi har sett de senaste dagarna, med en plattare kurva, har stabiliserats,” säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
 • Antalet tester för covid-19 ska utökas kraftigt, meddelar regeringen. Mellan 50 000 och 100 000 tester ska tas per vecka. Folkhälsomyndighetens prioritering anger att patienter på sjukhus, människor som tillhör riskgrupp och boende inom omsorg ska testas i första hand.
 • FN-organet Uneca bedömer att minst 300 000 människor i Afrika kommer att avlida until följd av coronaviruset.
 • Ekot avslöjar att alla som avlider på äldreboenden inte testas för det nya coronaviruset. Sveriges dödssiffror kan därför vara högre än vad som anges i Folkhälsomyndighetens dagliga statistik.
 • CNN rapporterar att Kina har infört ökad censur av vetenskapliga studier från kinesiska forskare som handlar om ursprunget until virusutbrottet.
 • USA förbereder sig för att öppna samhället igen. Det ska ske i tre faser där först gymnasium och restauranger får dra igång, därefter ska skolor och barnomsorg öppnas och icke-nödvändiga resor tillåtas. I den tredje fasen ska de flesta företag kunna dra igång sina verksamheter.
 • Antalet avlidna i coronapandemin räknas upp med 50 procent i kinesiska Wuhan, meddelar ledningen i storstaden. Orsaken ska vara att uppgifter har lämnats despatched, i vissa fall har fel data rapporterats och en del dödsfall har inte anmälts alls. Totalt innebär det att viruset har krävt 3 869 liv i staden, skriver TT.
 • Volvo Vehicles drar igång sin verksamhet igen.
 • Det är ännu inte klarlagt hur smittan tog sig in på svenska äldreboenden. Males äldreforskare pekar på att den pressade situationen på äldreboenden och hemtjänst kan ha bidragit, rapporterar TT. Varje vårdare träffar många vårdtagare och personalen är ofta unga timvikarier. Enligt forskaren Marta Szebehely vid Stockholms universitet har pengarna until äldreomsorgen underneath en lång tid inte hängt med ökningen av antalet äldre.
 • Det danska folketinget är överens om en delvis öppning av samhället igen. Många företag kommer att kunna dra igång sina verksamheter på måndag. Högskolor och restauranger förblir stängda.
 • Antalet konkurser i Sverige fördubblades underneath de två första veckorna i april i år jämfört med samma interval 2019, rapporterar Tillväxtverket.
 • Bilförsäljningen har minskat med hälften i Europa until följd av coronautbrottet. Störst nedgång noteras i Italien.

16 april:

 • Sverige har över 12 000 fall av konstaterad smittade personer. Males den uppgång av antalet smittade som Folkhälsomyndigheten hade förväntat sig efter påskhelgen har uteblivit. “Vi ligger fortfarande kvar på samma nivå som för ett par veckor sen. Platån fortsätter att hålla i sig. Möjligen ser vi en viss nedgång,” säger statsepidemiolog Anders Tegnell
 • Enligt Anders Tegnell sker en “avstanning” på flera håll i Europa, males i Nord- och Sydamerika samt delvis i Ryssland börjar smittspridningen ta fart.
 • Österrike ska testa all private och alla boende på äldreboenden och sjukhem.
 • USA gör sig redo för att öppna samhället igen. Beneath dagen ska riktlinjer för hur det ska gå until presenteras.
 • Från Italien kommer positiva tecken. Antalet intensivvårdspatienter på sjukhusen har minskat tolv dagar i rad och antalet nya registrerade smittofall är det lägsta sedan den 13 mars.
 • Polen meddelar att restriktionerna ska börja lätta nästa vecka.
 • Antalet konkurser i Sverige fortsätter att öka i coronapandemins spår. Kreditupplysningsföretaget UC spår att antalet konkurser kommer att öka med 28 procent i april, rapporterar TT.
 • USA:s president Donald Trump har tidigare meddelat att landet fryser sin finansiering av Världshälsoorganisationen WHO, vilket han har fått kraftig internationell kritik för. Nu ökar Invoice och Melinda Gates stiftelse, som är den näst största givaren until WHO efter USA, sitt bidrag until organisationen från 100 until 250 miljoner greenback.
 • 668 personer på det franska hangarfartyget Charles de Gaulle och en medföljande fregatt har testats positivt för coronaviruset. I förra veckan bestämdes att fartyget skulle återvända until kuststaden Toulon tidigare än planerat.
 • Tyskland förlänger reglerna för att hålla avstånd fram until den Three maj. Males en del affärer får öppna nästa vecka. Landets skolor ska öppnas successivt med begin den Four maj.
 • I Belgien får trädgårdshandlare och byggbutiker öppna igen och sjukhem får ta emot besök. Landet har dock fortsatt höga dödstal i covid-19.

15 april:

 • Folkhälsomyndigheten i Sverige är försiktigt positiv sedan antalet nya fall med konstaterad smitta ser ut att minska. “Det är positivt att vi inte har nått upp until den höjd vi hade innan helgen”, säger biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten.
 • Danmark öppnar skolor och förskolor för de yngsta barnen med begin onsdagen den 15 april. Beneath veckan ska den planerade hälso- och sjukvården sakta rulla igång igen.
 • Den svenska regeringen presenterar vårpropositionen där man räknar med snabbt stigande arbetslöshet och ett djupt fall i BNP until följd av coronakrisen.
 • Det dagliga antalet avlidna i covid-19 i USA ökar igen efter två dagars minskning. Totalt har antalet döda passerat 25 000 människor, enligt en sammanställning av Johns Hopkins College. USA är det land i världen som har högst antal konstaterat smittade och avlidna i pandemin.
 • Finland häver avspärrningen av landskapet Nyland, där Helsingors ligger.
 • Volvo Vehicles, AB Volvo och Scania förbereder för mjukstart av sina fabriker.
 • Frankrike blev det fjärde landet att passera 15 000 dödsfall i coronapandemin efter Italien, Spanien och USA. Totalt har Frankrike noterat över 100 000 fall av bekräftat smittade personer. Males det finns också tecken på att smittspridningen planar ut. För sjätte dygnet i rad faller antalet intensivvårdspatienter.
 • En studie från statistikmyndigheten ONS i Storbritannien visar att landets dödstal i pandemin kan vara betydligt högre än vad som tidigare har redovisats, rapporterar TT. I studien har även personer som avlidit utanför sjukhus, until exempel i vårdhem, räknats med. Hundratals sådana fall misstänks ha varit smittade av coronaviruset.
 • Internationella valutafonden, IMF, räknar med att den globala ekonomin krymper med tre procent i år på grund av coronapandemin. Prognosen för svensk del är nästan sju procent.

14 april:

 • I Sverige har 1 033 personer dött until följd av covid-19. Males sannolikt är det en stor eftersläpning i rapporteringen på grund av påskhelgen. “Det är nog först i morgon vi får riktiga siffror”, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.
 • DN Debatt riktar 22 forskare skarp kritik mot Folkhälsomyndighetens strategi att försöka begränsa smittspridningen med rekommendationer i stället för med förbud. Forskarna hänvisar bland annat until Sveriges dödssiffror jämfört med Italiens. Statsepidemiolog Anders Tegnell uppgav dock på en presskonferens att forskarnas dödstal inte stämmer.
 • För att stoppa spridningen av det nya coronaviruset och vårda sjuka har hemtjänsten i Nyköping inrättat ett specialteam. Gruppen består av 16 medarbetare som åker runt until personer som insjuknat i covid-19.
 • I Danmark ska skolor och förskolor nu öppna igen, efter att ha hållit stängt sedan den 11 mars. Förskolebarnen ska dock sitta med minst två meters mellanrum, vilket gör att alla inte kommer att få plats, rapporterar Dagbladet Data.
 • I Norge har majoriteten av de 54 personer som dött until följd av covid-19 den senaste veckan bott på vårdhem, berättar nyhetsbyrån TT. Det handlar om väldigt gamla patienter med allvarliga underliggande sjukdomar, som därmed är mer sårbara för sjukdomen än andra.
 • I dag, tisdag, öppnar tusentals butiker i Österrike igen efter ha hållit stängt för att förhindra smittspridning. Uppmaningen från förbundskansler Sebastian Kurz är dock att invånarna ska fortsätta självisolera sig, att arbeta hemifrån och hålla sig inne.
 • Indien förlänger sin nedstängning until åtminstone den Three maj, meddelar landets premiärminister Nrendra Modi. I landet har drygt 10 000 fall av smittade konstaterades, och 338 har dött until följd av covid-19.

13 april:

 • I Sverige har nu närmare 11 000 coronafall bekräftats.
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppgav på måndagen att man ser en danger för brist på kemikalier inom drickvattenförsörjning samt utmaningar inom jordbruk, energiförsörjning och elektroniska kommunikationer som en följd av coronakrisen.
 • För svenska gymnasieelever råder för närvarande distansundervisning. Males Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson meddelar att små grupper kan kallas until skollokalerna efter påsklovet, om det verkligen krävs. Det kan då handla om elever som behöver få särskilt stöd, undervisas i praktiska second eller genomföra prov.
 • Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är det enda som kan stoppa det nya coronavirusets spridning ett vaccin. De restriktioner som många länder har infört behöver lyftas långsamt och underneath kontrollerade former, i kombination med smittspårning, betonar WHO-chefen Tedroos Adhanom Ghebreyesus.
 • I Italien har nu över 20 000 personer dött until följd av covid-19, sedan sammanställningarna började göras den 21 februari.
 • I Frankrike ska de rådande restriktionerna fortgå until den 11 maj, meddelar landets president Emmanuel Macron. Landet bedöms ha nått en hög platå, med över 98 000 konstaterat smittade. Och smittspridningen tycks börja stabiliseras. Restriktionerna innebär bland annat att invånarna har beordrats att hålla sig hemma, utom när de handlar mat, behöver sjukvård, ska until jobbet eller tränar på egen hand. Enligt Emmanuel Macron kommer Frankrike att kunna testa alla medborgare som har symptom på covid-19 den 11 maj. Därmed ska skolor, förskolor och övriga samhället steg för steg kunna öppna igen. Restauranger och kaféer ska dock hålla stängt längre än så.
 • Internationella valutafonden, IMF, avskriver skulder på drygt fem miljarder kronor fördelade på 25 länder, framför allt fattiga länder i Afrika, för att bekämpa det nya coronaviruset. Det här ska göra det möjligt för länderna att använda sina ekonomiska resurser until medicinska insatser.
 • I USA öppnar regeringens smittskyddsrådgivare för att börja öppna samhället igen nästa månad. Landet har haft det högsta antalet dödsfall knutna until covid-19 i världen. Delstaten New Yorks guvernör Andrew Cuomo tror också att den värsta perioden är över, och menar att delstaten kan påbörja en återgång until det normala. New York har varit värst drabbat av det nya coronaviruset alla landets delstater.
 • I Ukrainas huvudstad Kiev har över 90 personer på Petjerskaklostret smittats av det nya coronaviruset, två har dött. De 93 smittade står för nästan en femtedel av samtliga bekräftade fall i huvudstaden, rapporterar nyhetsbyrån TT. På klostret bor cirka 250 personer. Det är nu försatt i karantän. Totalt har över 3 100 personer bekräftats smittade av det nya coronaviruset i Ukraina, 93 har dött.
 • I Iran har antalet konstaterat smittade nu nått över 73 000 personer, och över 4 500 har dött until följd av covid-19, rapporterar nyhetsbyrån TT. För att förhindra smittspridning är förbjudet att resa mellan landets olika provinser fram until den 20 april.
 • I Sydkorea har minst 116 patienter som friskförklarats från covid-19 testats positivt igen. Enligt landets smittskyddsmyndighet kan det bero på att viruset har återaktiverats i kroppen. Andra experter tror att det kan bero på bristfällig testutrustning, eller att små rester av viruset har legat kvar i kroppen vilket inte behöver göra att personen kan smitta andra.
 • I Marocko har över 4 300 personer gripits sedan de brutit mot landets restriktioner som ska förhindra smittspridning. I landet råder utegångsförbud sedan den 19 mars, förutom om man har tillstånd att gå until jobbet.
 • I Rysslands huvudstad Moskva införs ett nytt dgitalt system för resetillstånd för att förhindra smittspridning. Det kan bli aktuellt att utöka systemet until att även kontrollera människor som rör sig i sina egna kvarter, meddelar myndigheterna. Detta rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • I Kina var antalet nya fall av coronasmittade underneath söndagen 108, det högsta antalet på intercourse veckor. Majoriteten av dessa har varit i utlandet, enligt landets nationella vårdmyndighet.

12 april:

 • Storbritanniens premiärminister Boris Johnson har skrivits ut från intensiven.
 • EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen meddelar att äldre människor kan behöva hållas isolerade until årets slut, för att skyddas mot det nya coronaviruset. Hennes förhoppning är att ett europeiskt laboratorium ska lyckas ta fram ett vaccin innan 2020 är until

9 april:

 • 9 141 personer hittills har konstaterats smittade i Sverige och 793 personer har dött.
 • Beneath en pressträff på torsdagen sa statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten att bedömningen är att Sverige ännu har två olika epidemier: en i Stockholm och en i övriga landet. Förhoppningen är att Stockholm vad gäller smittan ligger på den plana delen, males Anders Tegnell betonar att denna kan bli rätt lång.
 • Läkemedelsverket förbjuder ett until självtest för covid-19. Testet har marknadsförts through Göteborgsbaserade Lifelab och myndighetens motivering är att försäljare och tillverkare inte har kunnat visa tillräcklig dokumentation för att visa produkternas säkerhet och prestanda. Sedan tidigare har två andra självtester för covid-19 förbjudits i Sverige, som såldes av Zandcell AB respektive Dental Clinic Sweden. Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten avråder generellt från användning av självtester för covid-19. Detta beror på att det finns begränsad data om testernas exakthet och känslighet för att diagnostisera covid-19.
 • Nästan 5 000 nya fall av coronaviruset har konstaterats i Tyskland, vilket är en ökning för tredje dagen i rad, rapporterar nyhetsbyrån TT. Totalt har 108 202 människor rapporterats smittade i landet.
 • I Polen fortsätter gränserna att vara stängda fram until den Three maj. Företag hålla stängt until den 19 april, för skolor, flyg och tåg gäller stängningen i ytterligare två veckor.
 • I USA har nästan 2 000 personer rapporterats avlidna until följd av det nya coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån TT. Det är den högsta dygnssiffran hittills. Drygt 430 000 har konstaterats med smittan i landet. Nya studier pekar på att viruset kan ha börjat spridas i New York redan i mitten av februari, rapporterar New York Occasions.

 • Storbritanniens premiärminister Boris Johnson intensivvårdas fortfarande, males är stabil och på bättringsvägen, säger kulturministern Oliver Dowden på torsdagen.

Eight april:

 • 8 419 personer är konstaterat smittade i Sverige och 687 personer har dött. Beneath en presskonferens berättade Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell att det finns tecken på avplaning av smittspridning i Stockholm, och att huvudfokus nu kan skifta until andra delar av landet.
 • I ett pressmeddelande berättar Folkhälsomyndigheten att den nu ska ta hjälp av mobildata för att följa svenskarnas rörelsemönster i samband med coronapandemin. Det här kan bland annat komma att användas som underlag för att fatta beslut om möjliga åtgärder. Informationen får myndigheten från Telia. Datan ska vara anonymiserad och aggregerad, och bygger på operatörens mobiltelefonnät för svenska kunder.
 • Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala går samman och i borgen med upp until 125 miljoner kronor var för att säkra inköp av skyddsutrustning och desinfektion until landets kommuner through gemensamma upphandlingar, rapporterar nyhetsbyrån TT. Varor ska köpas in och fördelas enligt Socialstyrelsens prioritering.
 • Vid Linköpings universitetssjukhus har hälften av alla 50 anställda på en operationsavdelning visat sig vara smittade av det nya coroanviruset. Flera av dem saknade eller hade mycket lindriga symptom, berättar Sveriges Radio Ekot. Alla som fick positiva testsvar fick gå hem. Hur vanligt det är att någon bär på coronaviruset utan att känna sig sjuk är inte klarlagt, då det saknas riktade studier.
 • Karolinska universitetssjukhuset snabbutbildas sjuksköterskor så de kan rycka in som assisterande intensivvårdssjuksköterskor. De ska då kunna hjälpa intensivvården med patienter som har covid-19. Utbildningen ska tre dagar.
 • I samband med en studie vid KTH kan medarbetare på Danderyds sjukhus i Stockholm testas för att ta reda på om de har haft covid-19. Det här är ett led i att säkerställa att KTH:s take a look at för att hitta antikroppar mot covid-19 ger säkra svar.
 • Det privata vårdbolaget Attendo ska börja testa frisk private för att se om de har haft covid-19, berättar nyhetsbyrån TT. De som inte har symptom ska kunna återgå until jobbet. Males det är inte klarlagt om den som haft sjukdomen faktiskt utvecklar immunitet, och man vet inte heller hur länge den immuniteten i så fall varar.
 • Försvarskoncernen Saab inför korttidsarbete för 500 medarbetare inom affärsområdet Industrial Producet and Providers, på affärsenheten Aerostructures. Detta på grund av en minskad efterfrågan och störningar i underleverantörsledet. De flesta berörda kommer att gå ned until 60 procent av sin ordinarie arbetstid från den 14 april.
 • I den italienska orten Canonica d´Adda får kvinnor och män nu inte handla mat på samma dag, som ett led i att skydda den allmänna hälsan, enligt stadens borgmästare.
 • Storbritanniens premiärminister Boris Johnson är kvar på intensivvårdsavdelning för övervakning efter att ha smittats av det nya coronaviruset, males hans tillstånd ska vara stabilt.
 • I USA har 1 939 personer dött i covid-19 det senaste dygnet. Majoriteten av invånarna i landet uppmanas att hålla sig inomhus och endast gå ut om de har nödvändiga ärenden.Nästan 400 000 personer har konstaterats smittade med det nya coronaviruset i USA.
 • I Frankrike har 541 personer dött i covid-19 det senaste dygnet. Det innebär att 10 869 personer i landet har dött until följd av det nya coronaviruset. Smittspridningen ska dock ha avtagit, som en följd av de stränga restriktioner som nu råder och som styr hur invånarna kan röra sig.
 • Etiopien har utlyst ett nationellt nödläge until följd av det nya coronaviruset. Hittills har 52 fall av smitta rapporterats i landet, och två dödsfall.
 • Nyhetsbyrån TT rapporterar att hygienjätten Essity ska tillverka ansiktsmasker until vården och att bolaget inom kort ska börja leverera miljontals av dessa varje månad. Essity ska leverera until vården genom ett avtal med Socialstyrelsen.

7 april:

 • 7 693 personer är konstaterat smittade i Sverige och 591 personer har dött.
 • Tillväxtverket har fått in cirka 8 000 ansökningar för permitteringsstöd.
 • Arbetsmiljöverket ska få snabbehandla godkännande av skyddsutrustning utan CE-märkning

 • Norge ska gradvis börja lyfta bort restriktioner efter påsk. Förskolor öppnar 20 april, skolor börjar öppna veckan efter. Även det omtalade hytteförbudet hävs efter påsk.

 • Storbritanniens premiärminister Boris Johnson är kvar på sjukhus, där han intensivvårdas för covid-19

 • Saudiarabien inför utegångsförbud i nio städer för att stoppa spridningen av coronaviruset. Det rör bland annat huvudstaden Riyadh. Invånarna får endast lämna hemmet mellan kl 6 på morgon och 15 på eftermiddagen för att utföra ärenden inom bostadsområdet.

 • Världshälsoorganisationen WHO varnar i en rapport för att det behövs ytterligare nästan intercourse miljoner sjuksköterskor. Störst är bristen i fattiga länder i Afrika, Sydostasien, Mellanöstern och delar av Sydamerika.
 • Storbritanniens premiärminister Boris Johnson vårdas på intensivvårdsavdelning efter att ha smittats av coronaviruset. Utrikesminister Dominic Raab tar över Johnsons roll.
 • Antalet avlidna i covid-19 har minskat med fem procent det senaste dygnet i New York, USA:s värst drabbade stad.
 • Antalet nya dödsfall i Italien med koppling until coronaviruset ökar igen. Det senaste dygnet avled 636 personer med covid-19, det är över 100 fler fall än föregående dygn.
 • Antalet döda i USA på grund av coronapandemin överstiger 10 000 fall, rapporterar Reuters. Amiral Brett Giroir i den amerikanska regeringens coronastab varnar för en topp i antal döda och antal med intensivvårdsbehov nästa vecka.
 • En snabbundersökning som USA:s hälsodepartement har genomfört på 323 sjukhus visar att det saknas sjukhusplatser, respiratorer och skyddsutrustning. Bristerna skapar ett kaosliknande läge för private och anhöriga.
 • Fyra områden i Kenya, bland annat huvudstaden Nairobi, ska isoleras för att begränsa smittospridningen. Flyg, tåg och vägtrafik until och från områdena förbjuds i tre veckor.
 • Från Pakistan rapporteras sammandrabbningar mellan vårdpersonal och polis sedan hundratals vårdanställda protesterade mot brist på skyddsutrustning. Polisen ska ha använt batonger för att skingra de vårdanställda.
 • Enligt AFP har över 50 000 dött av coronaviruset i Europa, vilket innebär att Europa är den kontinent i världen med flest dödsfall i covid-19. Värst drabbat är Italien, följt av Spanien och Frankrike.
 • I Tunisien varnar inrikesdepartementet för att de som är sjuka och inte isolerar sig enlitg rådande regler och smittar någon annan med det nya coronaviruset kan åtalas för dråp. I landet råder nu utegångsförbud mellan klockan 18 och 6 för att stoppa spridningen av sars-cov-2. Drygt 600 personer har konstaterats smittade i landet.
 • I kinesiska mångmiljonstaden Wuhan, den stad där det nya coronaviruset först upptäcktes, får friska invånare nu resa ut ur staden. Det krävs dock att man kan through en app visar att man har den gröna hälsokod som behövs för att visa att man inte bär på virussmittan.

6 april:

 • I Sverige har hittills 7 206 konstateras smittade av det nya coronaviruset och 477 har dött, enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror. Nära 430 personer som har smittats intensivvårdas.
 • Apple har designat en ansiktsmask och ska börja massproducera denna vid sina fabriker i Kina och USA. I slutet av veckan kan en miljon ansiktsmasker exporteras, meddelar bolagets vd Tim Prepare dinner på Twitter. I första hand ska ansiktsmaskerna nå den amerikanska sjukvården.
 • I USA har minst 1 147 dödsfall registrerats until följd av det nya coronaviruset det senaste dygnet. Över 337 000 personer har konsterats vara smittade i landet och över 9 600 personer har dött.
 • Volvo Vehicles förlänger sitt produktionsstopp med en vecka, until den 20 april berättar Sveriges Radio Ekot.
 • I Österrike kan restriktionerna för att förhindra smittspridning komma att lätta, uppger nyhetsbyrån Reuters. Det beror på att landet har noterat en märkbar nedgång av nya smittfall.

5 april:

 • Hittills har 6 830 personer i Sverige konstaterats smittade av det nya coronaviruset, och 401 personer har dött, enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror. Totalt 541 personer har fått eller får intensivvård.
 • I Area Stockholm har intensivvårdskapaciteten mer än tredubblats, rapporterar nyhetsbyrån TT. Omkring 70 intensivvårdsplatser var lediga för att ta emot patienter på söndagsmorgonen.
 • Folkhälsomyndigheten vill öka testkapaciteten för det nya coronaviruset until upp until 100 000 tester i veckan, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på myndigheten, i SVT Agenda. I dagsläget tas mellan 12 000 och 13 000 tester i veckan.
 • I Storbritannien har regeringen börjat vädja until sina invånare att stanna hemma genom att sprida budskapet “Stanna hemma, rädda liv” i populära tv-spel som Sweet crush.
 • I Danmark kan restriktionerna gradvist komma att lätta efter påsk, säger statsminister Mette Frederiksen i en intervju med nyhetsprogrammet 21 Søndag. Males om det faktiskt blir så beror på utvecklingen underneath den närmaste veckan.
 • I Italien finns tecken på att utbrottet avtar. Ökningen av antalet konstaterat smittade var den lägsta på fem dagar på söndagen, och antalet nya dödsfall som kan knytas until det nya coronaviruset det senaste dygnet är det lägsta på över två veckor, rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • I Frankrike befinner sig närmare 29 000 coronapatienter på sjukhus, varav nära 7 000 får intensivvård. På söndagskvällen bekräftade Frankrike 357 nya dödsfall i covid-19 det senaste dygnet.
 • I Spanien minskar antalet nya dödsfall per dygn i den nya coronasmittan. Det senaste dygnet har 674 personer avlidit. Totalt har över 130 000 personer i landet konstaterats med smittan, och drygt 12 400 personer har dött.
 • I Grekland har två flyktingläger satts i karantän sedan man konstaterat att det finns smittade i lägren.
 • I Pakistan samlades drygt 100 000 medlemmar av den sunnimuslimska rörelsen Tablighi Jamaat i mitten av mars för ett jättemöte i Lahore. Nu har minst 154 av deltagarna konstaterats smittade av det coronaviruset varav två har dött. Därför har 20 000 av deltagarna satts i karantän och myndigheterna försöker spåra resten. Totalt har 2 818 fall av smittade registrerats i Pakistan, och 41 personer har dött.
 • I USA ska omkring tusen militärer skickas until virusdrabbade New York. Det handlar framför allt om läkare och sjuksköterskor som ska hjälpa until i kampen mot det nya viruset, uppger president Donald Trump. I delstaten New York är antalet konstaterat smittade över 120 000. Delstatens guvernör tror att en topp kan komma inom två veckor.
 • I Kina har 30 nya fall av den nya coronasmittan rapporterats underneath lördagen. Majoriteten, 25 personer, har relaxation in i Kina från utlandet.

Four april:

 • Regeringen föreslår en tillfällig lagändring som gör det möjligt att snabbare ta beslut som kan begränsa smittspridningen i Sverige. Lagändringen föreslås gälla i högst tre månader.
 • I Turkiet har omkring 24 000 personer hittills konstaterats smittats av det nya coronaviruset, varav 501 personer har dött. Landet har stoppat internationellt flyg, stängt skolor, barer och kaféer och också ställt in större bönestunder för att förhindra vidare smittspridning, rapporterar nyhetsbyrån TT. De som är yngre än 20 år eller äldre än 65 uppmanas stanna hemma.

Three april:

 • Ett krislägesavtal aktiveras för intensivvården i Area Stockholm. Det här innebär att vårdpersonal kan få längre arbetsdagar och högre ersättning.
 • Uppåt femton personer från Riksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby ska tillverka handsprit until vården, rapporterar Sveriges Radios Kulturnytt i P1.
 • Vart fjärde äldreboende i Stockholms län har covid-19-fall, rapporterar SVT Nyheter.
 • I helgen öppnar fältsjukhuset i Älvsjö med en kapacitet för 140 smittade patienter.
 • Patienter i Danmark som har testats negativt för det nya coronaviruset har sedan visat sig bära på viruset, rapporterar Jyllands-Posten. Nu har flera anställda på en avdelning på sjukhuset i danska Holstebro smittats av patienter. Nu ska provtagningsrutinerna skärpas. Enligt en överläkare på sjukhuset i Hvidovre är runt 15 procent av testerna missvisande. Därför har man där börjat ta prover från lungorna, med hopp om att detta ska ge mer tillförlitliga resultat.
 • Det svenska företaget Mölnlycke har importerat fyra miljoner skyddsmasker från Kina, som bland annat skulle vidare until de hårt virusdrabbade länderna Italien och Spanien. Males de har stoppats i Frankrike, berättar Sveriges Radio Ekot. I Frankrike har man infört en ny regel som innebär att landet kan beslagta produkter inom landets gränser som kan användas i kampen mot det nya coronaviruset.
 • I mångmiljonstaden Wuhan, som först drabbades hårt av det nya coronaviruset, varnar myndigheterna för en andra våg av viruset, berättar nyhetsbyrån TT. Invånarna ska därför fortsätta hålla sig isolerade och undvika att lämna hemmet om det inte är absolut nödvändigt. Fyra nya dödsfall kopplade until det nya coronaviruset har rapporterats i Wuhan underneath tordagen.
 • I Hongkong stängs från och med fredag kväll alla pubar och barer i två veckor.
 • I USA uppmanas alla invånare i staden New York att täcka både näsa och mun när de träffar andra människor, med en halsduk eller bandana males inte med sjukvårdens ansiktsmasker, berättar nyhetsbyrån TT. Antalet smittade i delstaten New York uppgick på torsdagen until över 92 500 personer, och 2 373 personer har dött. I hela USA har över 240 000 personer smittats av det nya viruset och drygt 5 800 personer dött.

 

2 april:

 • Antalet laboratoriebekräftade sjukdomsfall i Sverige uppgår nu until 5 466. Totalt 282 personer har dött i covid-19.
 • Area Stockholm vill aktivera krislägesavtalet, som bland annat gör det möjligt att utöka arbetstiden för vårdpersonal inom intensivvården och högre timersättning, berättar nyhetsbyrån TT.
 • Folkhälsomyndigheten förtydligar vad som gäller för idrottsföreningar: att undvika närkontakt, försöka hålla träningar utomhus, begränsa antalet åskådare och skjuta upp matcher och cuper när det är möjligt.
 • Kommunal har utlyst skyddsstopp på en epidemiavdelning på Östra sjukhuset i Göteborg, rapporterar nyhetsbyrån TT. Fackförbundet anser att sjukhuset inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skyddsutrustning. Strax efter klockan 19 på torsdagskvällen hävdes skyddsstoppet.
 •  Stockholms lokaltrafik, SL, uppger att kollektivtrafiken ska köra med full kapacitet på måndag igen.
 • Vårändringsbudgeten kommer att innehålla 20 miljarder kronor further until Sveriges kommuner och regioner, varav fem miljarder redan har aviserats och de ytterligare cirka 15 miljarder kronorna aviserades vid en pressträff på torsdagen. Krispaketet har sin grund i coronakrisen som har uppstått.
 • Regeringen har gett Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället, Nod, uppgiften att samordna civilsamhällets insatser underneath coronakrisen, meddelar Regeringskansliet i ett pressmeddelande.
 • AB Volvo vill tillverka 1 000 3d-printade visir om dagen vid lastbilsfabriken i Tuve, ett arbete som ska utföras av frivilliga anställda som är permitterade.
 • Almedalsveckan ställs in i år, meddelar Area Gotland. “Att ställa in årets Almedalsveckan är det ansvarsfulla beslutet att fatta i nuläget”, säger Lisbeth Bokelund (MP), ordförande för Almedalsveckan, i ett pressmeddelande.
 • Järvaveckan flyttas fram until nästa år på grund av det nya coronavirusets framfart.
 • Restriktionerna i New South Wales, Australien, väntas fortsätta until åtminstone den 30 juni, berättar nyhetsbyrån TT. Invånarna får lämna sitt hem för att få medicinsk hjälp, gå until arbetet, studera, träna eller handla mat och annat som anses vara nödvändigt, males inte annars. Här gäller också ett maxantal för folksamlingar på två personer.
 • Över 5 000 personer har nu dött i sviterna av det nya coronaviruset i USA, varav närmare 900 det senaste dygnet. Antalet bekräftat smittade uppgår until 215 416 personer.
 • Det nya coronaviruset har nu nått tre nya länder i Afrika: Botswana, Burundi och Sierra Leone.
 • Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt det första testet som går ut på att detektera antikroppar mot covid-19, rapporterar The Verge.
 • British Airways ska permittera 36 000, motsvarande 80 procent, av sina anställda, rapporterar BBC.
 • För att hjälpa länder som drabbats hårt av det nya coronaviruset har Världsbanken lanserat en krisplan, där omkring 19 miljarder kronor i ett första steg riktas until arbetet att hantera viruset i 25 länder.

 

1 april:

 • Antalet fall av covid-19 i Sverige uppgår nu until 4 974 bekräftat smittade och 239 personer har dött.
 • Sveriges Radio Ekot rapporterar att minst 29, eller en tredjedel, av alla vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad har en eller flera boende som har smittats av det nya coronaviruset. Detta har också bekräftats av Stockholms stadsledningskontor.
 • Det har införts förbud mot att hämta ut läkemedel för längre tid än tre månader framåt, för att undvika hamstring.
 • Folkhälsomyndigheten har utfärdat nya direktiv, som inte är frivilliga att följa. Däremot finns inga straff mot dem som inte följer dem. De nya föreskrifterna innebär att butiker och kollektivtrafik måste ha koll på hur många personer som vistas på samma plats eller i samma fordon samtidigt. Kollektivtrafiken ska köras i vanlig omfattning för att undvika trängsel, och får alltså inte dra ned på antalet avgångar. Idrottsföreningar uppmanas att skjuta fram eller ställa in matcher, cuper och tävlingar. I idrottsutövande uppmanas också att undvika närkontakt. Föreningar uppmanas att genomföra möten digitalt, eller att ställa in eller flytta fram dem. På gymnasium och i badhus uppmanas until att hålla avstånd och att inte byta om i de allmänna omklädningsrummen.
 • Storstockholms lokaltrafik, SL, uppmanar nu att inte resa kollektivt om man inte absolut måste, för att undvika risken för smittspridning.
 • Riksdagens partier överväger att ställa in Almedalen.
 • Över 70 länder deltar eller är på väg att delta i en world forskningsstudie för att hitta ett läkemedel mot covid-19, enligt Världshälsoorganisationen, WHO.
 • USA:s president Donald Trump bekräftade att riktlinjerna för social distansering i USA förlängs until 30 april. ”Det är absolut nödvändigt att följa dem” sa han despatched tisdag kväll, svensk tid. I staden New York stängs lekplatserna nu för att förhindra smittspridning.
 • Indonesien öppnar virussjukhus på den obebodda ön Galang, med plats för 360 sjukhusplatser.
 • I Italien har antalet döda until följd av det nya coronaviruset det senaste dygnet uppgått until 727 personer. Över 111 000 har hittills bekräftats vara smittade i landet och över 13 000 har dött i sviterna av det nya viruset.
 • I Frankrike har 509 personer dött på sjukhus i sviterna av det nya coronaviruset det senaste dygnet, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Över 52 000 personer i landet har bekräftats smittade.
 • Tyskland förlänger sina restriktioner med anledning av det nya coronaviruset fram until åtminstone 19 april.
 • Flygbolaget Bra meddelar att alla flygningar stängs in från och med måndag.
 • Det internationella klimatmötet i Glasgow som var planerat until november skjuts upp på grund av det nya coronavirusets spridning.

31 mars:

 • Antalet fall av covid-19 i Sverige uppgår nu until 4 435, varav 180 har dött.
 • Regeringen har underneath en pressträff på tisdagen meddelat att det besöksförbund införs på äldreboenden, för att förhindra smittspridning. Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att planera för att testa fler i landet. Sjukvården är fortsatt prioriterad, males nu vill regeringen att fler grupper testas, som är samhällskritiska. Fram until för några dagar sedan hade 36 000 testats för covid-19, berättade statsminister Stefan Löfven (S) underneath pressträffen.
 • Svenska forskare ska testa att ge blodplasma och antikroppar från personer som har blivit friska från covid-19 until svårt sjuka patienter, berättar Sveriges Radio Ekot. Detta då det finns en möjlighet att det kan förbättra tillståndet för de svårt sjuka patienterna. Males forskarna behöver tillstånd från Etikprövningsmyndigheten för att kunna inleda försök.
 • Trafikverket har stängt all ny bokning för teoriprov för bil, motorcykel och moped fram until Four maj, på grund av det nya coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån TT. I Stockholm har 8 000 prov avbokats.
 • I Spanien är religiösa sammankomster nu förbjudna och detta fram until 11 april, för att förhindra smittspridning.
 • I Sydafrika ska regeringen dra i gång masstestning, ett program där screening, testning, spårning och medicinsk behandling ingår. Detta för att undersöka förekomsten av det nya coronaviruset och för att se until att personer med svåra symptom ska få vård, rapporterar nyhetsbyrån TT. En del i arbetet är att använda mobiltelefoner för att spåra vilka kontakter smittade har.
 • Från och med i morgon, onsdag, gäller hårdare restriktioner i Panama för att förhindra smittspridning. Kvinnor får gå och handla mat eller besöka apotek varannan veckodag, medan män får göra detsamma övriga dagar. Ingen får vara ute mer än två timmar per dag, och ingen får gå ut alls på söndagar. Detta ska gälla femton dagar framåt.

30 mars:

 • I Sverige uppgår nu antalet konstaterade covid-19 fall until Four 028, 146 som insjuknat har dött, enligt ny statistik från Folkhälsomyndigheten på måndagseftermiddagen.
 • Jönköpings största grundskola Junedalsskolan kommer att hålla stängt i veckan. Detta sedan två personer i personalen har konstaterats smittade av det nya coronaviruset, berättar Jönköpings-Posten.
 • Frågan om vilka mun- och armskydd vårdpersonal som kommer i kontakt med patienter som insjuknat i det nya coronaviruset flyttas över until regionerna, rapporterar nyhetsbyrån TT. Det blir regionerna som nu får ta fram detaljrekommendationer, medan Folkhälsomyndigheten står för mer allmänna råd. Folkhälsmyndigheten informerar på sin hemsida att varje verksamhet ska bedöma risken i den aktuella vårdsituationen. Detta ska göras av arbetsgivaren, i samråd med personalen.
 • Regeringen föreslår tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna att fler ska omfattas av a-kassan, och att fler ska få behålla en större del av sin lön om de blir arbetslösa. Förslaget innebär också att de intercourse karensdagarna i a-kassan tas bort och att det blir lättare att bli kvalificerad för a-kassa. Partierna vill också utöka antalet platser vid yrkesutbildningarna.
 • I Finland kommer alla införda åtgärder att pågå until åtminstone 13 maj, en månad längre än det tidigare beskedet, berättar nyhetsbyrån TT. Det här innebär att skolundervisning fortsatt ska ske på distans, att max tio personer får samlas, skärpta gränskontroller och att landskapet Nyland, där bland annat huvudstaden Helsingfors ligger, fortsatt är avspärrat. Dessutom måste alla landets restauranger, kaféer och barer hålla stängt fram until den sista maj.
 • I Frankrike har över 3 000 personer dött på sjukhus until följd av det nya coronaviruset. De som dör i hemmet eller på ett äldreboende ingår inte i regeringens dagliga rapportering, berättar nyhetsbyrån TT.
 • Italien fortsätter vara nedstängt fram until åtminstone den 12 april, berättar nyhetsbyrån TT.
 • Från och med i dag, måndag, träder nya strikta regler i kraft i Rysslands huvudstad Moskva för att förhindra smittspridning. Endast personer med särskilda tillstånd kommer att få röra sig fritt i staden, däribland personer med samhällsviktiga jobb. Övriga invånare får bara lämna hemmet för att handla mat eller mediciner, göra vårdbesök eller rasta sin hund. För att se until att de nya reglerna upprätthålls ska ett “good system för övervakning” användas, berättar nyhetsbyrån AFP. Exakt vad systemet går ut på är dock inte känt.
 • Från och med i dag stänger Ryssland också sina gränser för fordon, tåg och fotgängare. Hamnar omfattas också av restriktionerna, som ska förhindra smittspridning. Totalt har drygt 1 260 fall av smittade konstaterats i landet och fyra personer har dött.
 • I Nigerias huvudstad Abuja och storstaden Lagos är invånarna från och med i dag, måndag, och två veckor framåt beordrade att stanna hemma för att förhindra smittspridning. Alla affärer och företag ska hålla stängt, bara matbutiker, sjukhus och bensinstationer får hålla öppet. Omkring 100 personer har bekräftats smittade med det nya coronaviruset i Nigeria. En particular person har dött.
 • I USA har en tidigare oljetanker lagt until på Manhattan. Fartyget har omvandlats until sjukhus, och har 1 000 patientsängar. Här ska patienter som inte har covid-19 få vård.
 • Nu står det klart att årets bilmässa i Detroit ställs in. Bilmässan skulle ha hållits mellan den 7 juni och 20 juni. Lokalerna där mässan skulle ha hållits ska byggas om until ett tillfälligt sjukhus.

29 mars:

 • I Sverige har 110 personer dött i sviterna av det nya coronaviruset. Antalet konstaterade smittade uppgår until 3 700. Nyhetsbyrån TT rapporterar att ungefär hälften av alla konstaterade fall upptäcks i Area Stockholm.
 • I Area Stockholm har 1 657 personer konstaterats vara sjuka i covid-19, 68 personer har avlidit. Nära 450 patienter vårdas på sjukhus för covid-19, varav nästan 100 får intensivvård, rapporterar nyhetsbyrån TT. Drygt 6 500 personer har anmält intresse om att hjälpa vården i regionen, däribland vårdstudenter, sjuksköterskor och läkare.
 • Totalt 278 personer i Sverige får eller har fått intensivvård, visar Svenska intensivvårdsregistret.
 • I Italien har 756 personer dött i covid-19 det senaste dygnet, en minskning av antalet dödsfall för andra dagen i rad, rapporterar nyhetsbyrån TT. Sedan utbrottet har 10 779 personer i Italien dött i sjukdomen. Totalt cirka 97 700 fall av smitta har registrerats i landet.
 • I Spanien har 838 nya dödsfall registrerats det senaste dygnet kopplade until covid-19. Totalt har över 6 500 personer i landet dött i sviterna av det nya coronaviruset. Närmare 79 000 personer har konstaterats smittade, berättar nyhetsbyrån TT. Landet har skärpt sina restriktioner, så även alla som jobbar inom icke nödvändiga ekonomiska sektorer måste stanna hemma i två veckor. Tidigare var det tillåtet att lämna sitt hem för att jobba.
 • Syriens hälsodepartement bekräftar det första dödsfallet i covid-19. Det handlar om en kvinna som avled strax efter att hon kommit until sjukhus, berättar nyhetsbyrån TT.
 • I mångmiljonstaden Wuhan, som varit hårt drabbat av det nya coronaviruset, tillåts nu vissa inresor, males ingen får lämna staden förrän den Eight april, enligt planen.
 • I Australien skärps restriktionerna ytterligare för att förhindra smittspridning. Endast två personer får träffas utomhus, att jämföra med det tidigare tio. Invånarna ska stanna hemma, de undantagen som ges är för nödvändiga inköp, movement, läkarbesök samt att åka until jobb eller utbildning som inte kan skötas på distans. Landet har nära 4 000 bekräftade fall av covid-19. Detta rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • Beneath de senaste två dygnet har antalet dödsfall i covid-19 i USA mer än fördubblats, enligt siffror från Johns Hopkins College. Nu uppgår antalet until närmare 2 200.
 • I Turkiet har 108 personer dött i sviterna av det nya coronaviruset och antalet bekräftat smittade uppgår until 7 402.

 

28 mars:

 • I Italien har 889 dött i covid-19 det senaste dygnet. Antalet som dött until följd av det nya coronaviruset har nu passerat 10 000, rapporterar nyhetsbyrån TT. Antalet konstaterade fall av smittan närmar sig 92 500. Drygt 12 400 av de smittade har friskförklarats. Ett nytt stimulanspakent ska hjälpa invånare i nöd, i type bland annat matkuponger och matpaket.
 • I Frankrike har 319 personer dött i covid-19 på sjukhus. Över 4 200 personer får intensivvård för sjukdomen. Landet har beställt en miljon ansiktsskydd och fördubblat antalet intensivvårdsplatser until 10 000, rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • I Spanien har antalet döda på grund av det nya coronaviruset nu stigit until över 5 600, varav 832 det senaste dygnet. Antalet konstaterat smittade uppgår until 72 248.
 • Nordirland skärper sina restriktioner och förbjuder nu folksamlingar med fler än två personer., berättar The Guardian. Alla som kan arbeta hemifrån måste göra det.

 

27 mars:

 • Folkhälsomyndigheten rapporterar att antalet konstaterat smittade av det nya coronaviruset i Sverige uppgår until Three 046 personer, och 92 personer har dött. Statistiken är uppdaterad fredag 14.00. Ett skäl until att dödssiffran har ökat är att Area Stockholm har gått bakåt i tiden och hittat fler dödsfall.
 • Regeringen har vid ett further sammanträde på fredagen beslutat att sänka gränsen för det högsta antalet personer som tillåts vid allmänna sammankomster, från 500 until 50 personer. Detta gäller från och med söndag, 29 mars. Statsminister Stefan Löfven (S) uppmanade underneath en pressträff på fredagseftermiddagen också alla att avstå från icke nödvändiga resor i påsk och stanna hemma.
 • Över 5 000 personer har anmält sig för att förstärka vården i Area Stockholm, berättar Dagens Nyheter.
 • På flera sjukhus i landet kommer en associate eller anhörig skickas hem från förlossningen när barnet är fött, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Sedan tidigare har alla 49 förlossningskliniker i Sverige stängt för anhöriga som uppvisar symptom som kan tyda på covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset.
 • Från och med i dag, fredag, och tre veckor framåt ska invånarna i Sydafrika stanna hemma för att förhindra smittspridning. Inte ens movement eller att gå ut med hunden ska vara tillåtet.
 • Singapore har från och med i dag, fredag, infört nya hårda regler för att förhindra smittspridning, rapporterar nyhetsbyrån TT. Den som medvetet sätter sig närmare än en meter från en particular person på allmän plats eller ställer sig närmare än en meter från en particular person i en kö riskerar böter eller until och med fängelsestraff.
 • Från och med i morgon, lördag, begränsar Vietnam inrikesflyg och samlingar på över 20 personer inomhus och över 10 personer utomhus förbjuds. Fram until och med fredag morgon, svensk tid, hade landet 153 konstaterade fall av det nya coronaviruset. Alla större stänger stänger ska stänga allt utom samhällsviktiga verksamheter until den 15 april. Över 57 000 personer i Vietnam är satta i karantän.

26 mars:

 • Totalt 2 806 personer har konstaterats smittade av det nya coronasmittade i Sverige, 66 personer har dött, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik.
 • Area Skåne ökar antalet intensivvårdsplatser.
 • Area Gotland rapporterar fyra nya smittofall. Sjukvårdsledningen på ön har nu gått upp i stabsläge.
 • Flera regioner i Sverige har brist på utrustning för att genomföra tester för covid-19, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Regionerna vill bland annat testa medarbetare så de kan komma tillbaka snabbare efter sjukdomar.
 • Arbetsmiljöverket tittar på möjligheten att godkänna tillverkning av icke CE-märkt skyddsutrustning. Detta skulle göra det möjligt för until exempel skyddsmasker som tillverkats av privatpersoner att nå hälso- och sjukvården.
 • Röda korset öppnar en stödlinje för de som är oroliga över det nya coronaviruset och dess spridning.
 • Spanien förlänger nödläget i landet until den 12 april, vilket innebär att invånarna endast får lämna sina hem för att köpa mat, mediciner eller ta sig until sitt arbete.
 • I USA har antalet döda i covid-19 nu passerat 1 000 personer, visar Johns Hopkins College. Över 68 500 personer i landet har bekräftats smittade av det nya coronaviruset.
 • I Thailand har antalet bekräftat insjuknade i covid-19 nu passerat 1 000 personer, rapporterar nyhetsbyrån TT. Landet har stoppat inresande för personer som inte är bosatta i Thailand och genomför även temperaturkontroller av förare och passagerare vid vägspärrar för att förhindra smittspridning.
 • Från och med i morgon, fredag, stoppar Ryssland internationell flygtrafik, det vill säga både until och från landet, rapporterar nyhetsbyrån TT. Endast särskilda flygningar för att hämta ryska medborgare ska vara tillåtet.
 • Italien rapporterar att 712 personer har dött i sviterna av det nya coronaviruset det senaste dygnet. Över 80 000 personer har konstaterats smittade i landet.

25 mars:

 • Enligt de senaste siffrorna från Folkhälsomyndigheten har totalt 2 510 personer rapporterats smittade med covid-19 i landet hittills. Nationellt har 42 personer har dött sedan de smittats av det nya coronaviruset. Statsepidemiolog Anders Tegnell säger att vi för närvarande har en stabil state of affairs i Sverige. Totalt har hittills cirka 24 000 personer testats för covid-19.
 • Area Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson har underneath en presskonferens på onsdagen berättat att 18 personer i regionen har dött det senaste dygnet på grund av det nya coronaviruset.
 • Svenska intensivvårdsregistrets statistik visar att 176 patienter som har smittats med det nya coronaviruset antingen intensivvårdas eller har intensivvårdats i Sverige.
 • Blodanalyser från Sahlgrenska Universitetssjukhusets enhet för klinisk mikrobiologi visar att personer som har varit sjuka i covid-19 kan bli immuna mot att smittas igen, berättar Göteborgs-Posten.
 • Läkemedelsverket förbjuder två självtester för covid-19, berättar nyhetsbyrån. Det handlar om tester som marknadsförts av företagen Zandcell och Dental Clinic Sweden, som inte har kunnat uppvisa tillräcklig dokumentation vad gäller testernas säkerhet. Tester för hemmabruk är generellt mindre exakta med mindre känslighet än de som används inom vården.
 • Utrikesdepartementet kallar nu tillfälligt hem viss private med familjer från särskilt utsatta riskområden, totalt 21 länder, berättar Sveriges Radio Ekot. Detta bland annat för att medarbetarna ska ha tillgång until adekvat vård om de blir sjuka, males också på grund av utresebestämmelser som kan tas på kort varsel.
 • Kullagertillverkaren SKF korttidspermitterar drygt 1 500 tjänstemän i Göteborg i åtta veckor på grund av det nya coronavirusets konsekvenser, rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • I Finland ska landskapet Uusimaa eller Nyland på svenska, där bland annat huvudstaden Helsingfors ligger, spärras av. Karantänen kommer att gälla fram until den 19 april. Den innebär också att resor until och från Nyland begränsas. Totalt bor närmare 1,7 miljoner människor i landskapet.
 • I Frankrike har 230 personer som insjuknat i covid-19 och vårdats på sjukhus dött det senaste dygnet, enligt hälsomyndigheter i landet. Totalt uppges över 25 000 personer ha smittats av det nya coronaviruset i Frankrike. Över 2 800 personer får livsuppehållande vård, rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • Från och med i dag, onsdag, är icke nödvändiga resor inom Irland förbjudna. Alla butiker som inte säljer nödvändiga varor måste också hålla stängt.
 • I Australien inför man nu begränsningar för hur många som får delta vid en begravning, until maximalt tio personer. Vid bröllop får bara totalt fem personer delta, inklusive brudparet. Detta för att förhindra smittspridning.
 • I USA uppmanas alla som har vistats i staden New York att sätta sig i självkarantän i två veckor, för att förhindra smittspridning. Delstaten New Yorks guvernör Andrew Cuomo räknar med att kulmen kommer att nås om två until tre veckor, berättar nyhetsbyrån Reuters.
 • Från och med i dag, onsdag, måste Panamas invånare hålla sig inomhus, för att förhindra smittspridning. Undantag ges för bland annat vårdpersonal.
 • I Mexiko uppmanas invånarna att hålla minst en och en halv meters avstånd från varandra för att förhindra smittspridning, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Sammankomster med fler än 100 personer är inte längre tillåtna.
 • För att följa de nya reglerna som ska förhindra vidare smittspridning stänger Svenska Turistföreningen, STF, sina 44 fjällstugor från den 30 mars. De åtta fjällstationerna kommer dock att hålla öppet.

24 mars:

 • Sverige närmar sig 2 300 bekräftat smittade och totalt 36 personer har dött på grund av det nya coronavirusets spridning. Det pågår smittspridning på flera håll i landet, enligt Folkhälsomyndigheten.
 • Från och med i morgon, onsdag, blir det förbjudet med annat än bordsservering på svenska restauranger, barer och kaféer. Detta meddelade regeringen på tisdagseftermiddagen. En uppmaning från Folkhälsomyndigheten är också att lokalerna ha det glest mellan borden. Allt för att förhindra smittspridning. Myndigheten har återigen även uppmanat alla att begränsa sitt resande underneath påsken, och fundera på om en planerad resa verkligen är nödvändig. Enligt Johan Carlson, generaldirektör på myndigheten, kan man inte räkna med att belasta sjukvården eller sociala tjänster som normalt om man until exempel skulle bli sjuk när man har åkt until sin sommarstuga. Idrotts- och träningsaktiviteter kan fortsätta, enligt myndigheten, males för att minska risken för smittspridning ska vissa försiktighetsåtgärder vidtas och träning utomhus är att föredra.
 • Storstockholms lokaltrafik, SL, förstärker trafiken efter kritik av trängsel och hårt tryck på flera busslinjer, rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • Beneath en presskonferens på tisdagen har Världshälsoorganisationens talesperson Margaret Harris uppgett att 85 procent av de nya fall som rapporterats in until organisationen sedan i måndags kommer från Europa och USA.
 • Från den Eight april hävs resestriktionerna för den kinesiska mångmiljonstaden Wuhan i Hubeiprovinsen, som har varit hårt drabbat av det nya coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Från och med midnatt, natten mot onsdag, lyfts reserestriktionerna i övriga Hubeiprovinsen, vilket innebär att de som är friska får lämna provinsen. Beneath måndagen har endast ett nytt fall av coronasmitta bekräftats i Wuhan, efter fem dagar utan nya smittade, berättar nyhetsbyrån TT.
 • Finland vill begränsa vidare smittspridning genom att förbjuda pubar, nattklubbar, kaféer och restauranger att servera gäster. Mat för avhämtning ska vara tillåtet, samt verksamhet i personalmatsalar och skolmatsalar, med vissa restriktioner.
 • I Frankrike har ytterligare 240 personer avlidit i covid-19 på sjukhus i landet, vilket innebär att det nya coronaviruset har lett until minst 1 100 dödsfall i landet.
 • I Italien har nästan en av tio sjukvårdsanställda smittats av det nya coronaviruset, rapporterar Sveriges Radio. Sedan den 12 mars har 24 läkare dött, varav de flesta var verksamma i Lombardiet, den hårdast drabbade regionen i Italien. Nu uppmanar sjukvårdsstiftelsen Gimbe alla regioner att testa sin sjukvårdspersonal.
 • I USA har nu över 46 000 smittats i landet sedan utbrottet, enligt bekräftade uppgifter. Åtminstone 500 personer har dött i sviterna av det nya viruset i landet.
 • Från och med i dag, tisdag, börjar Kuba sätta turister i karantän för att förhindra smittspridning. Turister på kubanska hotell kommer att få lämna sina hotell först när de har hittat ett flyg hem, rapporterar nyhetsbyrån AFP.
 • Kongo-Kinshasas president Felix Tshisekedi har på tisdagen utlyst nationellt undantagstillstånd, vilket bland annat innebär att huvudstaden Kinshasa isoleras från övriga landet genom in- och utreseförbud.
 • Indiens invånare ska nu omfattas av restriktioner för att förhindra smittspridning.
 • Läkemedelsföretaget Astra Zeneca skänker nio miljoner ansiktsmasker until vården runt om i världen, rapporterar nyhetsbyrån TT. Italien får den första sädningen av masker denna vecka.
 • Thai Airways meddelar att man ställer in alla sina flygningar until Stockholm och Köpenhamn från 1 april, som en följd av det nya coronavirusets spridning.

23 mars:

 • Area Uppsala har på måndagen rapporterat det första dödsfallet knutet until det nya coronaviruset. Det handlar om en äldre particular person med underliggande sjukdom. Även i Dalarna har en coronasmittad affected person avlidit.
 • I Area Stockholm har intercourse nya dödsfall som kan knytas until det nya coronaviruset konstaterats, detta enligt ett pressmeddelande från regionen
 • Över 80 patienter som insjuknat i covid-19 har eller har fått intensivvård i Sverige, berättar nyhetsbyrån TT. En knapp tredjedel av dessa tillhör inte någon riskgrupp, vilket betyder att de vare sig är över 65 år gamla eller har en underliggande sjukdom.
 • Beneath måndagen har Försvarsmakten relaxation ett fältsjukhus med 20 intensivvårdsplatser vid Östra sjukhuset i Göteborg.
 • Enligt läkaren Jihan Mohamed, styrelseledamot i svensksomaliska läkarföreningen, är intercourse av de som hittills dött i Sverige på grund av det nya coronaviruset svensksomalier. De flesta hade underliggande sjukdomar. Föreningen har nu släppt data om den nya smittan på somaliska.
 • Lastbilstillverkaren AB Volvo säger upp 5 000 konsulter på grund av coronakrisen, berättar Sveriges Radio Ekot. Enligt Di Digital sägs i princip alla AB Volvos it-konsulter upp. Volvos presschef säger until tidningen att all produktion och all verksamhet som inte är absolut kritisk stängs ner.
 • Alla nationella prov i grund- och gymnasieskolan ställs in underneath våren på grund av det nya coronaviruset.
 • Ett 50-tal Scanianställda som har permitterats har fått i uppdrag att jobba för Getinge för att hjälpa bolaget att öka sin produktion av respiratorer.
 • Danmark förlänger sina åtgärder för att förhindra smittspridning until annandag påsk, meddelar statsminister Mette Frederiksen.
 • Storbritannien skärper sina restriktioner tre veckor framåt för att förhindra smittspridning. Invånarna får nu bara ses två personer i taget, med undantag för personer i samma hushåll, och alla uppmanas att hålla sig hemma förutom vid absolut nödvändiga ärenden. Britterna får gå ut och träna en gång om dagen. Bröllop förbjuds, males inte begravningar. Alla brittiska medborgare som befinner sig på semester utomlands har uppmanats att resa hem.
 • I dag börjar landstäckande rörelsebegränsningar att gälla i Grekland, för att försöka förhindra vidare spridningen av det nya coronaviruset.
 • I Nederländerna gäller nu att polisen får upplösa grupper på mer än tre personer i offentliga rum, för att försöka förhindra smittspridning.
 • Två hundar i Hongkong har testats positiva för det nya coronaviruset, berättar Sveriges Radio. Males inget tyder på att de har smittat någon annan. ”För att kunna sprida smittan räcker det inte att bli infekterad, utan man måste också kunna uppföröka viruset och gärna bli sjuk för att smitta”, säger Karl Ståhl, tillförordnad statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), until Vetenskapsradion, berättar nyhetsbyrån TT.
 • För alla som inte bor i Hongkong gäller ett inreseförbud från den 25 mars och två veckor framåt.
 • Fyra afrikanska länder har fått sina första bekräftade fall av covid-19. Det handlar om Madagaskar, Uganda, Eritrea och Angola.
 • Invånare i de nigerianska städerna Lagos och Abuja uppmanas nu att stanna hemma för att förhindra smittspridning.
 • Sydafrika uppmanar invånarna att inte ge sig ut i onödan, för att förhindra smittspridning. På torsdag införs hårdare karantänsregler.
 • Både Senegal och Elfenbenskusten har utlyst nödläge på grund av det nya coronaviruset.
 • I Frankrike tillåts invånarna nu endast motionera en och en, eller tillsammans med sina barn, och i högst en timme åt gången. Man får inte ta sig längre än en kilometer från sin bostad. Vårdanställda i landet med dokumentation från sina chefer nu få resa free of charge med det statliga järnvägsbolaget SNFC, för att underlätta kampen mot det nya coronavirusets spridning. Det senaste dygnet har 186 nya dödsfall until följd av covid-19 registrerats i landet, berättar nyhetsbyrån Reuters. Totalt 2 082 personer i Frankrike vårdas för närvarande på intensiven.
 • Australien vidtar kraftigare åtgärder för att förhindra smittspridning och vill nu stänga pubar, klubbar, gymnasium och kyrkor, rapporterar nyhetsbyrån TT. Från och med i morgon, tisdag, stänger skolorna förutom för barn until föräldrar med samhällsviktiga arbeten.
 • Från och med i dag, måndag, gäller utegångsförbud i hela Saudiarabien, från klockan 19 until 06, föra tt förhindra smittspridning. Utegångsförbudet ska gälla i 21 dagar framåt.
 • Flera indiska jättestäder, däribland Delhi, Bombay och Bangalore, sätts i karantän fram until den 31 mars, för att förhindra smittspridning. Det här innebär bland annat att industrier, affärer, kontor, marknader och platser för religiös utövning håller stängt.
 • I Taiwan införs ett mobilbaserat elektroniskt ”stängsel” som med hjälp av användarnas platsdata ska se until att de som ska befinna sig i karantän verkligen stannar hemma, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
 • I Ryssland har nu över 400 smittade av det nya coronaviruset upptäckts, enligt officiella siffror. Det rapporterar nyhetsbyrån TT.

 

22 mars:

 • Folkhälsomyndigheten kommer underneath de två närmaste veckorna att genomföra slumpvisa tester för att ta reda på hur utbredd den nya coronavirussmittan är i landet. Underlaget kan bland annat användas för att göra bättre bedömningar av hur länge virusspridningen kommer att pågå. Totalt ska ett tusental personer att testas.
 • I Area Stockholm uppgår nu antalet bekräftat smittade av det nya coronaviruset sedan utbrottet until 760 stycken. Viktigt att notera är dock att endast personer i olika riskgrupper nu testas.
 • P4 Stockholm rapporterar att all planerad vård i regionen successivt ska ställas in, för att frigöra private until intensivvården. Akuta operationer kommer dock att genomföras.
 • Totalt 68 personer, varav 29 personer mellan 26 och 65 år gamla, får simply nu intensivvård för det nya coronaviruset i Sverige.
 • Ett fältsjukhus, med intensivvårdsplatser, ska byggas upp vid Stockholmsmässan i Älvsjö.
 • Nya Karolinska i Solna skapar 50 nya vårdplatser för personer som smittas av det nya coronaviruset, berättar Dagens Nyheter. Dessutom flerdubblas antalet vårdplatser för Ecmo-behandling, där blodet syresätts i en maskin utanför kroppen.
 • I Åre har åtta nya fall av covid-19 bekräftats underneath det senaste dygnet och flera av dessa kan kopplas until after ski, berättar regionens smittskyddsläkare i ett pressmeddelande. Hela after ski-verksamheten på orten har stängt ner.
 • Världshälsoorganisationens nödsituationschef Mike Ryan säger på söndagen att man behöver fokusera på att hitta de som insjuknat i covid-19, isolera dessa och personer som de har varit i kontakt med, för att stoppa smittspridningen.
 • Spaniens regering meddelar att det utlysta nödläget, som innebär att invånarna bara får lämna sina hem om de har särskilda skäl och då endast en i taget, förlängs med 15 dagar. Totalt 1 725 personer har dött och 28 572 har smittats av det nya coronaviruset, rapporterar den rikstäckande dagstidningen El País.
 • Danmarks folkhälsomyndighet berättar i ett pressmeddelande att man nu ska testa upp until 3 000 personer dagligen för det nya coronaviruset. Det är personer med medelsvåra until svåra symptom som ska testas.
 • Tyskland har på söndagen förbjudit kontakt mellan fler än två personer underneath två veckor, förutom för personer inom samma hushåll, för att förhindra smittspridning. Landet har det senaste dygnet fått över 7 300 nya bekräftade fall.
 • I Storbritannien ombeds nu de 1,5 miljoner britter som av sjukvårdsmyndigheten NHS bedömds löpa störst danger att drabbas hårt av det nya coronaviruset att stanna hemma i tolv veckor för att skydda sig själva.
 • I Frankrike har parlamentet godkänt en lagstiftning som innebär att landet utlyser hälsonödläge i två veckor, vilket ökar regeringens befogenheter i kampen mot den nya smittan.
 • I Italien har 651 personer dött i sviterna av det nya coronaviruset det senaste dygnet, en minskning jämfört med dygnet innan. Av samtliga som bekräftats ha smittats av det nya viruset i landet ska nästan var tioende, 4 826 personer, jobba inom vården.
 • I USA har över 100 personer dött until följd av det nya coronaviruset bara det senaste dygnet. Delstaten New York rapporterar över 15 000 bekräftade fall hittills, och har sedan lördagskvällen infört nya restriktioner för att invånarna ska stanna hemma.
 • I Chile, där över 600 personer har bekräftats smittade av det nya coronaviruset, råder nu utegångsförbud från klockan 22 until 06 för att förhindra smittspridning.
 • I Ecuador, som införde utegångförbud tisdagen den 17 mars, har 14 dödsfall och 789 insjuknade rapporterats underneath söndagen. För att ta kontroll över den värst drabbade provinsen Guayas har nu militär kallats in.
 • I Colombia måste invånarna nu hålla sig hemma i minst 19 dagar, med vissa undantag.
 • Venezuelas president Nicolás Maduro har lovat att landet ska betala löner för anställda vid små och medelstora företag som påverkas av landets karantänregler.
 • På söndagen har antalet smittade av det nya coronaviruset stigit i Kanada, från 1 099 until 1 430. Antalet döda har ökat från 13 until 20. För att förhindra smittspridning har Kanada bland annat stängt gränserna för icke nödvändiga resor.
 • I Syrien har det första coronavirusfallet nu bekräftats, en 20-årig kvinna.
 • I Australien uppmanas nvårnarna att sluta resa inom landet för att förhindra smittspridning.

21 mars:

 • Beneath lördagen fick 23 personer som smittats med det nya coronaviruset intensivvård i Area Stockholm. Utöver dessa patienter vårdas 158 personer på sjukhus för smittan i regionen.
 • Enligt Folkhälsomyndighetens nya rapport har 123 nya fall av covid-19 bekräftats och ytterligare fyra personer dött i den nya coronasmittan. Därmed har totalt 20 personer dött i Sverige på grund av det nya viruset.
 • Afterski och nattklubbsverksamheten i Åre har stängt för att förhindra smittspridning.
 • På lördagen har Italien rapporterat nästan 800 nya dödsfall, det högsta antalet hittills sedan utbrottet av den nya smittan. Landets premiärminister Giuseppe Conte har på lördagskvällen meddelat att alla företag i landet  som inte bedriver samhällsviktig verksamhet ska stänga ner för att förhindra vidare smittspridning. I regionen Lombardiet har nu fysisk aktivitet utomhus, även om den sker individuellt, förbjudits.
 • I Spanien rapporterar den rikstäckande dagstidningen El País rapporterar att landet har köpt 640 000 tester för det nya coronaviruset. Regeringen vill också köpa robotar som kan utföra automatiska tester, enligt tidningen. Hittills har totalt 1 326 personer i landet bekräftats ha dött until följd av det nya viruset, och antalet bekräftade fall närmar sig 25 000.
 • Svenska Dagbladet rapporterar att forskare vid Uppsala universitet jobbar för att ta fram ett nytt snabbtest som görs through blodprov för coronasmitta. Provet ska kunna visa både om personen är smittad och om personen har varit det tidigare.
 • I dagsläget omfattas nästan en miljard människor i 35 länder av någon slags karantän eller utegångsförbuid, rapporterar nyhetsbyrån AFP.
 • Världshälsoorganisationen WHO har lanserat en chatbot som svarar på frågor om det nya coronaviruset sars-cov-2 och sjukdomen covid-19 through meddelandetjänsten Whatsapp.
 • I Oslo är det sedan lördag kväll förbjudet för restauranger och barer att servera alkohol. Detta beror på att krogarna inte har bedömts klara av att följa de utökade smittskyddsreglerna i landet, som kom until för att förhindra vidare smittspridning, som att gäster och private måste hålla minst en meters avstånd från varandra.
 • Ikea stänger tillfälligt alla sina restauranger i Sverige, males fortsätter att hålla varuhusen öppna, berättar nyhetsbyrån TT.
 • H&M stänger tillfälligt alla sina cirka 300 butiker i Storbritannien på grund av det nya coronavirusutbrottet.

20 mars:

 • Beneath en pressträff på fredagseftermiddagen har Folkhälsomyndigheten uppmanat alla som planerar resor until turistområden i fjällen att tänka efter innan de åker. Det är inte problematiskt att vara i naturen. Däremot ser myndigheten risker med att vara i trånga miljöer, som skidliftar och köer i affärer. Om man insjuknar i det nya viruset och befinner sig i ett turistområde kan det bli svårt att få vård och svårt att ta sig hem. Dessutom menar myndigheten att det inte är acceptabelt att arrangera diskotek, pubar och barer där människor trängs. “Det är en för stor danger när det är en samhällsfarlig sjukdom”, säger generaldirektören Johan Carlson.
 • Arbetet med att ta fram ett vaccin mot det nya coronaviruset pågår för fullt på flera håll i världen. KI-professorn Matti Sällberg, som utvecklar ett genetiskt vaccin, tror att det kan ta endast nio månader tills ett vaccin kan börja användas lite mer brett, berättar nyhetsbyrån TT. Detta då forskarna är inriktade på att ta fram simply ett genetiskt vaccin, där man utgår från den genetiska koden, i stället för att först producera de delar av viruspartikeln som ska bidra until att skapa immunitet. Läkemedelsverkets vaccinexpert Charlotta Bergquist har dock uppgett att ett färdigt vaccin som kan användas brett kan dröja ett par år.
 • Volvo Vehicles meddelar att man tillfälligt stänger fabriker i Torslanda, Skövde och Olofström samt i belgiska Gent och amerikanska South Carolina.
 • Swedavia varslar 800 medarbetare och korttidspermitterar 1 900 tillsvidareanställda medarbetare, meddelar bolaget i ett pressmeddelande.
 • I Argentina har landets president utlyst obligatoriskt utegångsförbud för att förhindra smittspridning. Förbudet gäller från och med i dag, fredag, och åtminstone mars månad ut. Transport until närliggande mataffärer och apotek, som får hålla öppet underneath denna tid, är fortfarande tillåtna.
 • I Spanien stänger alla hotell i sju dagar för att förhindra smittspridning.
 • Från och med i dag fredag har USA:s folkrikaste delstat Kalifornien infört karantän för att förhindra smittspridning.
 • I Polen har regeringen lanserat en ny app där människor som sitter i karantän på grund av det nya coronaviruset ska skicka selfies until myndigheterna för att bevisa at de stannar hemma, berättar nyhetsbyrån AFP.

19 mars:

 • Beneath en pressträff på torsdagseftermiddagen har statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten nu avrått från resor until och från storstadsregioner. Att göra sådana resor riskerar att sprida den nya coronasmittan i landet, säger han. I ett pressmeddelande ber Folkhälsomyndigheten alla att tänka över om en resa verkligen är nödvändig. “Alla behöver hjälpa until att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige”, står det bland annat. Den som är sjuk bör inte resa alls.
 • Stockholm ställer in planerade operationer och förbereder sig nu på att ta emot fler virusdrabbade, berättar SVT Nyheter. Stockholms stad har infört besöksstopp på äldreboenden och servicehus.
 • Från och med i dag, torsdag, får ingen köpa mer än tre förpackningar per gång av febernedsättande läkemedel med paracetamol på apoteken, rapporterar Dagens Nyheter. Detta för att motverka hamstring och att det ska uppstå brist.
 • Sverige uppges ha säkrat leveranser av andningsskydd until den svenska sjukvården.
 • Enligt en sammanställning från Lif, de forskande läkemedelsföretagen, pågår simply nu minst 40 forskningsprojekt inriktade på att ta fram ett vaccin och 400 läkemedelsprövningar för att se vilka läkemedel som kan vara effektiva mot det nya coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • Svenska kullagerjätten SKF stänger tillfälligt tre fabriker i Europa, i Spanien, Frankrike och Italien, och drar samtidigt ner på private.
 • Kina rapporterar inte ett enda nytt inhemskt fall av det nya coronaviruset på torsdagen. Det är första gången det har hänt sedan man började föra daglig statistik över utbrottet i januari. Dock har 34 nya fall konstaterats i landet, där det rör sig om personer som har relaxation in från andra länder. I den tidigare hårt drabbade Hubeiprovinsen har man börjat lätta på de hårda restriktioner som har införts för att förhindra smittspridning.
 • Italien förlänger sin karantän, som innebär att landet har mer eller mindre stängt, efter den tidigare bestämda tidsfristen den Three april.
 • I Mexiko har antalet bekräftat smittade ökat until 118 och ett första dödsfall inträffat knutet until det nya coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
 • I Ryssland har det första bekräftade dödsfallet relaterat until det nya coronaviruset rapporterats. Det ska röra sig om en äldre kvinna med underliggande hälsoproblem som canine av lunginflammation.
 • I Rumänien har regeringen infört stränga straff för den som bryter mot sin karantän, den som gör det riskerar fängelse. I dagsläget ska drygt 3 800 personer i landet vara placerade i karantän.

 

18 mars:

 • Två personer har avlidit i covid-19 underneath dagen, vilket gör att antalet döda i Sverige uppgår until 10.
 • Lastbilstillverkaren Scania meddelar att produktionen stängs i de svenska fabrikerna i i Södertälje, Luleå, Oskarshamn från 25 mars. Även anläggningar i Frankrike och Nederländerna från 25 mars.
 • Världshälsoorganisationen har varnat för att självmedicinera med ibuprofen för att motverka det nya coronaviruset. Males svenska Läkemedelsverket ser ingen anledning att göra en generell avrådan från att vare sig ta Ipren eller andra antiinflammatoriska värktabletter, berättar SVT Nyheter. Myndigheten har i dagsläget inte kännedom om någon knowledge som talar för att substanser som ibuprofen skulle vara farligt vid covid-19 jämfört med andra virusinfektioner.
 • Flera läkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö har konstaterad eller misstänkt covid-19, rapporterar Sydsvenskan. Detta gör att att den drabbade avdelningen för specialiserad kirurgi skär ned.
 • Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna räknar med att antalet svårt sjuka patienter i covid-19 kommer att öka kraftigt de närmaste dagarna, enligt Dagens Nyheter. Sjukhuset har nu satt upp ett tält utanför entrén until Nya Karolinska i Solna för att möta efterfrågan på vård.
 • Socialstyrelsen har fått i uppdrag att hjälpa regionerna att öka antalet intensivvårdsplatser i landet.
 • Sveriges Radios Ekot rapporterar nu att personer som är svårt sjuka i covid-19 i Sverige för första gången har behandlats med ett läkemedel som har utvecklats mot ebola. Läkemedlet är ännu inte godkänt, males kan användas efter att Läkemedelsverket gett sitt tillstånd.

 • På flygbasen Ärna i Uppsala ska Försvarsmakten öppna ett fältsjukhus med 30 intensivvårdsplatser för coronapatienter, meddelades på onsdagen

 • I Italien har antalet dödsfall until följd av coronaviruset ökat med 475 personer senaste dygnet, det högsta antalet hittills i landet.

 • Storbritannien stänger alla allmänna skolor från och med fredag 20 mars, och premiärminister Boris Johnson uppmanar även privatskolor att stänga.

 • Gränsen mellan USA och Kanada stängs, meddelar president Donald Trump på Twitter.

 • I Colombia vidtar man nu kraftigare åtgärder för att förhindra vidare smittspridning och beordrar därför bland annat alla över 70 år i landet att isolera sig.

 • Både El Salvador och Nicaragua har underneath onsdagen den 18 mars rapporterat sina första fall av det nya coronaviruset. El Salvador har sedan tidigare begränsat folksamlingar och infört reseförbud för utländska medborgare. Nicaragua har ännu inte infört liknande restriktioner.

 • Australien skärper också sina åtgärder och inför reseförbud för resenärer från hela världen.

 • I Afrika har 30 av kontinentens 54 länder bekräftade coronavirusfall. Totalt handlar det om 450 kända virusfall. Flera läner har infört åtgärder för att förhindra smitta, i type av begränsad eller stoppad flygtrafik. Minst 13 länder har eller ska stänga skolor och universitet.

 • Nederländska forskare uppger att de har hittat en antikropp mot det nya coronaviruset sars-cov-2. Artikeln är dock ännu inte publicerad i en vetenskaplig tidskrift eller expertgranskad.

17 mars: Sverige har sammanlagt åtta döda

 • EU stoppar inresor until unionen för att hejda smittspridning.

 • Även Sverige inför ett inresestopp until landet från och med torsdag den 19 mars och 30 dagar framåt, för resande från tredje land. Inrikesminister Mikael Damberg (S) tror inte att detta kommer att få någon större effekt på smittspridningen, eftersom vi redan ser en nedgång i resandet. Males han menar att det finns en poäng med ett gemensamt agerande inom EU och betonar att vi har ett väldigt ansträngt läge i den svenska sjukvården. “Då är det inte rätt tid att resa until Sverige”, säger han.

 • EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen är försiktigt optimistiskt när det gäller utvecklingen av ett vaccin mot det nya coronaviruset. Ett tyskt forskningsföretag har gjort framsteg som tycks lovande.

 • Alla gymnasieskolor, högskolor, universitet och yrkeshögskolor i Sverige rekommenderas att stänga, meddelades på en pressträff med statsministern, skolministern och Folkhälsomyndigheten på tisdagsförmiddagen. Förskolor och skolor kan i ett senare skede behöva stängas. Regeringen “blixtbereder” därför en tillfällig lagstiftning för att vara förberedda för en state of affairs där även grundskolor stänger. Om förskolor och skolor behöver stängas behöver barnomsorg säkras för barn until dem som arbetar i sjukvård eller i andra samhällsviktiga funktioner.

 • Fram until tisdag eftermiddag har åtta personer i Sverige med covid-19 avlidit.

 • Danmark har på tisdagen beslutat sig för att förbjuda folksamlingar med fler än tio personer för att förhindra smittspridning. Därmed stängs många verksamheter, som gymnasium, frisersalonger och nattklubbar. Restauranger ska enbart kunna erbjuda hämtmat. Matvarubutiker ska hålla öppet. Det nya förbudet mot folksamlingar över 10 personer gäller från och med onsdag den 18 mars och fram until åtminstone den 30 mars.

 • AB Volvo stänger från och med måndag 23 mars sin tillverkning i Tuve med 1 500 anställda. Företaget stänger också fler enheter i Europa.

 • Volkswagen stoppar produktionen på merparten av sina anläggningar i slutet av veckan. Sista skiftet på de flesta håll blir på fredag, rapporterar Reuters.

 • När Ericsson håller stämma 31 mars ska vd Börje Ekholm medverka på distans, för att undvika smitta.

 • Flygplanstillverkaren Airbus stoppar produktion och monteringsjobb på sina fabriker i Frankrike och Spanien i fyra dygn.

 • Finland förbjuder sammankomster med fler än tio personer samtidigt. Universitet, högskolor och grundskolor går över until distansundervisning, medan barnomsorg fortsatt håller öppet.

 • Frankrike skärper restriktioner för sammankomster, samlingar med över 100 personer förbjuds. Offentliga platser som restauranger har stängts med undantag för matbutiker, banker och apotek, bland annat. Frankrikes president Macron: ”Vi är i krig”.

 • Runt om i Europa införs liknande eller strängare regler, med bland annat stängda skolor och stängda gränser, bland annat i Tyskland som stänger gränserna mot flera länder. Spanien har utropat nationellt nödläge och infört förbud för alla att lämna sina hem förutom för att gå until jobbet eller köpa mat och andra livsnödvändiga saker. Liknande restriktioner gäller i Italien.

 • Flera länder i Sydamerika stänger sina gränser: Colombia, Chile, Peru. Argentina, Paraguay, Uruguay och Peru begränsar inresor i länderna.

 • USA inför nya riktlinjer för sammankomster, högst tio peroner får samlas på samma plats. Männiksor uppmanas undvika nöjesresor, procuring och onödiga besök. Vidare avråds från att äta på restauranger och besöka barer, med tillägget att det fortfarande går bra med hämtmat.

16 mars: Ytterligare tre döda i Sverige

Area Stockholm meddelar på måndagen att ytterligare tre personer med covid-19 har dött. Det rör sig om tre äldre personer med underliggande sjukdomar som har gått bort det senaste dygnet, vid Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

I hela Area Stockholm har nu totalt fem dödsfall inträffat som kan knytas until det nya coronaviruset. Totalt har intercourse personer i landet nu avlidit efter att ha insjuknat i covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset sars-cov-2.

På Ikea of Sweden i Älmhult får samtliga cirka 2 000 anställda stanna hemma. Detta beror på att en anställd har bekräftats vara smittad av det nya coronaviruset.

Regeringen har på måndag morgon presenterat ett nytt krispaket för svenska företag för minst 300 miljarder kronor, om det utnyttjas fullt ut.

Redan från och med måndagen den 16 mars inför regeringen ett system för att möta permitteringar och undvika uppsägningar i Sverige.

Med ett nytt system för korttidspermittering ska företagens lönekostnader kunna minska med upp until 50 procent.

Staten ska också tillfälligt ta över sjuklöneansvaret underneath april och maj.

Riksdagen drar ned until antalet ledamöter vid omröstningar och sammanträden i kammaren until 55 until slutet av mars. Riksdagens voteringar kräver närvaro i kammaren, det går inte att delta på distans.

Den som stannar hemma för vård av sjukt barn kommer inte längre att behöva ett sjukintyg från den åttonde sjukdomsdagen för att få fortsatt föräldrapenning, meddelade socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi på måndagen. Beslut ska tas av Försäkringskassan inom kort.

Folkhälsomyndigheten uppmanar på måndagen alla som kan i Stockholmsregionen att arbeta hemifrån den närmaste tiden för att minska smittspridningen. Statsepidemiolog Anders Tegnell avråder också äldre från att gå ut, until exempel för att handla, och upprepar tidigare råd om att inte hälsa på äldre släktingar.

Även om den danska regeringen nu har stängt gränsen mot Sverige får Öresundståg rulla in until stationen i Köpenhamn, efter ett beslut fattat i natt. För att få komma in i landet krävs ett giltigt skäl, som att du bor eller jobbar i Danmark, eller ska hälsa på en nära anhörig som är svårt sjuk.

I Norge har 1 000 av totalt 23 000 anställda vid Oslos universitetssjukhus försatts i karantän. Sjukhusledningen öppnar nu för att det kan bli nödvändigt att frångå karantänsreglerna och be de medarbetare som är i karantän och symptomfria att ändå komma in och jobba.

I Kina har antalet nya coronavirusfall minskat drastiskt, samtidigt som de ökar i andra länder. De senaste dagarna ska fler fall av det nya coronaviruset ha upptäckts hos personer som kommit until landet än bland landets invånare. Kinesiska myndigheter är därför oroliga för att smittan nu förs in från utlandet, berättar nyhetsbyrån TT.

I Venezuela försätts nu sju delstater i kollektiv karantän för att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset. Matleveranser, hälsovård samt viktiga transporter och säkerhetsåtgärder är det enda som är tillåtet från och med måndag morgon.

Nya Zeeland gör summary som Sverige och förbjuder sammankomster på över 500 personer för att förhindra det nya coronavirusets spridning. Skolor och universitet håller dock öppet, summary som här. De som kommer in i Nya Zeeland ska isolera sig i två veckor.

I Turkiet har 12 nya fall av det nya coronaviruset konstaterats det senaste dygnet. Totalt har nu 18 personer där bekräftats bära på smittan. I Turkiet är skolor och universitet nu stängda.

I New York stänger alla skolor, samtidigt som restauranger och barer enbart får syssla med hemleverans. Även nattklubbar, biografer, teatrar och konsertlokaler ska hålla stängt.

Flygbolaget Finnair drar ned sin kapacitet med 90 procent från och med den 1 april. Upp until 2 000 flygningar ställs in underneath perioden 16-31 mars.

 

Den 15 mars: Storbritannien kan tvångsisolera äldre

Inom kort väntas den brittiska regeringen komma med besked om tvångsisolering av alla personer över 70 år. Denna riskgrupp kan alltså försättas i hemkarantän för att undvika risken att bli smittad av det nya coronaviruset och undvika dödsfall, och samtidigt se until att sjukvården kan ta hand om de patienter som behöver vård.

Serbien har utlyst nationellt nödläge. Förskolor, skolor och universitet kommer att ha stängt för att förhindra smittspridning. Också Slovakien utlyser nationellt nödläge, vilket inenbär att alla butiker utom mataffärer, apotek, bensinstationer, banker och postkontor stängs.

Beneath en presskonferens på söndagen har Sveriges statsminister Stefan Löven läst upp ett antal uppmaningar:

 • Stanna hemma om du är sjuk med snuva, hosta eller feber. Detta gäller också vid lindriga symtom.

 • Undvik de besök i sjukvården eller på äldreboenden som kan undvikas.

 • Besök inte släktingar i onödan.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varm vatten.

Flygbolaget Sas har lämnat besked om att permittera upp until 90 procent av personalen, eller 10 000 personer. Många flygningar kan drabbas.

 

Den 14 mars: UD avråder från icke nödvändiga resor

På lördagen den 14 mars har UD beslutat att avråda från icke nödvändiga resor until andra länder, det vill säga besöks- och turistresor. Beslutet gäller until den 14 april. Detta beror inte på smittrisken, utan på att man vill se until att resenärer ”inte hamnar i svåra situationer”.

Apoteket avråder äldre och personer i riskgrupper att gå until apoteken, eftersom det är mycket folks i butikerna. I stället uppmanas yngre personer att hämta ut deras läkemedel med hjälp av en fullmakt. Personer med symptom på den nya coronasmittan ska inte heller besöka apoteken, utan göra sina inköp through ombud.

Apple stänger över 450 av sina butiker i 21 länder fram until 27 mars, för att förhindra smittspridning. Beslutet gäller inte Apples butiker i Kina. Samtidigt donerar Apple över 15 miljoner greenback för att bekämpa det nya coronaviruset. Techjätten uppmuntrar sina anställda att jobba hemifrån om det är möjligt och uppmanar övriga att minimera sina sociala kontakter.

 

Den 13 mars: Allt färre nya fall i Kina och Sydkorea

Det senaste dygnet har åtta nya fall av det nya coronaviruset konstaterats i Kina. Det är den lägsta rapporterade siffran från landet hittills. I den virusdrabbade provinsen Hubei börjar myndigheterna nu att lätta på restriktionerna. Där har omkring 56 miljoner invånare suttit i karantän sedan i slutet av januari.  Däremot har restriktionerna i mångmiljonstaden Wuhan i Hubei ännu inte lyfts, berättar nyhetsbyrån TT.

Sydkorea rapporterar 110 nya fall av det nya coronaviruset, det lägsta antalet nya fall sedan den 21 februari. Enligt myndigheterna i Sydkorea har antalet nya fall minskat dramatiskt, rapporterar nyhetsbyrån TT.

I Sverige stoppar allt fler sjukhus och äldreboenden för besökare, allt för att förhindra smiittspridning, berättar TT.

 • Area Skåne har infört besöksförbud på sjukhusen för närstående och stoppat drop in-besöken på vårdcentralerna.
 • Från och med i dag, fredag, stoppar Regoin Kalmar besöken på alla länets sjukhus.
 • Area Värmland har infört besöksförbud på alla vårdavdelningar, med undantag för kritiskt sjuka patienter om anhöriga inte har luftvägssymptom. Area Uppsala har infört liknande bestämmelser.
 • Area Stockholm har inte infört något definitivt besöksförbud, males rekommenderar alla sjukhus och geriatriska vårdinrättningar att minska antalet personer som befinner sig på sjukhusen, utöver patienter och private.
 • Attendo och Vardaga har sedan den 11 mars stoppat för besökare.

Regeringen tillsätter en samordnare gällande coronavirusets effekter på näringslivet, Anders Ferbe som tidigare bland annat varit IF Metalls förbundsordförande.

En nationell lägesbild är att det råder brist på personlig skyddsutrustning och provtagningsmaterial i de flesta svenska regioner. Socialminister Lena Hallengren (S) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) ska därför ha ett möte med tillverkarna om den svenska produktionen underneath fredagen.

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att arbeta förebyggande mot läkemedelsbrist som kan uppstå på grund av det nya coronaviruset.

Den som blir sjuk ska kunna vara hemma från jobbet i 14 dagar utan läkarintyg.

Venezuela och Bolivia har redan ställt in alla flyg från Europa. Nu har även Argentina, Paraguay och Peru bestämt sig för att göra samma sak. Peru har också beslutat sig för att stoppa alla flyg från Asien. Argentina stoppar även flyg från USA, Kina, Sydkorea, Japan och Iran, berättar TT.

Australien uppmanar sin befolkning att ompröva eventuella planer på att resa utomlands.

 

Den 12 mars: Fem anställda på Hallands sjukhus har sars-cov-2

Area Halland bekräftar på torsdagsmorgonen att ytterligare fyra personer som jobbar på Hallands sjukhus i Varberg har testats positiva för coronaviruset. Detta innebär att totalt fem personer som jobbar på sjukhuset har smittats. Inom hela regionen uppgår antalet nu until över 20 personer.

Hallands sjukhus är nu i stabsläge. Personer som behöver akut vård eller förlossningsvård kommer att tas emot på sjukhuset som vanligt, males icke-högprioriterade planerade operationer ställs in på torsdagen och senareläggs.

Den svenska regeringen väljer att inte stänga skolor, eftersom det kan försvåra arbetet att hejda takten på smittspridningen. Males regeringen öppnar för att öka skolornas handlingsutrymme så man kan förlänga terminer, ha undervisning på helger eller undervisning på sommarlovet för att kompensera för den undervisning som eventuellt drabbas i skuggan av det nya coronaviruset.

Smittskyddsarbetet i Sverige har nu fokus på att fördröja och platta until utvecklingen av viruskurvan, så förloppet blir mer långdraget och så sjukvården hinner med, berättar nyhetsbyrån TT.

Kriminalvården stoppar besök och permissioner på samtliga anstalter och häkten, för att förhindra smittspridning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är redo att med kort varsel föra upp 30 förproducerade hus som kan användas för provtagning vid misstänkt covid-19 utanför sjukhus. Flera sjukhus i landet har drive in-provtagtning för personer som misstänks ha smittats med det nya coronaviruset.

Gymkedjan Sats har bestämt sig för att stänga ner alla sina gymnasium från och med torsdag 12 mars klockan 12 och två veckor framåt.

Norge stänger alla förskolor, skolor och lärosäten från och med måndag för att förhindra smittspridning. Landet förbjuder också vårdpersonal att resa utomlands, vare sig privat eller i tjänsten.

Frankrike har på torsdagen beslutat att förskolorna, skolorna och universiteten i landet stänger från måndag, för att förhindra spridningen av det nya coronaviruset. Detta ska gälla tills vidare.

Tjeckien stänger gränserna för medborgare från ett 15-tal länder, däribland Sverige, för att förhindra smittspridning. I landet ska nu undantagstillstånd råda i 30 dagar och alla sammankomster med mer än 30 personer förbjuds. Alla skolor ska hålla stängt.

Även Slovakien stänger alla skolor och kommer inte att släppa in utländska resenärer förutom de som kommer från Polen.

Också Portugal har beslutat att stänga skolor från måndag.

USA har infört ett resestopp för resenärer som besökt länder inom Schengen-samarbetet, som omfattar ungefär hälften av Europas länder, från och med fredag den 13 mars. Stoppet gäller  i 30 dygn. Det gäller inte Storbritannien. I New York gäller nu också undantagstillstånd.

Mi Feng, talesperson för Kinas hälsodepartement, uppger att landet har passerat kulmen av cornavirusepidemin.

Twitter uppmanar nu alla sina anställda att jobba hemifrån.


Den 11 mars: Första svenska dödsfallet och stopp för stora sammankomster

Världshälsoorganisationen har på onsdagkvällen gått ut med bedömningen att det nya coronavirusets utbrott är en pandemi. Detta förändrar inte organisationens bedömning av hotet som virus utgör, vad den gör, eller vad länder ska göra. Att kalla för det en pandemi har ingen juridisk betydelse.

– Males att använda begreppet betonar vikten av att världens länder samarbetar öppet med varandra och bildar en enad entrance i våra ansträngningar för att få situationen underneath kontroll, säger smittspridningsexperten Nathalie MacDermott vid King’s Faculty London until Reuters, uppger nyhetsbyrån TT.

På onsdagseftermiddagen bekräftade Area Stockholm att en äldre affected person som vårdats på intensivvårdsavdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och var smittad av det nya coronaviruset har dött. Patienten hade covid-19 samt underliggande sjukdom.

Regeringen har beslutat att stoppa sammankomster i Sverige until max 500 personer, i enlighet med rekommendationen från Folkhälsomyndigheten. Det uppger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) until Ekot.

– Det är en smittskyddsåtgärd som kan ha effekt i det läge vi befinner oss nu, och för att vara effektiv så bör åtgärden gälla över hela landet, säger Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande om hemställan som myndigheten gjorde.

Beslutet gäller förbud mot publika evenemang med fler än 500 personer, och gäller alltså inte för större arbetsplatser, skolor eller privata sammankomster.

Area Stockholm har fattat beslut om att fokusera provtagning until personer som redan befinner sig på sjukhus eller är i riskgruppen.

Attendo och Vardaga har infört besöksstopp på sina äldreboenden. Folkhälsomyndigheten har särskilt uppmanat personer som jobbar med äldre att stanna hemma om de är sjuka.

Regeringen har på onsdagen temporärt slopat karensavdraget.

I Danmark ska alla offentliga skolor, förskolor och utbildningsinstitutioner stänga från och med måndag och två veckor framåt för att förhindra smittspridning. Den danska regeringen förbjuder också folksamlingar med över 100 personer från och med måndag, en skärpning från den tidigare gränsen på max 1 000 personer. Landet har också begränsat resandet och avråder bland annat från resor until Tyskland och Frankrike.

Även i Polen ska alla skolor, förskolor och universitet stänga i två veckor för att förhindra smittspridning. Även biografer, teatrar och museer omfattas av stängningen.

I Norge avråder försäkringsbolaget Tryg från alla utlandsresor. Skälet är att bolaget ser en ökad danger för att bli strandsatt på resmålet, berättar nyhetsbyrån TT.

Att stänga Tysklands gränser skulle inte hejda virusspridningen, menar landets hälsominister Jens Spahn. Grannlandet Österrike har dock gjort en annan bedömning, och har förbjudit inresor från hela Italien. Tysklands förbundskansler Angela Merkel räknar med att så mycket som 60 until 70 procent av den tyska befolkningen kan smittas, eftersom de inte har immunitet och det saknas botemedel.

I den kinesiska mångmiljonstaden Wuhan, som drabbats hårt av det nya coronaviruset, får vissa företag ett okej att återuppta sin verksamhet igen. Det handlar om bland annat kollektivtrafiken och leveranser av medicinsk utrustning, berättar nyhetsbyrån TT. Däremot får invånarna i Wuhan fortfarande inte lämna staden, eller provinsen Hubei. Skolorna håller också stängt.

Samtidigt har Kina beslutat att alla som anländer until huvudstaden Peking från andra länder ska sättas i karantän i två veckor.

Nadine Dorries, biträdande minister inom det brittiska hälsodepartementet, har smittats av det nya coronaviruset sars-cov-2, och har satt sig själv i karantän i sitt hem.

I Italien har ytterligare 196 personer dött i sviterna av det nya coronaviruset från tisdag until onsdag. Totalt har därmed 827 personer dött efter att ha smittats med sars-cov-2. För att förhindra smittspridning ska alla butiker i landet, förutom matbutiker och apotek, nu hålla stängt. Apple stänger alla sina 17 butiker i Italien på grund av det nya coronavirusets spridning.

I Spanien har över 2 000 personer smittats av det nya coronaviruset. Skolorna i huvudstaden madrid ska hålla stängt i två veckor för att förhindra smittspridning. Det spanska hälsodepartementet räknar med att det kommer att ta mellan en och två månader att få slut på epidemin, males i värsta fall uppåt fyra månader.

Läget i Iran bedöms vara mycket allvarligt. Där har hittills 237 personer dött i sviterna av det nya coronaviruset, enligt bekräftade uppgifter. Males bedömningen är att siffrorna är osäkra.

Personer som relaxation i de värst virusdrabbade länderna och anländer until Argentina, Colombia och Peru kommer att isoleras vid ankomst, berättar nyhetsbyrån AFP.

I Seattle, på den amerikanska västkusten, har alla samlingar över 250 personer förbjudits fram until sista mars. I San Francisco har samlingar på över 1 000 personer förbjudits, två veckor fram.

Google uppmanar sina medarbetare i Nordamerika att jobba hemifrån.

Årets upplaga av spelmässan E3, Nordamerikas största, ställs in på grund av oro för smittspridning.

Lufthansa ställer in totalt 23 000 flygningar från 29 mars until 24 april.

 

Den 10 mars: Tecken på spridning av covid-19 i Sverige

På tisdag eftermiddag har Folkhälsomyndigheten berättat att man ser tecken på samhällsspridning av covid-19 i Area Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Risknivån för samhällsspridning i landet höjs nu until den högsta. Males myndigheten ser dock inte någon allmän smittspridning i hela landet.

Folkhälsomyndigheten uppmanar nu alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Detta gäller både i arbetslivet och privatlivet. Bedömningen sker utifrån det läge som råder simply nu i Sverige och i världen, och är inte en prognos.

Västernorrland, Kalmar, Kronoberg och Jämtland har fått sina första bekräftade coronafall, berättar nyhetsbyrån TT.

Utrikesdepartementet avråder nu från alla icke nödvändiga resor until Italien.

Italien är satt i karantän. I dagsläget beräknas tusentals svenska medborgare uppehålla sig i landet. För att få lämna krävs nu en skriftlig självförsäkran där man uppger skäl until sin resa.

I Italien är förflyttningar nu begränsade until motiverade arbetsresor, resor som görs av hälsoskäl och övriga nödsituationer Det rapporterar nyhetsbyrån TT.

Det norska flygbolaget Norwegian ställer in fler flyg until och från Italien, med anledning av det nya coronavirusets spridning. I första hand gäller det tisdagens flighter mellan Oslo och Rom, berättar TT.

På tisdagen har Spotify, med cirka 5 000 medarbetare globalt, uppmanat samtliga medarbetare att arbeta hemifrån de närmaste två veckorna för att hejda smittspridning.

 

Den 9 mars: Första bekräftade fallet i Area Halland

Från och med den 9 mars rekommenderar Folkhälsomyndigheten att även personer som har vistats i den österrikiska delstaten Tyrolen och får symptom som feber, hosta och andningssvårigheter inom 14 dagar efter hemkomst ska erbjudas take a look at för covid-19.

Area Halland har på måndagen bekräftat sitt första fall av det nya coronaviruset. Det handlar om en particular person som har varit i Italien, och fick milda sjukdomssymptom efter resan. Patienten har isolerats och regionen bedömer inte att riskläget har förändrats.

Area Jönköpings län bekräftar i ett pressmeddelande att ytterligare två personer är smittade, två kvinnor i 40-årsåldern som har relaxation i norra Italien. De har milda symptom och behöver inte sjukhusvård, utan är isolerade i sina hem.

I Stockholms län har ytterligare 32 personer konstaterats vara smittade av det nya coronaviruset. Hittills i länet har totalt 147 fall bekräftats. Av dessa har 121 personer smittats i Italien eller varit i direktkontakt med personer som har smittats i Italien.

Area Värmland bekräftar också ett nytt fall, en högstadielärare i Karlstad som har smittats efter en resa i norra Italien.

I Iran har 43 dödsfall registrerats det senaste dygnet. Det innebär att totalt 237 personer i landet har dött i sviterna av det nya coronaviruset. Antalet bekräftat smittade i landet är över 7 000, enligt hälsodepartementet.

I Sydkorea minskar antalet nya fall.

I Kina väljer man nu att stänga de flesta av de tillfälliga sjukhus som har byggts upp på grund av det nya coronaviruset, eftersom antalet nya fall minskar.

Fygbolaget Finnair har beslutat sig för att ställa in planerade flygningar until och från Milano samt Rom. Detta gäller i dagsläget fram until 7 april. Sas har bestämt sig för att förlänga sitt flygstopp until och från norra Italien until den Three april.

På måndagskvällen utvidgade Italien den karantän som hittills gällt den norra regionen Lombardiet until att gälla hela landet. Den italienske premiärministern Giuseppe Conte uppmanar landets invånare att inte lämna sina hem förutom för arbetet eller nödvändiga ärenden.

Utöver detta förbjuds också offentliga sammankomster i Italien fram until och med den Three april. Även idrottsevenemang stoppas.

Enligt en ny studie från Johns Hopkins College är inkubationstiden för covid-19 5,1 dagar (medianvärde). Majoriteten av dem som smittas av det nya coronaviruset och utvecklar symptom gör det inom 11,5 dagar.

Gates Basis kommer att skicka hemmatester until invånare i amerikanska staden Seattle som är oroliga för att de bär på det nya coronaviruset. Provet skickas in för analys och resultatet ska vara klart efter 48 timmar, berättar MIT Know-how Evaluation.

 

Den 6 mars: Ny avrådan från UD

På fredagen har UD beslutat att avråda från icke-nödvändiga resor until delar av Italien och Sydkorea.

De italienska regioner som UD avråder från icke-nödvändiga resor until är Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Aostadalen, Veneto, Friuli Venezia Giulia och Toscana. För Sydkorea gäller det staden Daegu och provinsen Gyeongbuk.

Läkare i Kina har testat att behandla patienter som insjuknat i covid-19 med ett gammalt läkemedel mot malaria, berättar Ekot. Läkemedlet testas som ett antiviralt medel. De kliniska försöken sker på tio olika sjukhus, däribland i Wuhan, Shanghai och Beijing.

Preliminära resultat från 100 patienter tyder på att medlet kan motverka lunginflammation, minska virusmängden och förkorta sjukdomsförloppet för smittade.

EU:s hälsoministrar samlas på fredagsförmiddagen för ett nytt krismöte om det nya coronaviruset. Syftet är att undersöka hur förberedda medlemsländerna är och vilka behov de har.

I ett pressmeddelande bekräftar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att en medarbetare i Karlstad har testats positivt för covid-19.

I Stockholm stänger ytterligare tre skolor tillfälligt på grund av det nya coronaviruset, som drabbat Stockholms län hårdast, berättar nyhetsbyrån TT. Det handlar om Danderyds gymnasium, Viktor Rydbergs samskola och Viktor Rydbergs gymnasium. Av totalt 94 bekräftade svenska fall fram until fredag morgon finns 59 i Stockholms län.

Kunskapsskolan i Nacka håller också stängt på fredagen.

Flera skolor runtom i landet håller sedan tidigare stängt eller har uppmanat barn som har varit i smittdrabbade områden att stanna hemma.

Apple, Google och andra bolag i Santa Clara County, Kalifornien, uppmanas undvika resande och skjuta fram eller helt ställa in occasion med många deltagare, berättar The Verge. Detta sedan intercourse nya fall av det nya coronaviruset har bekräftats. Countyt uppmanar också until att minska antalet människor som jobbar på armlängds avstånd från varandra, och att alla som är sjuka ska stanna hemma.

Cupertino, Mountain View, Palo Alto och San Jose ryms alla inom Santa Clara County, vilket gör att beslutet påverkar många stora Silicon Valley-bolag. Förutom Apple och Google handlar det bland annat om Tesla, Netflix, Linkedin, Intel och Nvidia. Fb och Amazon har också kontor i countyt.

 

Den 5 mars: Antalet svenska coronafall ökar

I Sverige är det Stockholmsområdet som hittills har drabbats värst av det nya coronaviruset. Beneath morgonen rapporterade Folkhälsomyndigheten att 31 personer i Area Stockholm har konstaterats smittade.

Antalet fall med coronasmitta i Italien fortsätter att öka kraftigt. Den italienska regeringen har beslutat att stänga alla skolor och universitet. Sportevenemang ska genomföras utan åskådare.

I USA har delstaten Kalifornien utlyst nödläge until följd av coronaviruset. Ett kryssningsfartyg på väg until San Francisco har stoppats, rapporterar TT.

Enligt en kinesisk studie av viruset sars-cov-2 förändrar det sig långsamt när det sprids från människa until människa, rapporterar TT. Det ger hopp om att hitta ett vaccin som inte behöver bytas ut lika ofta som influensavaccin.

 

Den Four mars: Den första smittade i Sverige har tillfrisknat

Det första fallet med konstaterad smitta av det nya coronaviruset, en kvinna i 20-årsåldern i Jönköpings län, har nu tillfrisknat, rapporterar TT.

Antalet smittade personer i Sverige har fördubblats över ett dygn. Från 15 bekräftade fall på måndagen until sammanlagt 30 underneath tisdagen. Enligt Folkhälsomyndighetens uppdatering på onsdagsförmiddagen är antalet smittade i Sverige uppe i 35 personer.

I Europa har Polen fått sitt första bekräftade fall. En man i västra Polen har insjuknat males hans tillstånd ska vara bra.

I Kina fortsätter antalet nya fall att minska.

Flera svenska storbolag har skärpt sina reserestriktioner. Ekot berättar att byggbolaget Skanska har infört resestopp för internationella affärsresor underneath mars. Ett liknande beslut har industriföretaget Atlas Copco tagit, males med undantag för affärskritiska resor.

Elektrolux har reseförbud until de länder som har drabbats hårdast av coronaviruset.

 

Three mars: Nio nya coronafall i Sverige

På tisdagen den Three mars har nio nya fall av covid-19 bekräftats i Sverige: fyra i Stockholmsregionen, tre i Västra Götalandsregionen, ett i Area Jönköping och ett första fall i Area Skåne.

Area Jönköpings län bekräftade sitt tredje fall av det nya coronaviruset i ett pressmeddelande på tisdag morgon. Det handlar om en kvinna i 50-årsåldern som är närstående until en man som bekräftats smittad i slutet av februari. De var på samma resa i norra Italien och återvände därifrån den 24 februari. Kvinnan insjuknade den 26 februari, har milda symptom och hålls nu isolerad i sitt hem.

De nya bekräftat smittade i Västra Götalandsregionen har relaxation tillsammans i norra Italien. Det första fallet i Area Skåne kan också knytas until området.

Sedan tidigare har Sas ställt in sina flygningar until och från Fastlandskina på grund av det nya coronaviruset. Från den 5 mars ställer flygbolaget också in flygningar until Hongkong.

I Sydkorea har myndigheterna beordrats att arbeta dygnet runt för att bekämpa spridningen av det nya coronaviruset. Hittills har totalt 4 800 personer i landet smittats av viruset och 28 personer har dött.

Fb och Twitter väljer bort att inte delta på South by Southwest-festivalen i Texas som äger rum 13-22 mars, av oro för det nya coronavirusets spridning.

 

2 mars: Måttlig danger för smittspridning i Sverige

Ytterligare en particular person har smittats av det nya coronaviruset i Stockholm. Det är det femtonde konstaterade fallet i Sverige och det femte fallet i regionen. Personen vårdas på Karolinska sjukhusets infektionsklinik.

Folkhälsomyndigheten har på måndagen skrivit upp risken för smittspridning i Sverige, från låg until måttlig. Detta beror framför allt på läget i Europa, där hundratals personer har smittats på kort tid, däribland i norra Italien.

I Italien har hittills över 2 000 personer testats positivt för det nya coronaviruset.

Transportstyrelsen har valt att dra in tillståndet för flygbolaget Iran Air, eftersom smittspridningen i Iran inte bedöms vara underneath kontroll. Därmed har samtliga flyg från Landvetter och Arlanda until Iran nu stoppats.

Utrikesdepartementet uppger att mellan 2 000 och 3 000 svenska medborgare befinner sig i Iran simply nu.

I Area Stockholm och Västra Götalands åker nu vårdpersonal i en särskild bil hem until personer som misstänks vara smittade och tar coronavirusprov.

Kinesiska myndigheter har rapporterat 202 nya coronavirusfall. Det är den lägsta siffran sedan i slutet av januari, rapporterar nyhetsbyrån TT. Över 3 000 personer har dött until följd av det nya coronaviruset, varav majoriteten i Kina.

EU har höjt risknivån från måttlig until hög.

EU-parlamentet ställer in 130 evenemang i parlamentets lokaler underneath tre veckor framöver och stänger för externa besök. Detta ska vara en förbyggande åtgärd mot smittspridning.

Biltillverkaren BMW har sagt until 150 av sina anställda i München att stanna hemma i 14 dagar, sedan en medarbetare testats positiv för det nya coronaviruset.

 

1 mars: Nytt svenskt coronafall

Antalet smittade i Sverige uppgår nu until 14 stycken. Det senaste fallet upptäcktes i Västra Götaland och bekräftades på söndagen. Personen har smittats i norra Italien och upptäcktes through smittspårning, på grund av ett tidigare upptäckt fall. Personen ska inte vara allvarligt sjuk. Totalt intercourse personer i Västra Götaland har nu konstaterats vara smittade av det nya coronaviruset.

Beneath söndagen har också fyra nya fall av coronaviruset konstaterats i Norge. Där har nu totalt 19 fall konstaterats hittills, varav fem är anställda på Oslos universitetssjukhus Ullevål. Ingen av de smittade är allvarligt sjuk och samtliga är nu isolerade i sina hem.

I Finland har tre nya coronafall bekräftats, samtliga har kopplingar until en particular person som tidigare har konstaterats vara smittad. Totalt har intercourse personer bekräftats vara smittade i landet.

Sedan flera fall av smittade upptäckts på kanarieön Teneriffa har hotellgäster suttit i karantän. Nu har de turister som inte har några symptom och testas negativt mindre än 24 timmar före avresan fått börja åka hem. De får fortsätta sin karantän hemma, berättar nyhetsbyrån Reuters.

I Italien har totalt 34 personer nu dött i sviterna av det nya viruset. Nästan 1 700 fall av smittade har bekräftats där hittills, varav 83 har återhämtat sig från smittan.

I Sydkorea har hittills drygt 3 730 personer bekräftats vara smittade av det nya coronaviruset. Mer än hälften av dessa fall kan kopplas until den kristna rörelsen Shincheonjikyrkan. Nu har huvudstadens Seouls ledning bett åklagare att utreda ledaren och elva andra personer i rörelsen, då de anklagas för att ha bidragit until spridningen av det nya coronaviruset i Sydkorea.

I Iran har elva nya dödsfall och nästan 1 000 smittade bekräftats. Males sifforna är ifrågasatta. Intercourse epidemiologer i Kanada uppskattar att det snarare borde röra sig om över 18 000 smittade i Iran.

Världens mest populära museum, Louvren i Paris, slutade ta emot besökare på söndagen. Detta berodde på att museipersonalen inte ville jobba av rädsla för det nya viruset.

 

29 februari: Ett until fall av nya smittan i Sverige

På lördagen har ytterligare ett fall av coronasmitta bekräftats i Sverige. Det handlar om en particular person i Stockholms län, som hittades tack vare smittspårning.

För att öka tillgängligheten av tester har regionen nu börjat med provtagning i hemmet. Personer med en misstänkt smitta kontaktar först 1177. Därefter görs en bedömning om personen behöver testas för covid-19, och om testet ska ske i hemmet. Då kmmer sjukvårdspersonal hem och utför detta. Sedan får personen besked från infektionskliniken på telefon om resultatet av provsvaret. Om provsvaret är positivt transporteras patienten until infektionskliniken.

I Göteborg och Uppsala har man valt att sätta upp provtagningstält utanför sjukhusen för att kunna testa fler personer.

Alla fall som hittills har bekräftats i Sverige kan knytas until utlandsresor i de värsta virusdrabbade länderna, som Italien och Iran, eller genom nära kontakt med någon som har smittats så.

 

28 februari: Färre nya coronafall i Kina

På fredagen beslutade kommunalrådet i Staffanstorp att kommunanställda som har relaxation i smittspridningsområden för det nya coronaviruset ska stanna hemma underneath inkubationstiden, vare sig de har några symptom eller ej.

Kommunen uppmanar även skolelever och förskolebarn sm befunnit sig i riskområden att stanna hemma underneath inkubationstiden. Folkhälsomyndigheten anser att detta inte är en effektiv åtgärd mot smittspridning, eftersom inga studier hittills har visat att barn sprider smittan. En sådan här åtgärd riskerar i stället att slå mot barnen, menar myndigheten.

Vårdguiden 1177 i Area Stockholm inför ett snabbval för människor som hör av sig gällande det nya coronaviruset. Genom att välja knapp 9 kan de personer som befinner sig i regionen och ringer in until Vårdguiden slussas vidare until utbildad sjukvårdspersonal för att få svar på sina frågor.

Det senaste dygnet har antalet nya coronafall minskat i Kina, until 327 stycken. Det är det lägsta antalet nya smittade på över en månad, rapporterar nyhetsbyrån TT. Samtidigt har 256 nya coronafall rapporterats i Sydkorea det senaste dygnet.

I Sydkorea kan majoriteten av de bekräftade coronafallen knytas until staden Daegu och området runt detta. Framför allt är det den kristna församlingen Ny himmel och ny jord som har drabbats.

Nigeria har bekräftat det första coronafallet i landet, en man som har varit i Italien. Mannen ska inte uppvisa några allvarliga symptom, males vårdas på sjukhus.

I Japan ska grundskolor och gymnasieskolor hålla stängt från och med måndag för att förhindra smittspridning.

I Sverige rekommenderar arbetsgivarorganisationen Almega nu medarbetare som har varit i riskområden eller som har exponerats för smitta att genast meddela sin närmaste chef detta, för att ha en dialog. Rekommendatinen är att personen ska arbeta hemifrån i 14 dagar.

Fb har bestämt sig för att ställa in sin årliga utvecklarkonferens F8, som skulle ha ägt rum i San Jose, Kalifornien i maj.

På fredagen stod det också klart att bilsalongen i Genève ställs in. För att förhindra smittspridning har Schweiz förbjudit alla arrangemang med över 1 000 deltagare.

 

27 februari: Fem nya fall i Sverige

På torsdagen har Folkhälsomyndigheten bekräftat att ytterligare fem personer i Sverige har påvisats smittade av covid-19, den sjukdom som det nya coronaviruset orsakar. Tre av dessa finns i Västra Götaland, varav två har haft nära kontakt med den particular person som tidigare påvisades smittad. Den tredje personen ska ha smittats underneath en resa i norra Italien.

En particular person i Area Uppsala har smittats underneath en resa i Tyskland. Denna affected person vårdas nu.

En particular person i Area Stockholm har smittats underneath en resa i Iran. Patienten vårdas isolerat på Karolinska universitetssjukhusets infektionsklinik.

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare bedömt risken att nya coronafall upptäcks i Sverige vara hög, på grund av den senaste tidens utveckling i världen. Därför var det också väntat att vi skulle få nya fall av smitta i Sverige. Samtliga svenska fall hittills har koppling until resande, antingen direkt eller indirekt through nära kontakt med en smittad particular person, enligt myndigheten. Det rör sig alltså inte om någon allmän smittspridning.

Personer som kommer until Sverige från kinesiska Hubei-provinsen, Sydkorea, Italien och Iran där det förekommer viss smittspridning eller som har haft nära kontakt med personer från dessa områden uppmanas hålla sig hemma om de känner sig sjuka och kontakta vården through telefon.

Hittills har totalt sju fall av covid-19 bekräftats i Sverige.

Ericsson stängde på torsdagen tre av sina europeiska kontor sedan en anställd i Kroatien insjuknat i covid-19.

Folkhälsomyndigheten anser dock inte att friska personer som har relaxation i områden där det nya coronaviruset sprids ska stanna hemma. Man är inte farlig för sin omgivning förrän man börjar få symptom (hosta, andningssvårigheter eller feber). Om man uppvisar symptom efter att ha vistats i riskområden utomlands ska man kontakta 1177.

I Italien har antalet döda i den nya coronasmittan stigit until 17. Omkring 650 personer i landet har bekräftats vara smittade.

I Danmark har nu för första gången någon bekräftats vara smittad av det nya coronaviruset. Det handlar om en man som varit på skidsemester i norra Italien i förra veckan. Danmarks hälsominister Magnus Heunicke säger att situationen tas på mycket stort allvar, och att arbete pågår för att begränsa och spåra smittan, berättar nyhetsbyrån TT.

Också Pakistan och Afghanistan har bekräftat sina första fall av covid-19.

I Sydkorea har antalet nya fall av sjukdomen covid-19, som orsakas av det nya viruset, stigit det senaste dygnet, until 334 nya fall på torsdagen att jämföra med 169 på onsdagen. De flesta som har drabbats finns i staden Daegu, och utbrottet ska framför allt ha drabbat en kristen församling kallad Ny himmel och ny jord

 

26 februari: Andra bekräftade fallet av coronasmitta i Sverige

På onsdagen har det andra fallet av coronasmitta konstaterats i Sverige. Det handlar om en man i 30-årsåldern som besökt norra Italien. Han insjuknade tre dygn efter ankomsten until Sverige och vårdas nu på infektionsklinik på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Han ska efter omständigheterna må väl.

Enligt smittskyddsläkare Thomas Wahlberg ska förutsättningarna att identifiera dem som har haft kontakt med mannen och som kan ha blivit exponerade för smittan vara goda.

Att ett nytt fall har konstaterats innebär inte att risken för allmän smittospridning i landet är hög.

På onsdagen meddelade arrangörerna av Geneva Worldwide Motor Present att den stora bilmässan som börjar nästa vecka blir av.

Ett tiotal passagerare som har fått lämna kryssningsfartyget Diamond Princess vid japanska Yokohama har uppvisat symptom för det nya coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån TT. Passagerarna har tidigare testats negativt för viruset.

Sedan tidigare har över 600 personer som varit ombord fartyget bekräftats vara smittade. För ett tiotal av dem bedöms tillståndet vara allvarligt. Tre personer har dött.

Antalet nya smittade och antalet nya dödsfall i Kina minskar. På tisdagen canine 52 personer i sviterna av det nya coronaviruset i landet, den lägsta siffran på över tre veckor. Samtliga fanns i den hårt drabbade Hubeiprovinsen. I samma provins har 401 nya coronafall bekräftats. I övriga landet uppgick siffran until fem underneath det senaste dygnet.

Eftersom spridningsrisken nu bedöms vara mindre har tre kinesiska provinser nu sänkt sina varningsnivåer: Xinjiang, Sichuan och Inre Mongoliet.

Samtidigt ökar antalet nya smittofall i Sydkorea. Där har ytterligare 169 personer bekräftats ha blivit smittade.

Algeriet har fått sitt första smittofall. Även i Norge har det första fallet av covid-19 bekräftats. I det här fallet handlar det om en particular person som har besökt Kina.

Irak har bestämt sig för att förbjuda offentliga sammankomster av oro för smittspridning. Dessutom hindras irakiska medborgare från att flyga until nio länder, däribland Kina, Sydkorea och Iran.

Brasilien blev första land i Sydamerika att bekräfta ett fall av covid-19. Det handlar om en 61-årig man som relaxation i norra Italien. Hans hälsoläge ska vara stabilt och han ska vara i karantän i 14 dagar.

 

25 februari:  Volvo Vehicles kinesiska bilfabriker har fortsatt stängt

Volvo Vehicles produktion vid motorfabriken i kinesiska Zhangjikou sätter i gång igen i veckan. Males bolagets tre bilfabriker i landet fortsätter att hålla stängt på grund av det nya coronaviruset, berättar nyhetsbyrån TT.

Biltillverkaren ser situationen som allvarlig och räknar med att tappa volym i Kina, både sett until produktion och försäljning, underneath det första kvartalet i år.

I USA begär regeringen 2,5 miljarder greenback av kongressen för att försöka bekämpa det nya coronaviruset, berättar TT. Över 1 miljard greenback är tänkta att användas för att ta fram ett vaccin.

Sedan en man på Teneriffa insjuknat har omkring 1 000 hotellgäster på ön försatts i karantän.

Svenska utbildningsföretaget Academedia har på tisdagen meddelat att man ändrar rutinerna för att ta emot hemvändande resenärer från Kina. Dessa rutiner gäller medarbetare, förskolebarn, elever såväl som vuxendeltagare. De som har varit i Kina och kommer hem får uppmaningen att stanna hemma i 14 dagar, vilket motsvarar inkubationstiden. Hemvändande medarbetare uppmanas jobba hemifrån och utföra sina ordinarie uppgifter så långt det är möjligt. Vårdnadshavare, myndiga elever och vuxendeltagare uppmanas kontakta förskolan eller skolan direkt.

Folkhälsomyndigheten bedömer nu risken för att upptäcka personer med covid-19 i Sverige vara hög, samtidigt som risken för allmän smittspridning i Sverige bedöms vara låg.

Flera länder i Europa har fått sina första coronafall, däribland Schweiz, Österrike och Kroatien. Samtliga drabbade ska ha varit i Italien, där ett hundratal nya fall har upptäckts.

I USA menar smittskyddsmyndigheten att det inte längre är en fråga om ett utbrott kan ske, utan när och hur många personer som kommer att smittas. San Franciscos borgmästare har deklarerat att det råder nödläge i staden nu, på grund av det nya coronaviruset.

Bioteknikbolaget Moderna Therapeutics berättar att har skickat in en möjlig vaccinkandidat mot det nya coronaviruset until statliga forskare i USA.

 

24 februari: Samsung öppnar fabrik igen efter virusfall

En tredje particular person som har befunnit sig på det virusdrabbade kryssningsfartyget Diamond Princess i japanska Yokohama har avlidit i sviterna av det nya coronaviruset.

I Sydkorea valde Samsung tillfälligt stänga en fabrik, sedan ett coronafall bekräftats där. Fabriken, som ligger i Gumi, skulle ha stängt until åtminstone den 24 februari. Efter att man desinficerat lokalen har fabriken nu öppnat igen, rapporterar Zdnet.

Sydkorea är det land som näst efter Kina har drabbats värst av det nya coronaviruset. Där har totalt 763 personer bekräftats ha smittats sedan utbrottet, fram until och med måndag morgon.

Sju personer i Sydkorea har dött i sviterna av det nya coronaviruset. Arton personer har hittills bekräftats vara återhämtade från smittan.

För att förhindra vidare smittspridning har den sydkoreanska regeringen bland annat förlängt förskole- och skollov. Dessutom ska personer som anländer från Kina omfattas av mer övervakning.

I Kina har antalet nya fall minskat. Det senaste dygnet har 409 nya fall bekräftats, att jämföra med 648 fall dygnet innan. Samtidigt har dock antalet döda stigit, until 150 fall jämfört med 97 dygnet innan.

Kina har sänkt varningsnivån i flera provinser, från den högsta varningsklassen.

Fyra länder har bekräftat sina första coronafall: Irak, Afghanistan, Kuwait och Bahrain.

Beneath en pressträff betonade Världshälsoorganisationen WHO att spridningen av det nya coronaviruset until trots, så rör det sig fortfarande inte om någon pandemi. Organisationen utesluter inte att viruset har potential att resultera i en pandemi, males utifrån den data som finns tillgänglig i dag är så inte fallet i nuläget.

 

23 februari: Över 150 bekräftat smittade i Italien

Beneath helgen har antalet coronasmittade i Italien ökat, från tre bekräftade fall fram until fredag morgon until över 150 fall, inklusive tre äldre personer som har dött i sviterna av det nya viruset. De tre personer som avlidit hade underliggande sjukdomar av allvarligare artwork.

I de elva värst drabbade italienska orterna råder reseförbud, man får alltså vare sig resa until eller från orterna. Detta innebär att över 50 000 personer är isolerade i vad som kan bli en flera veckor lång karantän, enligt Italiens premiärminister Giuseppe Conte. Den som bryter mot karantänsreglerna riskerar böter och i värsta fall kortare fängelsestraff.

Karnevalen i Venedig har stoppats och flera sportevenemang har ställts in.

Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten uppmanar svenskar som har besökt virusdrabbade områden i Italien att genast kontakta sjukvården vid tecken på luftvägsinfektion, berättar nyhetsbyrån TT.

I Kina har Geely börjat sälja bilar på nätet som levereras direkt until kunderna, sedan det nya coronaviruset hindrat potentiella kunder från att besöka deras fysiska showrooms.

 

21 februari: Evakuerade från kryssningsfartyg testades positivt

Två personer som evakuerades från det virusdrabbade kryssningsfartyget Diamond Princess i japanska Yokohama och fördes until Australien har testats positivt för det nya coronaviruset, enligt ABC Information.

Innan de lämnade fartyget hade de testats negativt för viruset. Nu har de isolerats och ska må relativt bra.

Totalt 164 personer som befunnit sig på Diamond Princess har evakuerats until Australien och ska nu tillbringa över två veckor vid en karantänanläggning i Howard Springs, i norra delen av landet.

Hittills har över 600 passagerare som varit ombord kryssningsfartyget bekräftats vara smittade av det nya coronaviruset.

Nyhetsbyrån TT rapporterar att omkring 500 fall av coronavirus har upptäckts på flera fängelser i Kina, något som har väckt oro för nya smittohärdar.

Både Fb och Sony har bestämt sig för att inte ha någon fysisk närvaro på årets Recreation Builders Convention, som ska hållas i San Francisco i mitten av mars, av oro för det nya coronaviruset, berättar Engadget. De kommer i stället att dela med sig av sina nyheter på nätet.

I Sydkorea har ytterligare en particular person dött i sviterna av det nya viruset, därmed har två personer i landet dött på grund av det nya coronaviruset.

Hittills har 76 727 personer smittats av det nya coronaviruset, varav 75 467 personer i Fastlandskina, enligt bekräftade uppgifter. Sydkorea är det land utanför Kina med flest bekräftade nya coronavirusfall, totalt 156 stycken.

Totalt 18 562 personer har återhämtat sig från det nya coronaviruset. Totalt 2 247 personer har dött.

 

20 februari: Två på kryssningsfartyg döda

En man och en kvinna i 80-årsåldern som varit ombord den virusdrabbade lyxkryssaren Diamond Princess har dött i sviterna av smittan. De lämnade fartyget, som har hållits isolerad i hamnen i japanska Yokohama, i förra veckan och fördes until sjukhus, där de senare avled. Mannen ska tidigare ha behandlats för angina, och haft drawback med bronikalastma. Kvinnan ska inte ha haft några andra kända medicinska besvär sedan tidigare.

De är de första dödsoffren på kryssningsfartyget, där 621 personer har testats positivt för viruset.

Beneath det senaste dygnet har 349 nya fall av det nya coronaviruset rapporterats i den hårt drabbade provinsen Hubei i Kina. Det är det lägsta antalet nya smittade sedan den 25 januari, rapporterar nyhetsbyrån TT. Samtidigt har kriterierna för hur viruset diagnostiserats återigen förändrats, och en typ av sjukdomsfall har helt tagits bort. Om och hur detta kan ha påverkat siffrorna är inte känt.

Fram until torsdag morgon har totalt 75 727 smittats av det nya coronaviruset, varav 74 578 i Fastlandskina, enligt bekräftade siffror.

Whole 16 446 personer har återhämtat sig från smittan, 2 128 personer har dött.

 

19 februari: Passagerare får lämna virusdrabbat fartyg

Omkring 500 personer som har testats negativt för sars-cov-2 ska i dagarna få lämna sin två veckor långa isolering på det virusdrabbade kryssningsfartyget Diamond Princess i japanska Yokohama. När fartyget isolerades i hamnen i Yokohama den Three februari fanns över 3 700 personer ombord. Totalt 542 personer ombord på fartyget har smittats och förts until sjukhus.

TTELA rapporterar att Spectra Premium i Trollhättan, som tillverkar bränsletankar until Volvos el-hybridbilar, har begärt företagsrekonstruktion på grund av likviditetsproblem. Det nya coronaviruset har stängt Volvos fabriker i Kina, vilket har stoppat Spetra Premiums leveranser. Bolaget har 100 anställda.

Fram until och med onsdag morgon har totalt 75 199 personer bekräftats vara smittade av det nya coronaviruset sars-cov-2, varav 74 186 i Fastlandskina.

Totalt 2 012 personer har dött i sviterna av den nya smittan, 14 715 har återhämtat sig.

 

18 februari: Sjukhuschef i Wuhan canine av coronaviruset

Chefen för ett av staden Wuhans största sjukhus, Liu Zhiming, har dött i sviterna av sars-cov-2, uppger kinesisk statlig television.

Mångmiljonstaden Wuhan ligger i Hubei-provinsen, som har drabbats hårdast av den nya smittan. Det var också i Wuhan som det första bekräftade fallet av sars-cov-2 rapporterades, den 31 december 2019. Totalt 1 789 i provinsen har dött på grund av det nya coronaviruset.

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset inför Ryssland ett inreseförbud för kinesiska medborgare från den 20 februari.

Den kinesiska smittskyddsmyndigheten CCDC har granskat 72 314 bekräftade och misstänkta fall av covid-19, den sjukdom som det nya coronaviruset sars-cov-2 orsakar. Studien, som publicerats i tidskriften Chinese language Journal of Epidemiology, visar att risken att dö som en följd av smittan ökar ju äldre man är. För personer som var 80 år eller äldre var risken att dö 14,Eight procent.

Males majoriteten av samtliga granskade fall, 81 procent, klassades som milda. Totalt 14 procent drabbades av en allvarlig infektion, och för drygt 5 procent blev tillståndet kritiskt. Enligt Folkhälsomyndigheten ligger dödligheten nästan i nivå med en säsongsinfluensa.

Fram until och med tisdag morgon har totalt 73 335 smittats av det nya coronaviruset, varav 72 438 i Fastlandskina. Totalt 1 873 personer har dött, 12 887 har återhämtat sig från smittan.

Japan vill testa hiv-medicin för att behandla personer som har smittats av det nya coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån TT. Totalt 520 personer i landet har smittats, en particular person har dött.

 

17 februari: Första fallet i Afrika och bilmässa skjuts upp

Utrikesdepartementet skärper reserekommendationerna until Kina och avråder nu från alla icke nödvändiga resor i hela landet, förutom Hong Kong och Macao. Skälet är att bland annat att det nya coronaviruset påverkar tillgängligheten until sjukvård. Departementet har sedan tidigare helt avrått från resor until den hårt virusdrabbade Hubei-provinsen.

Bilmässan i Beijing var planerad until slutet av april. Males det nya coronaviruset gör att arrangörerna skjuter på evenemanget.

Fb skulle ha anordnat en marknadsföringskonferens i San Francisco den 9 mars för över 4 000 personer. Techjätten bestämmer sig dock för att ställa in denna på grund av “de tilltagande hälsoriskerna med coronaviruset”.

På måndag morgon fanns 71 335 bekräftat smittade med det nya coronaviruset, varav 70 552 i Fastlandskina.

De kinesiska fabriker som tillverkar Apples Iphone har öppnat igen, efter att ha varit stängda. Males det kommer att ta tid innan produktionstakten är densamma som innan stängningarna. Det kan därför uppstå en brist på mobiltelefonerna.

Alla Applebutiker i Kina hålls fortfarande stängda.

 

16 februari: Frivillig isolering över för första hemresta svenskar

I början av februari återvände elva personer until Sverige från Kina. De har underneath två veckor befunnit sig i frivillig isolering. På söndagen går karantäntiden ut.

Fyra personer som varit tillbaka i Sverige en vecka har en veckas karantäntid kvar.

Folkhälsomyndigheten har inte fått några oroande rapporter om dessa fall, enligt nyhetsbyrån TT.

 

15 februari: Första dödsfallet utanför Asien

En kinesisk turist har dött av coronaviruset, meddelar franska myndigheter. Det blir det första bekräftade dödsfallet som orsakats av smittan utanför Asien.

En particular person i Egypten utan symptom har testats positivt för det nya coronaviruset, meddelade Världshälsoorganisationen WHO 15 februari. Det är det första bekräftade fallet av smitta i Afrika.

Sveriges Radios Ekot rapporterar att det nya coronaviruset på sikt kan leda until materialbrist inom den svenska vården. Detta beror på att många medicintekniska produkter tillverkas i Kina. På grund av myndighetsbeslut kan kinesiska leverantörer inte leverera vissa typer av medicintekniska produkter.

 

14 februari: Totalt nästan 1 400 döda i sviterna av viruset

Kina har utökat metoderna för att dokumentera sjukdomsfall, så både laboratorietester och datortomografi av lungor nu är godkända. Detta har bidragit until att antalet smittade har skrivits upp.

Antalet bekräftat smittade i Fastlandskina närmar sig nu 64 000 personer. Av dessa får över 55 700 vård.

Totalt har nu 1 384 personer dött i sviterna av viruset, enligt officiella siffror. Samtidigt berättar kinesiska hälsomyndigheter att 108 dödsfall har tagits bort från statistiken då de har räknats två gånger.

På fredagen meddelade Sas att alla flygningar until Peking och Shanghai är inställda until och med den 29 mars.

 

13 februari: ”Coronaviruset har minst lika stor överförbarhet som sars”

Forskare vid bland annat Umeå universitet har gått igenom 12 studier om det nya coronavirusets överförbarhet. Enligt Joacim Rocklöv, professor i hållbar hälsa vid Umeå universitet och en av författarna bakom studien, har det nya viruset minst lika stor överförbarhet som sars-viruset. Det är högre än Världshälsoorganisationens uppskattning.

– Ser man until hur corona-epidemin faktiskt utvecklas, tycks verkligheten stämma väl eller until och med överträffa den högre tillväxttakten i våra beräkningar. Trots alla åtgärder som sätts in, har coronaviruset redan spridits betydligt mer än sars gjorde säger Joacim Rocklöv i en kommentar.

Reproduktionsnummer visar hur många personer en smittad particular person i sin tur för viruset vidare until ur en tidigare frisk befolkning.

WHO har uppskattat det nya coronavirusets överförbarhet, uttryckt som reproduktionsnummer, until 1,4 – 2,5. Den nya studien som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Journey Drugs landar i ett genomsnittsvärde på 3,28 och medianvärde på 2,79.

Folkhälsomyndigheten meddelar att kapaciteten för diagnostik av det nya coronaviruset har utökats, så att totalt åtta kliniska mikrobiologiska laboratorier utöver myndigheten nu snabbt och säkert ska kunna diagnostisera det nya coronaviruset. Hittills har cirka 150 prover analyserats i Sverige, varav alla utom ett varit negativa.

Risken för smittspridning av det nya coronaviruset  i Sverige bedöms fortfarande vara mycket låg.

 

12 februari: Virus stoppar MWC

Cell World Congress skulle hållas senare i februari. Males av oro för smittspridning meddelar arrangören att världens största telekommässa i år inte blir av.

 

11 februari: Viruset får ett namn

Det nya coronaviruset får efter viss förvirring until sist ett namn. Worldwide Committe on Taxonomy of Viruses bestämmer att det ska heta extreme acute respiratory syndrome coronavirus 2, vilket förkortas sars-cov-2. Covid-19 (coronavirus illness 2019) är namnet på den sjukdom som viruset orsakar.

 

Three februari: Tusentals i karantän på kryssningsfartyg

Över 3 700 personer befinner sig på kryssningsfartyget Diamond Princess när det försätts i karantän i japanska Yokohama. Tjugo personer har smittats.

 

2 februari: Frivillig karantän för elva svenskar

Elva svenskar anländer until Sverige, evakuerade från virusdrabbade Wuhan. En två veckors frivillig hemkarantän inleds.

 

31 januari: Första svenska fallet

En kvinna i 20-årsåldern som har besökt virusdrabbade Wuhan har själv tagit kontakt med vården för sina symptom. Hon isoleras på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och bekräftas bära på det nya coronaviruset.

 

30 januari: Internationellt hälsonödläge

Världshälsoorganisationen WHO klassar utbrottet av det nya coronaviruset som ett internationellt hälsonödläge. Flygbolaget Sas bestämmer sig för att ställa in alla flygningar until och från Kina.

 

26 januari: Avrådan från resor

Svenska utrikesdepartementet avråder från resor until områden i Kina som har drabbats av det nya coronaviruset. Över 2 000 uppges nu ha smittats.

 

25 januari: Utökat reseförbud

Drygt 56 miljoner människor i virusdrabbade Hubei-provinsen omfattas nu av reseförbud. Omkring 1 200 personer har smittats och över 40 personer har dött i sviterna av det nya coronaviruset.

 

24 januari: Första fallen i Europa

Två personer har testat positivt för det nya coronaviruset, meddelar franska myndigheter. Det blir de första bekräftade fallen i Europa.

 

23 januari: Wuhan i karantän

Mångmiljonstaden Wuhan försätts i karantän. Ytterligare två städer i samma provins, Hubei, isoleras.

 

11 januari: Första bekräftade dödsfallet

En 61-årig man dör i sviterna av det nya coronaviruset, meddelar Kinesiska myndigheter. Det är det första bekräftade dödsfallet som knyts until viruset.

 

7 januari: WHO identifierar coronavirus

Världshälsoorganisationen identifierar det nya viruset som ett coronavirus.

 

1 januari: Smitta kopplas until marknad

Flera av dem som har smittats av det nya, okända viruset, kan kopplas until en fiskmarknad som också säljer vilda djur i kinesiska Wuhan. Marknaden stängs därmed ned.

 

31 december 2019: WHO meddelas om okänt virus

Kina informerar Världshälsoorganisationen WHO att 41 personer i mångmiljonstaden Wuhan i Hubei-provinsen har drabbats av ett okänt virus, som resulterat i lunginflammation. De första patienterna uppges ha insjuknat i början av månaden.

(Texten är uppdaterad)

Vad är coronavirus?

Coronavirus är en virusgrupp, där åtminstone sju varianter kan smitta människor. Viruset kan orsaka förkylning och lunginflammation. Det nya coronaviruset ligger bakom den lungsjukdom som har brutit ut i Kina.

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X