Kardiovaskularni rizik povezan je s menopauzom? – B92

Nova istraivanja pokazuju da simptom menopauze nije samo pojava valunga, ve da na taj period kod ena ukazuje itav niz promena.


Izvor: B92, Medical News Today ponedeljak, 17.02.2020. | 10:26 -> 13:15

Foto: depositphotos/yacobchuk1

Foto: depositphotos/yacobchuk1

Kao to objanjava autor studije Sad Samargandi sa Univerziteta u Pitsburgu i njegove kolege, nije tajna da se rizik od kardiovaskularnih bolesti povećava s godinama.

Kod ena se tokom menopauze dogaa nekoliko metabolikih i fiziolokih promena, ukljuujući nepovoljne promene u strukturi karotidnih arterija i povećanje nivoa lipida u krvi, obima struka i rizik od metabolikog sindroma.

Dodatna promena koja moe uticati na zdravlje kardiovaskularnog sistema ukljuuje promenu nivoa hormona estradiola, koja se javlja u roku od jedne godine od poslednjeg menstrualnog ciklusa.

Samar R. el Houderi, vanredni profesor epidemiologije na Univerzitetu u Pitsburgu, vii autor studije, i njegov tim analizirali su podatke jedne od najvećih multietnikih, longitudinalnih studija, fizikih, biolokih i psihosocijalnih promena u periodu menopauzalne tranzicije, nazvane Studija enskog zdravlja irom nacije (SVAN).

Istraivai su svoja otkrića objavili u asopisu Amerikog udruenja za srce (AHA) “Arterioskleroza, tromboza i vaskularna biologija”.

Za novu studiju, istraivai su kliniki pratili 339 ena u periodu do 12 i po godina. Tim je ispitao promenu otvrdnjavanja arterija, merenu brzinom karotidno-femoralnog talasa – najećim merilom krutosti arterija koji prenosi koliko brzo se krv kreće kroz arterije.

Istraivai su posmatrali kako se ova mera promenila u toku jedne godine pre i posle poslednjeg menstrualnog ciklusa svake uesnice u studiji.

Naunici su otkrili da se otvrdnjavanje arterija povećalo za oko 0,9 odsto godinu dana pre poslednje menstruacije i za 7,5 odsto u godini kada se poslednja menstruacija dogodila.

“Studija enskog zdravlja je jedinstveni izvor podataka o promenama u zdravlju ena tokom nekoliko decenija, a ovo je poslednje u dugom nizu istraivanja naeg tima i drugo koje ukazuju da je menopauzalna tranzicija veoma vaan period za zdravlje srca”, rekao je autor Samargandi.

“Nae istraivanje ne moe da nam kae zato vidimo ove promene tokom menopauzalne tranzicije“, kae El Houderi.

“Pretpostavljamo da bi dramatine hormonalne promene koje prate menopauzu mogle da igraju vanu ulogu u taloenju masnoa na zidovima arterija. To je hipoteza koju bismo eleli da testiramo u budućim studijama”, rekao je autor studije.

“Ali sada moemo da kaemo da bi ene trebalo da budu svesne da će im se kardiovaskularno zdravlje verovatno pogorati dok prolaze kroz menopauzu”, upozorava profesor El Houderi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *