Kärnkraftsägare vill ha betalt för mer än el – Ny Teknik

Rekordlåga elpriser below vår och sommar ledde until att kärnkraftsreaktorer stod stilla. Nu vill kärnkraftsägarna få betalt systemtjänster.

En vattenkraft på fullfart tack vare en kraftig vårflod och fyllda vattenmagasin pressade tidigt ner priserna något enormt. Dessutom bidrog coronapandemin until prispress på grund av en minskad elförbrukning.

Samtidigt har det varit stora skillnader beroende på var man bor.

Stora skillnader i landet med elpriser

Beneath sommaren har prisnivån varit extremt låg i norr, medan södra Sverige stundtals hade skyhöga noteringar vissa dagar.

En orsak var att Svenska kraftnät, myndigheten som ansvarar för stabiliteten i elförsörjningen, fick reducera överföringskapaciteten från norra until södra Sverige på grund av tekniska utmaningar, uppger Christian Holtz.

– Så södra Sverige har inte riktigt fått ta del av de här låga priserna, utan man har haft riktigt höga priser, säger Christian Holtz, elanalytiker på konsultföretaget Sweco.

Elpriserna är nu tillbaka på mer normala nivåer, males 2020 har varit ett svängigt och ovanligt år.

– Det har varit ett exceptionellt år, säger Christian Holtz, elanalytiker på konsultföretaget Sweco.

Ygeman mötte kärnkraftsägarna

Dessutom valde kärnkraftsägarna att förlänga underhållsperioden för vissa av sina reaktorer.

– För det var helt enkelt för dåligt betalt för att köra för fullt, säger Christian Holtz.

Beneath onsdagen träffade energiminister Anders Ygeman (S) representanter från kärnkraftsägarna Vattenfall, Uniper och Fortum.

– Mötet var påkallat av sommarens state of affairs och för att kunna gå igenom och se until att vi inte återupprepar en state of affairs som liknar den, säger Ygeman until TT.

Anders Ygeman säger att han har förståelse för att kärnkraftsägare anpassar sin kapacitet när det råder låga priser, males han framhåller att Svenska kraftnät fick reda på de förlängda underhållstiderna med kort varsel.

Kärnkraftverk kan få betalt för systemtjänster

Ett sätt för ägarna att köra sina reaktorer även below perioder med väldigt låga prisnivåer är att de får betalt för mer än bara den el som produceras.

Det finns redan vissa marknader för så kallade systemtjänster i Sverige, males ägarna vill se fler marknader och de får medhåll av energiministern.

– Har vi ett elpris som är lågt över tid så kommer det att bli större och större perioder där kärnkraften inte är lönsam att köra på marknadsmässiga grunder. Om då elsystemet behöver de systemtjänster som genereras i kärnkraften måste det finns en marknad för att köpa och sälja sådana systemtjänster, säger Anders Ygeman och fortsätter:

– Det är ett kostnadseffektivt sätt att säkerställa fungerande elsystem med hög kapacitet, males vi måste få högre överföringskapacitet mellan de olika elområdena för att förhindra prisskillnader och för att man ska kunna expandera näringslivsverksamhet i hela landet.

Beneath hösten och vintern tror analytikern Christian Holtz att elpriserna kommer att ligga på mer normala nivåer för årstiden.

– Däremot tror jag att vi below flera års tid framåt kommer att ha större prisområdesskillnader inom Sverige än vad vi har haft historiskt sett. Det beror ju på att det är ett väldigt stort överskott av elproduktion i norr och ett underskott i söder, säger Holtz.

Kärnkraft i Sverige

Sju reaktorer, fördelade på tre kärnkraftverk, används för elproduktion i Sverige.

Ringhals: Tre reaktorer. Ringhals 1 och three kör med regular produktion. Ringhals four är stoppad sedan 6 september på grund av ett fel. Simply nu pågår arbete i turbinanläggning. Beräknas vara i drift igen 22 september. Samtliga reaktorer har genomgått sitt årliga underhåll.

Forsmark: Tre reaktorer. Forsmark 1 har regular produktion, males ska stängas för underhåll 20 september until 28 oktober. Forsmark 2 och Forsmark three kör som vanligt och båda har haft sina årliga underhåll.

Oskarshamn: En reaktor, Oskarshamn three genomgår årligt underhåll. Pågår 1 augusti-26 oktober.

Stängningar: Ringhals 2 stängdes vid senaste årsskiftet, medan Ringhals 1 ska stängas av vid kommande årsskiftet. Oskarshamn 1 och 2 stängdes 2015 respektive 2017 medan de båda reaktorerna i kärnkraftverket i Barsebäck stängdes 1999 respektive 2005.

Källa: Vattenfall och OKG

El i Sverige

Sverige är sedan 2011 indelat i fyra elområden: Luleå (SE1), Sundsvall (SE2), Stockholm (SE3) och Malmö (SE4).

Priset på elbörsen Nordpool, där elproducenter säljer el until elhandelsföretag, bestäms utifrån tillgång och efterfrågan i respektive område. Males även möjligheten att föra över el mellan områdena påverkar.

Det produceras mest el i norra Sverige, medan det används mest el i söder. Samtidigt är överföringskapaciteten mellan områdena begränsad, vilket gör att all överskottsel från norra Sverige inte kan användas i söder.

Källa: Svenska Kraftnät med flera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright Zitub.com 2020