Krismöte i EU: Viruset känner inga gränser – Hufvudstadsbladet

Vi är redo, lovar EU sedan medlemsländerna hållit krismöte om coronaviruset. Samarbete och information betonas – bland annat om inresande som eventuellt haft kontakt med drabbade.

Torsdagens möte i Bryssel innehöll främst rapporter från EU:s alla medlemsländer om situationen i respektive land och vad som är viktigt för dem. De deltagande hälsoministrarna fick också en genomgång av läget från såväl världshälsoorganisationen WHO som EU:s smittskyddsenhet ECDC i Stockholm.

Väldigt viktigt, tycker hälsokommissionären Stella Kyriakides.

– Som ni vet har bara ett fåtal fall rapporterats och bekräftats i EU, men naturligtvis vet vi att viruset inte känner några gränser. Fortsatt vaksamhet behövs, säger Kyriakides på sin presskonferens efter mötet.

Kiuru: “Lita på kommunerna”

Ministrarna ville öka samarbetet mellan länderna ytterligare, bland annat genom stärkt kommunikation.

Det var familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) som deltog för Finlands del.

– Att resorna har ökat är en bidragande orsak till att sjukdomen spridit sig. Därför är det viktigt att veta att smittsamma sjukdomar som det nya coronaviruset kan vara ett globalt hot, sade Kiuru vid mötet.

Hon tillade att EU fortsätter jobba på de åtgärder med vilka spridningen ska stoppas.

– Så förebygger vi att viruset sprids ytterligare inom EU, och till Finland.

Kiuru sade också att finländare kan lita på att kommunerna och sjukvårdsdistrikten hanterar situationen väl.

– Finland har en lång tradition av att förbereda sig för eventuella hot. Vi följer noga med coronavirusets spridning och vidtar de åtgärder som är nödvändiga.

Instämde gjorde EU-kommissionären Stella Kyriakides.

– Medlemsländerna har starka hälsosystem och är väl förberedda.

God beredskap?

EU-länderna uppmanas att vara förberedda, samordna sig om uppgifter och hålla sig informerade om vilka kontakter med drabbade som inresande eventuellt har haft.

Några skäl att stänga gränser för inresor från Kina finns ändå inte, åtminstone inte än, betonas på presskonferensen.

Många ministrar uttalade även sitt stöd till Kina och fördömde den diskriminering som drabbat kineser, som på flera håll helt utan anledning utpekats som smittspridare.

Än så länge är antalet bekräftade fall av det nya coronaviruset varit väldigt få i de 27 EU-länderna:

Tyskland 16

Frankrike 11

Italien 3

Spanien 2

Belgien 1

Finland 1

Sverige 1

Forna EU-medlemmen Storbritannien har dessutom registrerat 9 fall.

Källa: Le Soir

Forna EU-medlemmen Storbritannien har dessutom registrerat 9 fall.

Källa: Le Soir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright Zitub.com 2020