Microsoft, güncelleme bölümüne yükseltmesi engellenen cihazlar için uyarı ekledi – DonanimHaber

Yazılım devinin yeni Home windows yapısı büyük bir heyecanla karşılandı. Buna karşın bilinen hatalar kısmı bazı kullanıcıların canını sıkma potansiyeline sahip.Yazar

‘;

var wrapper = $(‘#my-comments-‘ + threadId);
wrapper.discover(‘.feedback’).append(inHtml);
wrapper.present();

if (mother or father!=threadId) { //en üstteki editör değilse editörü sil
editor.take away();
}else {
editor.discover(“.mesajiniz > textarea”).val(”);
editor.discover(‘.yorum-gosteri-merkezi’).conceal().discover(“.mesaj”).empty();
}

showWarning(1, “Yorumunuz gönderilmiştir.”);
}

});
}
}

isSending=false;

clearInterval(sendingTimer);
});
}
},
Reply : perform (username,mother or father,threadId,degree,isBest) {
var wrapper= isBest ? ‘#best-comments-wrapper-‘ + threadId :’#comments-wrapper-‘ + threadId;
if ($(wrapper + ‘ #comment-editor-‘ + mother or father).size==0) {

var replyButton=$(wrapper + ‘ #comment-‘ + mother or father).discover(‘a.reply’);

if (replyButton.attr(‘disabled’)!=’disabled’) {
replyButton.attr(‘disabled’,’disabled’);
$.get(“/Api/Feedback/GetReplyEditor”, { ThreadId: threadId, ParentId: mother or father, Stage: degree + 1 }, perform (response) {
if (response.HasError)
showError();
else {
$(wrapper + ‘ #comment-‘ + mother or father).after(response.Knowledge);
$(wrapper + ‘ #comment-editor-‘ + mother or father)
.discover(‘.kim’)
.html(“Yanıt
@”).concat(username, ““));

replyButton.removeAttr(‘disabled’, ‘disabled’);
}
})
}else
console.error(‘reply button disabled’);
}
else
$(wrapper + ‘ #comment-editor-‘+mother or father).take away();

},
Preview : perform (that,mother or father) {

var editor = $(that).closest(‘#comment-editor-‘+ mother or father);
var previewWrapper = editor.discover(‘.yorum-gosteri-merkezi’);
var textual content = editor.discover(‘.mesajiniz > textarea’).val().trim();

if (textual content.size>0) {

$.get(“/Api/Feedback/Preview”, { textual content: textual content }, perform (response) {
if (response.HasError)
showError(‘Hata oluştu!’);
else
previewWrapper.css(“show”,”block”).kids(“.mesaj”).html(response.Knowledge);
});

}else
previewWrapper.css(“show”,”none”).kids(“.mesaj”).empty();

},
Load : perform (threadId,pageNumber,commentId) {

var chosen = $(‘#comment-sort-‘ + threadId).discover(‘choice:checked’);
var sortName = chosen.attr(‘data-name’);
var kind = chosen.val();

var wrapper = $(‘#comments-wrapper-‘ + threadId);
var allContents = $(‘#comments-wrapper-‘ + threadId + ‘ .comments-content’);

scrollEnabled = false;

$.get(“/Api/Feedback/Load”, { threadId: threadId, commentId: commentId, kind: kind, viewType: viewType, pageNumber: pageNumber }, perform (response) {
if (!response.HasError) {

setCookie(‘dhcommentsort’, kind, kind == ‘desc’ ? -1 : 365);

allContents.take away();
wrapper.append(response.Knowledge);

var expectedContent = $(doc).discover(‘#comments-wrapper-‘ + threadId + ‘ .comments-content-‘ + sortName);

if (commentId) {
remark.Focus(commentId);
}
else {
scrollToElement(expectedContent);
}
} else {
showError(‘Hata Oluştu!’);
}

scrollEnabled = true;
});

},
LoadMore: perform (that, mother or father) {
//! hem yorumların devamını hemde yanıtların devamını yükler

$(that).mother or father().discover(‘img’).present();
$(that).conceal();

var index=parseInt($(that).attr(‘data-index’));
var firstLoad = parseInt($(that).attr(‘data-firstLoad’))==1;
var kind = parseInt($(that).attr(‘data-sort’));
var sortName = $(that).attr(‘data-sortName’);
var whole = parseInt($(that).attr(‘data-total’));

index = firstLoad ? 1 : index+1;

$.get(“/Api/Feedback/GetMore”, { threadId: mother or father, index : index, kind : kind }, perform (response) {
if (!response.HasError) {

var container = $(‘#comments-wrapper-‘ + mother or father + ‘ > .comments-content-‘ + sortName + ‘ > .feedback’);
debugger;
if (firstLoad) {
container.empty().append(response.Knowledge);
$(that).attr(‘data-firstLoad’,’0′)
}else{
container.append(response.Knowledge);
}

if ((index) * 10 >= whole) {
$(that).mother or father().mother or father().discover(‘.daha-fazla-yok’).present();
$(that).mother or father().take away();
}else
{
$(that).attr(‘data-index’,index).present();
}
}
$(that).mother or father().discover(‘img’).conceal();
});
},
LoadReplies: perform (that, mother or father, threadId) {
//! yanıtları yükleme

var firstLoad = parseInt($(that).attr(‘data-firstLoad’))==1;
var index = firstLoad?1: parseInt($(that).attr(‘data-index’))+1;
var dataTotal = parseInt($(that).attr(‘data-total’));

var parentComment = $(that).closest(‘.yorum[data-id=’ + parent + ‘]’);
var commentsWrapper = parentComment.siblings(‘#comments-wrapper-‘ + mother or father);
var wrapperExists = commentsWrapper.discover(‘ .comments-content’).size > 0;
debugger;
if (wrapperExists) {
var feedback = commentsWrapper.discover(‘.comments-content > .feedback > .merchandise > .yorum’);

feedback.addClass(‘vurgula’);
setTimeout(perform () { feedback.removeClass(‘vurgula’); }, 500);
}
else/* if (firstLoad || !wrapperExists)*/ {

$.get(“/Api/Feedback/GetReplies”, { threadId: threadId, parentId: mother or father, pageNumber: index }, perform (response) {
if (!response.HasError) {
if (firstLoad) {//ilk defa yanıt yükleniyorsa
commentsWrapper.take away();
parentComment.after(response.Knowledge);
parentComment.subsequent().discover(‘.cevapaltikapsam’).present();
$(that).attr(‘data-firstLoad’, 0);
}else {
if (commentsWrapper.size == 0) { //yanıta yanıt gelmişse
parentComment.after(response.Knowledge);
parentComment.subsequent().discover(‘.cevapaltikapsam’).present();
} else {
commentsWrapper.discover(‘.feedback’).append(response.Knowledge);
}
}
//$(doc).discover(‘#comments-wrapper-‘ + mother or father + ‘ .cevapaltikapsam’).present();
}
});
}
//else{
// var feedback = commentsWrapper.discover(‘.comments-content-‘ + $(that).attr(‘data-sortName’) +’ > .feedback > .merchandise > .yorum’);
// feedback.addClass(‘vurgula’);
// setTimeout(perform(){ feedback.removeClass(‘vurgula’); },500);
//}
},
LoadMoreReplies: perform (that, mother or father,threadId) {

$(that).mother or father().discover(‘img’).present();
$(that).conceal();
debugger;
var index=parseInt($(that).attr(‘data-index’));
var firstLoad = parseInt($(that).attr(‘data-firstLoad’))==1;
var kind = parseInt($(that).attr(‘data-sort’));
var sortName = $(that).attr(‘data-sortName’);
var whole = parseInt($(that).attr(‘data-total’));

index = firstLoad ? 1 : index+1;

$.get(“/Api/Feedback/GetMoreReplies”, { parentId: mother or father, threadId: threadId, pageNumber: index }, perform (response) {
if (!response.HasError) {

var container = $(‘#comments-wrapper-‘ + mother or father + ‘ > .comments-content-‘ + sortName + ‘ > .feedback’);
debugger;
if (firstLoad) {
container.empty().append(response.Knowledge);
$(that).attr(‘data-firstLoad’,’0′)
}else{
container.append(response.Knowledge);
}

if ((index) * 10 >= whole) {
$(that).mother or father().mother or father().discover(‘.daha-fazla-yok’).present();
}else
{
$(that).attr(‘data-index’,index).present();
}
}
$(that).mother or father().discover(‘img’).conceal();
});
},
LoadMoreBest: perform (that, threadId) {

$(that).mother or father().discover(‘img’).present();
$(that).conceal();

var index = parseInt($(that).attr(‘data-index’)) + 1;

$.get(‘/Api/Feedback/GetBestMore’,{ threadId:threadId, index: index },perform(response) {
if (response.Knowledge) {

$(‘#best-comments-wrapper-‘ + threadId + ‘ .feedback:first’).append(response.Knowledge);

if ((index)*3 >= parseInt($(that).attr(‘data-total’))) {
$(that).mother or father().take away();
}else
{
$(that).attr(‘data-index’,index).present();
}
ExpandBestMessages();
}else {
$(that).mother or father().take away();
}

$(that).mother or father().discover(‘img’).conceal();
});

},
Like : perform (id) {

if (userIsGuest)
showError(“Bu işlemi yapmak için giriş yapmanız gerekiyor.”);

else
{
var container = ‘.dev-reps-‘ + id;
var commentRepTotal = $(container + ‘ > .anlik’);
var commentRepThumbs = $(container + ‘ > .ver > a’);
var level=0;

if (!commentRepThumbs.hasClass(“aktif”))
level=1;

$.get(“/Api/Feedback/ToggleLike”, { id: id, level: level }, perform (response) {
if (response.HasError)
showWarning(3,”Hata Oluştu”);

else
{
if (response.Knowledge.TotalPoints == 0) {
commentRepTotal
.removeClass(“pozitif”)
.textual content(“0”)
.conceal()
.discover(‘span:first’)
.attr(‘class’, ‘icon-thumbs-up’);

commentRepThumbs
.removeClass(“aktif”)
.discover(‘span:first’)
.attr(‘class’, ‘icon-thumbs-o-up’);
}
else
{
commentRepTotal
.textual content(“+” + response.Knowledge.TotalPoints)
.addClass(“pozitif”)
.attr(“data-title”, ‘Yorumu ‘.concat(response.Knowledge.TotalPoints, ‘kişi beğendi.’))
.present()

if (level==1)
commentRepThumbs
.addClass(“aktif”)
.discover(‘span:first’)
.attr(‘class’, ‘icon-thumbs-up’);

else
commentRepThumbs
.removeClass(“aktif”)
.discover(‘span:first’)
.attr(‘class’, ‘icon-thumbs-o-up’);

}
}

});
}
},
Report: perform (id) {
window.open(“http://forum.donanimhaber.com/report.asp?messageID=” + id, “_blank”, “width=600,peak=700,left=50,high=100”, false);
},
Focus : perform(mother or father){

var remark = $(‘.yorum[data-id=’ + parent + ‘]:seen’);

var targeted = false;

if (remark.size > 0) {
scrollEnabled = false;
scrollToElement(remark, 500, perform () {
remark.addClass(‘vurgula’);
setTimeout(perform () { remark.removeClass(‘vurgula’); }, 1500);
scrollEnabled = true;
});
targeted = true;
}

return targeted;
},
TryFocus: perform (commentId) {
if (!remark.Focus(commentId)) {
viewType = ‘Paging’;
remark.Load(143787024,null,commentId);
}
},
EditorsChoose: perform (that, threadId, messageId) {
$.get(“/Api/Feedback/EditorsChooseToggle”, { threadId: threadId, messageId: messageId }, perform (response) {
if (response.HasError) {
showError(response.Message);
} else {

$(‘#comments-thread-‘ + threadId).discover(“.editors-choose:not(#editors-choose-“.concat(messageId, “)”)).css(‘show’, ‘none’);
$(‘#comment-‘ + messageId).discover(‘.editors-choose’).toggle();

$(that).discover(‘.textual content’).textual content(response.Knowledge === true ? “Editörün Seçimini İptal Et” : “Editörün Seçimi Yap”)

}
})
},

DhLike: perform (that, messageId) {
$.publish(“/Api/Feedback/DhLikeToggle”, { messageId: messageId })
.carried out(perform (response) {
if (response.HasError) {
alert(response.Message);
console.log(response);
} else {
$(that).discover(“a”).toggleClass(“conceal”);
}
})
.fail(perform (err) {
console.log(err);
alert(‘Bir iç hata oluştu ve işlem tamamlanamadı.’);
});
}
}

var expandBestMessages = false;
perform ExpandBestMessages() {
if (expandBestMessages) {
$(“.best-comments-wrapper .merchandise”).every(perform (idx, val) {
if ($(val).discover(“.mesaj”).size > 1) {
$($(val).discover(“.mesaj”)[0]).removeClass(“conceal”);
$($(val).discover(“.mesaj”)[1]).addClass(“conceal”);
}
})
}
}

$(‘enter[type=”email”]’).keyup(perform()
{
if(!validateEmail($(this).val())){
$(this).addClass(‘hata’);
}else{
$(this).removeClass(‘hata’);
}
});

var hash = window.location.hash;

if (hash) {
var commentId = hash.cut up(‘&’)[0].cut up(‘#’)[1];

if (isNumeric(commentId)) {
remark.TryFocus(commentId);
}
}

perform resizeEditor(e) {
var line = countLines(e.goal);
if (line >= 15) {
$(e.goal).css({ “peak”: “500px” });
} else {
$(e.goal).css({ “peak”: “300px” });
}
}

perform countLines(textarea) {
var previous_height = textarea.model.peak, traces
textarea.model.peak = 0
traces = parseInt(textarea.scrollHeight / parseInt(getComputedStyle(textarea).lineHeight))
textarea.model.peak = previous_height
return traces
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *