Microsoft rozsekal Office na kousky a dal je na web jako „tekuté komponenty“ – iDNES.cz

Ji njakou dobu Microsoft propaguje design svch produkt s nzvem Fluent (plynul), od losk konference Ignite se pak vvoji u dal podobn vraz Fluid (tekut). Ten firma piadila svmu aplikanmu rmci (Framework). Na aktuln vron konferenci Construct 2020 v ter veer pak Microsoft ukzal, jak si takov頄tekut fungovn pedstavuje.

A rovnou jej pouil na svm kancelskm balku Workplace, kter byl u pedplatitelskch edic ped mscem pejmenovn na Microsoft 365.

V prosted ji zmnnho Fluid Framework firma pevedla nkter funkce z balku aplikac do cloudu a vytvoila prosted, kde je centrem dokument, kter uivatel vytv, a ne aplikace, v n je vytven. V podstat tak Microsoft rozebral jednotliv dly Workplace a sloil z nich upraven produkt.

Microsoft Fluid Framework v r

Microsoft Fluid Framework v rmci tmov prce s dokumenty vyuv novm zpsobem jednotliv komponenty z kancelsk sady.

Pmo z e-mailu v aplikaci Outlook professional net vyuijete pipojen komponenty, kter vm umon vyjdit sv npady a vyeit obchodn problmy. Fluidn komponenty pichzej v mnoha podobch tabulky, grafy, seznamy kol a dal. Snadno vlote irokou klu komponent pmo do e-mail a chat. Oprvnn a pstup jsou zpracovvny automaticky an information jsou snadno pouiteln a najdete je pozdji, vysvtluje zkladn princip Dan Zarzar z Microsoftu. Ve se navc synchronizuje, take napklad penen/pekoprovan tabulka bude ve vech dokumentech vdy aktuln. Clem je, aby bylo mon komponenty upravovat kdekoli, od e-mail a po aplikace tetch stran.

Tento pstup dv svou logiku, protoe ada funkc se nap jednotlivmi soustmi balku kancelskch aplikac pekrv. Zd se tedy, e by mon stailo vechny funkce vloit do jednoho univerzlnho programu. Otzkou zstv, kdo by se pak v nm vyznal. Mus se na to troku jinak, a to jinak je prv clem nov filozofie Microsoftu professional kancelsk aplikace. Zatm byly pedstaveny jen zkladn obrysy, kter mohou pipomnat kolaborativn poznmkova OneNote s rozenmi schopnostmi prce s dokumentem.

Vechno je to ale jen zatek, kter m ukzat, jakou cestou se nyn spolenost ubr v oblasti program professional tmovou prci. Postupem asu se bude Fluid Framework vyvjet, protoe firma vytv dal komponenty, kter maj reagovat na zptnou vazbu od zkaznk.

Firma nejdve tuto novinku nabdne v rmci testovacho provozu nkterm zkaznkm vyuvajcm sadu Microsoft 365. Je teba tak podotknout, eMicrosoft Fluid Framework je open-source a tm pdem okay nmu bude mt pstup mnohem vt komunita vvoj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *