Na zkoušku nebo víkendovou párty. Půjčili jsme si unikátní VR sadu – iDNES.cz

Akoliv to vypad, e potencil virtuln actuality v poslednch mscch znateln roste, vychzej zajmav hry i nov headsety, stle u bnch hr pevauje nzor, e jde o pomrn drahou srandu. Kvli vysok poizovac cen tak svt virtuln actuality (VR) zstv mnohm zapovzen, a lid tak maj bu zkuenosti s VR pouze z njak hromadn akce, ppadn z nedokonal verze sestvajc z lepenkovch brl a smartphonu, a nebo spe vbec dn.

Nahldnout do svta virtuln actuality co mon nejirmu okruhu zjemc se vak nov sna pomoci celkem uniktn projekt, kter vznikl spojenm technologicky zajmavho een od eskch firem Vrgineers a Quanti a zitkovho portlu Adrop.cz. Vsledkem je monost si zapjit VR sadu, kter mimo samostatn fungujcch brl Oculus Quest nabz tak uniktn na mru vyroben psluenstv, s pomoc kterho dn ve virtuln realit bezdrtov penesete do monitoru i televize.

Zpjka takov sady se prezentuje jako zitkov drek, kter si mete nechat zapjit bu na jeden nebo dva dny, a vc ne na serizn zjemce o vyzkouen VR psob zkrtka jako pobaven na vkendovou prty s pteli. To ovem nic nemn na tom, e i takovto zitek me nakonec poslouit i jako lkadlo na zvdav jedince. Ty zrove me i trochu namlsat, jeliko je zazen tak, aby byl co mon nejvce uivatelsky pvtiv: ve skuten sta jen sprvn zapojit a mete rovnou hrt.

V balen tak najdete prv vedle samotnch VR brl Oculus Quest spolu se dvma ovladai tak zazen v mal potaov skni, kter vm umon to, co byste u jinch VR unhappy shnli jen tko: bezdrtov penos obrazu z brl (vetn korekce obrazu na jednu obrazovku) do televize nebo monitoru. Jedinci je takov vc vlastn celkem ok niemu, ovem na prty, kdy jeden hraje a zbyl lid se chtj na hru dvat, je to velice uiten vc.

Sadu s br
Oculus Quest

Krabika, kter m pomrn masivn konstrukci, je upraven Chromecast, kter m vlastn software program slouc prv ok elu penosu obrazu z brl. Je teba ji zapojit do elektiny, dle pomoc konektoru HDMI do televize i monitoru a tak pomoc USB-C provat s brlemi. Kdy je vechno hotovo, mete USB-C odpojit a hrt klidn na druh stran mstnosti, a nemuste tak divkm peket ve vhledu.

Brle jsou jinak pomrn obyejn Oculus Quest, tedy jeden z mannequin, kter ke svmu fungovn nepotebuje propojen s potaem, nutn {hardware} m toti zabudovan pmo v sob. Poj se s tm samozejm omezen, e lze hrt jen mn nron hry, kter jsou navc jet specificky uzpsoben mn vkonnmu hardwaru, ale i tak si pohodln vyzkoute populrn hry jako Beat Saber, Superhot VR, Job Simulator a dal. Her je v brlch pedinstalovno hned deset, jejich poet se m navc v budoucnu rozrstat.

Oculus Quest je velice obstojn mannequin, kter vynik svm lehkm a jednoduchm provedenm, by nabdne stle obraz s vysokm rozlienm (1 440 x 1 600 bod professional kad oko). Jak u bylo zmnno, pi hran vm nepek vbec dn kabely, hern oblast si mete nastavit kde chcete v dan mstnosti. Mla by mt vak rozmry alespo 2 x 2 metry.

Sada Oculus Quest a bezdr
Sada Oculus Quest a bezdr

Cel to dohromady zkrtka pedstavuje absolutn nejjednodu (v tuto chvli) mon koncept hran ve VR, pi kterm chcete, aby vs nkdo sledoval. Zapojen zvldne kad, v brlch tak nen teba nic nastavovat a v pr krocch (ke kterm samozejm dostanete v balen nvod) mte zahjeno vysln do televize a pak u jen zkrtka hrajete, co se vm v pedpipraven knihovn titul lb.

Ok fungovn cel sady bychom snad jen dodali pr vtek. V prvn advert se nm bhem hran trochu pevvaly integrovan reproduktory v brlch spolen s reproduktory televize. Ta ovem pehrv obraz s mrnm zpodnm oproti pohybm samotnho hre, take teba pi Beat Saberu je teba zvuk ztlumit v samotnch brlch (um bt docela hlasit i professional okol) a naopak zeslit v televizi, ovem zase ne natolik, aby to rozhodilo hrovo tempo.

V druh advert pak m penen obraz pr restrict. Pekvapilo ns, e je dost plynul, ovem jeho rozlien je znateln ni, aby se uetilo na zti v podob bezdrtovho penosu dat. Obraz nm i prkrt jet nrazov mohl klesnout i na opravdu nzkou kvalitu, ale jinak se v zsad drel stle ve stejn, pijateln ostrosti. Ve vsledku jsme tak byli spe pjemn pekvapeni.

Sadu s nzvem VR professional tebe poskytuje vhradn portl Adrop.cz, a bohuel teba professional souasn majitele modelu Oculus Quest se ned zazen professional bezdrtov penos obrazu samostatn podit. V tuto chvli je pouze zahrnut do zpjek. Cena zpjky nen nzk, na jeden den vs vyjde na 1 990 korun, dvoudenn zpjka pak stoj 2 990 korun. Monost delho asu v tuto chvli nen. V cen je i doruen a optovn vyzvednut po cel R.

Jako jednorzov sranda na prty s pteli je tato VR sada pomrn originlnm zpestenm. Jakmile byste ovem uvaovali o opakovan zpjce na vcero akc, celkem rychle zane dvat smysl si Oculus Quest spe zakoupit, pokud se vm ho tedy povede nkde sehnat. Jeho cena se pohybuje okolo 15 tisc korun. Pokud byste touili i po promtn obrazu do televize, i to lze bez specializovanho zazen napodobit, jen je poteba vyut kabelovho propojen skrze pota.

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X