Nvidia: Zrušenie Activision hier pre službu GeForce Now je následkom nedorozumenia – Sector.sk

Ke Nvidia nhle stiahla podporu pre cel kninicu hier Activision Blizzard v slube GeForce Now, nebolo podan iadne obsiahlejie vysvetlenie. Teraz sa vak Nvidia vyjadrila, e v tomto prpade proste dolo k jednoduchmu nedorozumeniu.

Bloomberg uvdza, e odkedy sa Activision zastnil na beta teste, Nvidia sa mylne domnievala, e dohoda o spoluprci plat aj na skobn obdobie pre Premium platiacich hrov. Tento problm sa objavil, pretoe Activision chcel nov obchodn dohodu pre ostr tart. Pravdepodobne Activision chce percento podielu z peaz platiacich pouvateov.

Activision Blizzard bol fantastickm partnerom poas beta verzie GeForce Now. Kee ale Activision chcel nov zmluvu pre ostr prevdzku sluby, odstrnili sme nateraz ich hry z naich sluieb a dfame, e s nimi budeme v budcnosti mc spolupracova na optovnom spusten ich hier v naej slube.

Toto vyhlsenie teda vrh svetlo na to, o sa stalo, ale konkrtne neuvdza podrobnosti o tom, kedy meme oakva, e sa kninica Activision hier na Geforce Now vrti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright Zitub.com 2020