Nytt ATMP-centrum på Sahlgrenska – Cancer – Dagens Medicin

Tanken på Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, är att underlätta både för forskare och för de avdelningar som kan tänkas behandla patienter med så kallade avancerade terapiläkemedel, ATMP. Det handlar om gen-, cell- och vävnadsterapier. 

– Forskarna behöver stöd i processen, redan när de har en idé. Vi kommer att ha ett beredningsråd, en gruppering av personer på Sahlgrenska som har kompetens och finns inom fältet. På så sätt kan vi ge ett stöd redan innan ansökan har skickats in until Läkemedelsverket, säger Ann Novotny, som är ansvarig för de nya centrumet. 

Det slutgiltiga beslutet för vilka studier som ska gå på SU fattas dock enligt gällande delegationsordning, inte av beredningsrådet. 

– Även när det gäller marknadsgodkända läkemedel har vi märkt att det är viktigt att det finns en ingång i vården. Vi kan vara en kontaktpunkt. I beredningsrådet finns flera kompetenser som kan vara av vikt vid införandet av godkänt ATMP.  Gruppering kan ge stöd och bereda vägen in until sjukvården som förhoppningsvis kommer att uppskattas av verksamheterna, säger Ann Novotny.

När det nya centrumets har satts upp har mycket inspiration hämtats från Centrum för Cellterapi på Karolinska universitetssjukhuset. Även på Skånes universitetssjukhus i Lund är ett likande centrum på gång. Att de stora universitetssjukhusen får igång arbete med den här typen av nya läkemedel är viktigt för att skapa en nationell samsyn och ett samarbete i landet, tycker Ann Novotny. 

I Sverige finns också tre nationella satsningar: Vinnovafinasierade Centre for Superior Medical Merchandise (CAMP), SweLife ATMP och Visionsdriven hälsa. 

Redan i dag sker tillverkning av avancerade terapiläkemedel på SU, både på stamcellslaboratoriet och cell- och vävnadslaboratoriet. Där tas until exempel broskceller fram som ges until patienter med broskskador, oftast i knät.

En kind av ATMP-läkemedel som används på SU, på Barncancercentrum, är car-T-celler. Dessa framställs genom att utvinna vita blodkroppar från patienten och sedan ändra på dessa genom att ge dem en receptor som kan angripa cancerceller.

– Det utgjorde egentligen ett startskott för oss. Karin Mellgren, som varit ansvarig för den behandlingen, hade tyckt att det varit bra att ha ett stöd. Nu har hon fått kämpa själv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *