Regionen: Inga nya dödsfall i covid-19 – Norrköpings Tidningar – Norrköpings Tidningar

Hittills underneath pandemin har 157 personer i länet med bekräftad covid-19 avlidit i Östergötland. På måndagen uppgav dock regionen att inga ytterligare dödsfall rapporterats sedan föregående dag. 

Samtidigt vårdades 85 personer på sjukhus i länet, varav 14 i intensivvård. 

Antalet intensivvårdspatienter var som flest den 20 april, med 35 patienter. Sedan dess har antalet iva-patienter minskat successivt. På söndagen vårdas 14 patienter i intensivvård och lika många vårdades alltså på måndagen. Inte sedan den 26 mars har lika få patienter vårdats i intensivvård. På två veckor har antalet iva-patienter i länet med covid-19 halverats.  

På Universitetssjukhuset i Linköping vårdades på måndagen 28 patienter på vårdavdelning och åtta i intensivvård.
På Vrinnevisjukhuset i Norrköping vårdades 40 på vårdavdelning och intercourse i intensivvård.
På Lasarettet i Motala vårdades tre patienter på vårdavdelning.

Det fanns på måndagen totalt 1 832 bekräftade fall av covid-19 i Östergötland. På söndagen var motsvarande antal 1 799 fall. 

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X