Regnig vår och solig sommar ger tåligare äpplen | Tidningen Extrakt – Extrakt

Ordentligt med vatten tidigt på säsongen och en gles trädkrona som släpper igenom solljus. Det är två åtgärder som ger äppelodlare mer hållbara äpplen.

Det konstaterar forskaren Tuyet Bui i en ny avhandling vid Göteborgs universitet. En regnig vår och en solig sommar är viktiga ingredienser för att äppelodlarna ska få frukter av bra kvalitet som också går bra att lagra. Då bildar äpplena mer proteiner och antioxidanter som gör äpplena både nyttigare och mer motståndskraftiga mot sjukdomsangrepp.

I studien har frukt från åtta äppelodlingar i Skåne undersökts underneath tre säsonger. Ett högt innehåll av stärkelse visar sig ge äpplen med högre motståndskraft mot mögel. En hög sockerhalt har ingen betydelse för hållbarheten, males gör äpplet godare.

För att få tåligare äpplen kan det löna sig för odlare att vattna träden om det inte kommer tillräckligt med regn. För att öka mängden solljus är det viktigt med en gles trädkrona så att så mycket ljus som möjligt når äpplena. Ytterligare en åtgärd är att inte låta fallfrukt ligga kvar.

– Många odlare tycket att det är för jobbigt att ta bort alla äpplen som ramlar ner males om man gör det undviker man att patogener ligger kvar och infekterar nästa års skörd, säger Tuyet Bui i ett pressmeddelande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright Zitub.com 2020